Laukos
Politika

Cita metodoloģija? ZM skaidro, kāpēc Latvijā nekonstatēja pārtikas dubultstandartus0

Foto: AFP PHOTO / Paul ELLIS

Tas, ka Latvijā, atšķirībā no citām reģiona valstīm, nav konstatētas problēmas saistībā ar zemākas kvalitātes pārtikas piegādi, varētu būt skaidrojams ar citas metodoloģijas izvēli produktu izpētē, pieļāva Zemkopības ministrijas (ZM) Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece.

Viņa sacīja, ka ZM jau ir lūgusi Eiropas Komisijai (EK) sniegt informāciju par to, ar kādu metodoloģiju citās reģiona valstīs ir pētīta tur pieejamo produktu atbilstība citviet Rietumeiropā tirgotajiem, lai metodoloģijas varētu salīdzināt un lemt par tālāko rīcību.

PVD ģenerāldirektors Māris Balodis teica, ka PVD ir EK ir nosūtījis veikto izmeklējumu rezultātus, kas ikvienam ir pieejami arī PVD tīmekļa vietnē. PVD iepriekš publiski ir paudis, ka atšķirības starp Latvijā pieejamiem ārvalstu izcelsmes pārtikas produktiem un citās valstīs iegādātiem pārtikas produktiem ir, taču tās nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pārtikas nekaitīguma, drošuma un marķējuma jomā.

“Kamēr ES nebūs vienoti standarti konkrētiem pārtikas produktiem, mēs nevarēsim runāt par pārkāpumiem un problēmām, jo šobrīd, no normatīvā regulējuma viedokļa, uzņēmumi, izmantojot dažādas izejvielas dažādām valstīm paredzētu vienu un to pašu produktu ražošanā, neko nepārkāpj. Līdz ar to, uzraudzības dienesti tos nevar saukt pie atbildības,” skaidroja Balodis.

PVD arī iepriekš ir uzsvēris, ka pārtikas produkti visās valstīs būtu jāpēta pēc vienotas sistēmas, izmantojot vienotu metodoloģiju, jo tikai tad dažādu valstu iegūtie rezultāti būs salīdzināmi un izdarāmi vērā ņemami secinājumi.

Eiropas Komisija (EK) patlaban nodarbojas ar vienotas metodoloģijas izstrādi pārtikas produktu izpētei, kam ir piešķirts finansējums.

Kā ziņots, ES veselības un pārtikas drošības komisārs Vītenis Andrjukaitis šodien paziņojis, ka nav datu, kas apliecinātu, ka Austrumeiropas valstīm tiktu piegādātas zemākas kvalitātes pārtikas preces nekā pārējām ES dalībvalstīm.

Vienlaikus viņš informēja, ka Latvija paziņojusi par to, ka tai nav problēmu saistībā ar zemākas kvalitātes pārtikas piegādi, kas, iespējams, skaidrojamas ar citādākas metodikas izvēli nekā, piemēram, Lietuvā.

Latvijā pārbaudi veica PVD, konstatējot nebūtiskas atšķirības starp Latvijā pieejamajiem importa pārtikas produktiem un tādiem pašiem citās valstīs. PVD pārbaudījis kopumā 38 pārtikas produktu marķējumus un trīs dzīvnieku barības paraugus. PVD pēc produktu marķējuma salīdzināšanas konstatējis to, ka atsevišķu produktu ražošanā ir izmantotas atšķirīgas izejvielas – dārgākas un lētākas. Tomēr, laboratoriski testējot šos produktus, nozīmīgas atšķirības produktu uzturvērtībā vai taukskābju saturā, PVD nav konstatējis.
Vairāk par šo tematu lasiet šeit

LA.lv