×
Mobilā versija
Brīdinājums +27°C
Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
Pirmdiena, 23. jūlijs, 2018
23. aprīlis, 2017
Drukāt

Idejas, kas apdraud Eiropu. Saruna ar Francijā strādājošo latviešu juristu (28)

Foto no Jura Rudevska personīgā arhīvaFoto no Jura Rudevska personīgā arhīva

Pirms gaidāmajām Francijas prezidenta vēlēšanām runāju ar šajā valstī strādājošo latviešu juristu JURI RUDEVSKI, kurš uzskata, ka Eiropas civilizācijai ir divi galvenie apdraudējumi. Tie varētu šķist pat radikāli pretēji, bet pamatā to darbības modelis ir tas pats –  liberālisms un islāma ideoloģija.

 

Kā jūs raksturotu Eiropas sabiedrības stāvokli?

Pašlaik Eiropa atrodas visai līdzīgā situācijā kā 5. gadsimtā, kad Rietumromas impērijas bastions šķobījās, uzbruka barbaru ciltis, impērijā valdīja iekšēja apātija un nogurums. Tomēr mūsdienās apdraudējums Eiropas civilizācijai nāk ne tik daudz no cilvēku grupām vai karapūļiem, cik no idejām un ideoloģijām. Šādas ideoloģijas ir divas – tā saucamais liberālisms, kas patiesībā ir kreisais, radikāli sekulārais progresīvisms jeb neomarksisms, un islāma ideoloģija. Šie domas strāvojumi no pirmā acu uzmetiena šķiet radikāli pretēji, taču īstenībā tiem ir viens un tas pats pamats.

 

Un kāds ir šis kopīgais pamats?

Šeit vēlos atsaukties uz amerikāņu ekonomista Tomasa Souela darbiem. Vienā no savām grāmatām Souels formulē divas cilvēka vīzijas: ierobežoto un neierobežoto. Ko tas nozīmē? Ierobežotā cilvēka koncepts balstās uz reālismu: mēs godīgi atzīstam, ka cilvēks savās iespējās un resursos ir objektīvi ierobežots. Ierobežotā vīzija raksturīga jūdu un kristiešu pasaules skatījumam, jo tā pamatojas izpratnē par pirmgrēku jeb iedzimto grēku. Kā teica angļu rakstnieks Gilberts Kīts Čestertons, pirmgrēks ir tā kristīgās ticības dogma, kuru katrs cilvēks var viegli sajust sevī pašā. Kurš no mums nekad nav mocījies ar sirdsapziņas pārmetumiem, atzīstot, ka ir izdarījis kaut ko sliktu? Galvenais secinājums – paradīzi zemes virsū uzcelt nevar, mums ir reālistiski jārēķinās ar savām ierobežotajām spējām.

Savukārt neierobežotā cilvēka vīzija balstās uz cilvēka vājības noliegumu. Mēs varam sasniegt tādus mērķus, kādus vien vēlamies, un, ja mūsu ceļā ir kādi šķēršļi, tos pietiek novākt un tad sasniegsim ideālo rezultātu. Šis ir ļoti svarīgs moments: kur ir robeža starp labo un ļauno? Ierobežotā cilvēka konceptā tā iet caur ikviena cilvēka sirdi, bet neierobežotā cilvēka vīzijā ļaunums ir konkretizējams, tas atrodas ārpus mums. Vācu nacionālsociālistiem tie bija ebreji; padomju komunistiem – buržuji, budži un kapitālistiskā iekārta; klasiskā islāma skatījumā – neticīgie jeb kāfiri. Tāpat arī mūsdienu “liberālisma” skatījumā, ļaunums izpaužas netaisnīgajā sociālajā iekārtā, kas, viņuprāt, balstās uz apspiešanu. Un kas ir “apspiedēji”? Tie, kuri “pretojas progresam”, tātad konservatīvi un tradicionāli domājoši cilvēki. Galvenais, ka ļaunums vienmēr ir kaut kur ārpus mums, un, ja mēs to novērsīsim, tad iestāsies ideāla kārtība.

Kā spriež radikālie islāma sludinātāji? Rietumos dzīvo kāfiri, kuri pārkāpj Dieva jeb Allāha gribu, kas pausta Korānā un pravieša Muhameda dzīvesgājumā. Tad nu viņi jautā – kāpēc mēs, ticīgā tauta, dzīvojam daudz sliktāk par neticīgajiem? Visas pasaules reliģijas uzdevušas jautājumu – kādēļ tik bieži taisnīgie cilvēki cieš, bet neliešiem klājas labi? Jūdiem un kristiešiem šāda atbilde ir Vecās Derības Ījaba grāmatā, bet islāmā šāda ekvivalenta nav. Tradicionālais islāms uz šo būtisko jautājumu sniedz vienkāršotu atbildi – Dievs neļauj mums klāties labi tāpēc, ka mēs pietiekami nepiemērojam šariāta tiesības un nepildām Dieva gribu. Bet, ja mēs to pildīsim un piespiedīsim to pildīt arī citus, tad gan iestāsies ideāla kārtība.

Ja atvērsiet klasisko šariāta mācību grāmatu, tajā vienādā statusā ir saliktas gan rituālas normas (piemēram, kā mazgāties pirms lūgšanas), gan tiesību normas – kā sodīt noziedzniekus un kā slēgt komercdarījumus utt. Islāmā nepastāv atšķirība starp juristu un teologu. Viņi nodarbojas ar “fikhu”, tas ir, Dieva normatīvās gribas noskaidrošanu. Juristi to sauc par tiesību pozitīvismu, kas balstās uz likumdevēja gribu vien.

Pievienot komentāru

Komentāri (28)

 1. CENZŪRA ir APZINĀTI PRETLIKUMĪGS NOZIEGUMS Atbildēt

  > pie la-vīzes masmēdekļa administratīvās SILES lopiski truli parazitējošajiem kriminālnoziedzniekiem
  .
  PRETLIKUMĪGA CENZŪRA smird, la-vīzes administratīvie “locekļi”. Tieši tāpat, kā šo kriminālrecidīvo noziegumu piekopjošie “lielākie kretīni”. Galvenokārt – tāpēc, ka šajā pašreizējā “tiesiskajā valstī” CENZŪRA IR AIZLIEGTA un neizbēgami TIEK SODĪTA SASKAŅĀ AR LIKUMU!!!

  =======

  Latvijas Republikas SATVERSME.

  VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

  89. VALSTS ATZĪST UN AIZSARGĀ CILVĒKA PAMATTIESĪBAS saskaņā ar šo Satversmi, LIKUMIEM un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

  90. Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.

  91. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas BEZ JEBKĀDAS DISKRIMINĀCIJAS.

  100. IKVIENAM IR TIESĪBAS UZ VĀRDA BRĪVĪBU, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. C.E.N.Z.Ū.R.A ir AIZLIEGTA.

  =======

  Ir sacīts: “Likuma nezināšana (un, īpaši jau, pat nevēlēšanās zināt) neatbrīvo no LIKUMĪGĀS ATBILDĪBAS.”

 2. Paldies, labi paskaidrota lietu būtība.

 3. Gudrs vecis ! Tikai man veidojas tāda nepabeigtas intervijas sajūta ! Laikam LA ( ļoti cienu šo laikrakstu ) šoreiz pietrūka vietas, lai ieliktu visu interviju.

 4. SP 24. aprīlis, 2017 10:39
  Atbildēt

  Ļoti vērtīgs raksts. Reti gadās kaut ko tādu lasīt latviešu valodā. Par šo tematu ir runājis gudrs krievu vēsturnieks, akadēmiķis Jevģenij Panasenkov. Viņš neoliberālismu ir nosaucis par kreiso fašismu

 5. Liberālisms = Islams? Oho! Atziņa velk uz Nobeļa prēmiju. Un starp citu piezīme dažam komentētājam – Zviedrijā ir sociālistiska sabiedrība (sociāli jutīga, ja vēlamies izteikties saudzīgāk), bet ne liberāla.

  • Amorālisma attaisnojoša – tātad liberāla – pareizāk neoliberāla, ekonomikā – sociālistika, kurā galvenie labuma guvēji – dažas gimenes lielkapitālistu, kas noslēgušas aavienību ar sociālistiem..

 6. Domāju, ka var izteikties vēl skaidrāk. Daļai filozofu un inteliģencei ir tieksme arī vienkāršas lietas sarežģīt. Jautājuma pamatā jau ir pats CILVĒKS un tas, kā viņš savā dzīvē attiecas pret “labo un ļauno”, ar ko viņam savā dzīvē neizbēgami ir jāsastopas. Te vispirms būtu skaidri jānodefinē:” vai cilvēkā pašā eksistē “ļaunais”? To nebūs grūti pierādīt, jo ja mūsos eksistē tikai “labais”, tad nebūtu ģimenes strīdu, cilvēku pazemošanas, slepkavību un vardarbības visās tās formās, karu, utt. Tātad cilvēkā eksistē arī “ļaunā ” elements, lai kā tas mums nepatīk atzīt ,bet tas eksistē blakus “labajam”. Kristieši formulē, ka jebkurš cilvēks ir grēcīgs un viņa uzvedību dzīvē nosaka viņa sirdsapziņa. Savukārt morāles normas
  palīdz cilvēkam orientēties situācijā un rada iespēju rīkoties “labā” jeb pareizā virzienā. Tāpēc pasaulē
  pastāv kristietība un morāle. Visas pārējās mācības faktiski noliedz, ka cilvēkā pastāv “ļaunā” elements,
  ieceļ cilvēku eņģeļa kārtā un pasludina, ka cilvēks ir visvarens un viss, kas ir “ļauns” meklējams ārpus paša cilvēka. Marksisti, nacisti un viņiem līdzīgie sludina, ka “ļaunais” ir kāda šķira, tautība, valsts iekārta vai kas cits ārpusē, tikai ne pašā cilvēkā un to tad ir jālikvidē, lai pasaulē valdītu paradīze. Šis
  virziens gan šodien ir cietis krahu. Tomēr arī liberālisma gaļējās formas atklāti ignorē “ļaunā” elementu cilvēkā, attālinās no morāles normu ievērošanas kas degradē Eiropas sabiedrību un tas jau ir bīstami.

  • Jebkura galējība, kā piemēram, jebkuras reliģijas fanātisms balansē uz robežas starp labo un ļauno, gluži kā politiskais radikālisms. Manuprāt tas ir tuvāk ļaunumam, kā pats to apzinās. Rietumu cilvilizācijas vēsturē var atrast daudz piemēru iepriekš minētajam apgalvojumam, kaut tikai minēšu, – Mārtiņu Luteru. No katoļu baznīcas puses skatoties – viņš bija un ir grēcinieks, kam jādeg elles ugunīs, no otras puses – tieši Luters norādīja uz katoļbaznīcas, tās priesteru veicinātu, ticīgo pakāpenisku deģenerēšanos t.i. izviršanu, tirgošanos ar grēkatlaidēm, tā sauktajām indulgencēm. Arī skatoties no mūslaiku skatu punkta kristīgās baznīcas sludinātā cilvēka brīvā griba tolaik bija tikai ilūzija. Bērtuļa nakts Francijā ir viena no asiņainākām šīs valsts vēsturē, kas aizsāka hugenotu jeb fraņču protestantu vajāšanu. 30 gadus Eiropa mirka asinīs, jo toreizējais katoļu baznīcas pāvests bez cīņas netaisījās atzīt protestantus un Mārtiņu Luteru kā jauno sirds reformatoru. Manuprāt viena no kristīgās baznīcas problēmām bija un ir – vēlamā uzdošanu par esošo. Pašreizējais katoļu baznīca galva – pāvests Francisks velta šai problēmai daudz uzmanības, jo saprot, ka stūrgalvīgi nevēloties ieraudzīt problēmas, tās ilgstoši nerisinot, tās var samilzt līdz katastrofām. Jau tagad katoļu baznīcās trūkst priesteru, un dievkalpojumus vada laji. Pirms neilga laika viņš uzaicināja katoļu sievietes, diakones, pie sevis un lūdza pārkvalificēties par dievkalpojumu vadītājām, gadījumam, ja jau tuvākajā nākotnē nepietiktu vīriešu – priesteru un sievietēm nāktos ieņemt vīriešu vietu katoļu baznīcā.

 7. Paldies autoram par jēgpilnu rakstu. Latvijas latvieši vairs nespēj domāt, jo ir gan korumpēti, gan atkarīgi gan arī neizglītoti….

  • ēēēē, ko tu zini par latviešiem,, nīkoni? Salīdzinot ar Juru, kāda provinces notāreļa 3. rakstvedi ar galveno pienakumu uzturēt telpā vienmērīgu klimatu un darboties ar putekļu slotiņu , latvieši ir izcili izglītoti !

 8. Latviešu līdēju daba ir gadsimtos izveidojusies, tāpēc nebrīnos, ka latvieši kā tauta ir tik sašķelta, jo katrs , kurš dzīvo ārpus savas zemes viegli pārņem mītnes zemes ieradumus un domāšanas paradigmas. Intervija vērtīga domāšanas iekustināšanai, bet cauri spīd tipiska fraņcūžu ignorance un pašpietiekamība. Lai arī kungs dzīvo Vācijā, tomēr interese, precīzāk, nepieciešamība uzzināt, ko vairāk par Vāciju trūkst, droši vien arī par Latviju. Kur labi, tur – Tēvija.

 9. Autors ir mesiānistu rupors. Par viņiem runā tikai labu. Tāpēc nedrīkst teikt, ka katoļu pāvests ir pielīdzināms neomarksistiem, Merķelistiem (tie paši mesiānistu slāņi), kuri aicina islāma armiju(migrantus) Eiropā, lai tie palīdzētu cīnīties pret nacionālām valstīm.

 10. Paldies! Visu cieņu!

 11. Dervils, šanels, Krotā un Derošs korī Atbildēt

  Jura samelš lērumu nieku- visu šo perturbāciju šodien pamatā ir tikai un vienīgi materiālās intereses, un vislielākie naida un karu kurinātāji nāk no valstelēm kuras ir pēdējos 2 gadsimtos izvairījušas no būtiskiem socialekonomiskiem satricinājumiem un kariem. Protams uz tā rēķina , ka ir izmanīgi iejaukušies citu valstu konfliktos un krietni nopelnījusi.Tas rada vīziju,. ka varēs nopelnīt vel..bet , izskatās ka tomēr ne.

 12. Labs raksts. Dzīvoju Rietumeiropā 17 gadus un ļoti labi atpazīstu arī Zviedrijas liberālo sabiedrību raksta autora analīzē. Viena liela daļa cilvēku, kas dzīvo šeit, arī pilnībā piekristu autoram. Toties liberālā/marksistiska/feministiska sabiedrības daļa un tie, kas ir iemācīti, ka šis “tolerantais” viedoklis raksturo piederību augstāk attīstītajiem un progresīvajiem, ar putām uz lūpām apgalvotu, ka nekas no autora aprakstīta neatbilst realitātei. Tas, manuprāt, ir mans pēdējo gadu bēdīgākais novērojums rietumu sabiedrībā- viedokli ir polarizējusies tiktāl, ka sakariga diskusija un dialogs ir gandrīz neiespējami.

 13. Ļoti vērtīgs raksts. Reti gadās kaut ko tādu lasīt latviešu valodā. Par šo tematu ir runājis gudrs krievu vēsturnieks, akadēmiķis Jevģenij Panasenkov. Viņš neoliberālismu ir nosaucis par kreiso fašismu

 14. Pārdomas rosinoša un vērtīga intervija!
  Forsētas modernitātes attīstības koncepcija, kas izpaužas dažādās ideloģijās (marksisms, neoliberālisms, feminisms utt) ir joprojam daļēji aktuāla.
  Te vēl varētu niansētāk parādīt to, ko postmodernisms liek klāt..
  Neierobežotība tiek attiecināta uz morāles pārveidojumiem – vēl precizāk – atteikšanās no morāles kā tādas (no ētiskiem kritērijiem, kas būtu “virs” likuma – sabiedrības apziņā).

 15. Paldies Vikmanim par sarunu ar Juri Rudevski Atbildēt

  Paldies Vikmanim par sarunu ar Juri Rudevski! Raksts ir izcils. LA varētu izveidot atsevišķu sadaļu par šo tik ļoti vajadzīgo garīgo barību – par intelektuālās domas attīstības vēsturi (reliģija, filosofija, politika utt). … Duālismu var apskatīt no ļoti dažādiem skatpunktiem. tas ir ļoti interesanti.

 16. Pievienojos tiem, kuri ļoti atzinīgi vērtē šo interviju. Paldies LA! Personīgi es ar visu sirdi un dvēseli piederu liberāļu nometnei, tomēr pēdējos gados arvien vairāk nonāku pie domas, ka viss labs, kas ar mēru – arī liberālisms. Diemžēl, pēdējos gadu desmitos Rietumu civilizācijas valstīs (kuras man emocionāli ļoti tuvas) šis mērs ir krietni pārsniegts un jau sāk acīmredzami apdraudēt pašas šīs civilizācijas.

 17. 5. gadsimts nebūs NEKAD vairs. Kāpēc cieš godīgie, neviena reliģija atbildi nedod un kamēr psihiski slimie malsies reliģijās, būs terors.

 18. Šis gan ir vērtīgs raksts. Paldies. Ir ko padomāt.

 19. Redzama izcila izglītība, izcils raksts. Vienkārši, plaši, ar pirmavotiem un dziļi. Bet pats galvenais vienkārši un saprotami. Paldies autoram.

 20. Piekrītu, ka Eiropas problēma ir nevis pats liberālisms, kas tā pati demokrātija vien ir, bet tā kroplās formas – neoliberālisms, kas pārņēmis Eiropu. Tās ir liberālisma galējās, bezizmēra formas, kas neatzīst nekādas robežas, kritērijus, ierobežojumus ,morāles principus, tradīcijas, utt. Brīvība pāri visam! Un valstu likumi parasti tiek pakārtoti šādai visatļautībai, bet tas viss kopā tikai grauj valsti un degradē sabiedrību. Un tas notiek ekonomikā, finansēs, kultūrā – šī maksimāla brīvība bez kādiem ierobežojumiem ekonomiskā, finansu plāksnē vai radošā izpausmē (Tik ilgi “zīmējām” Muhamedu, kamēr sākās šaudīšanās Parīzē un tagad terorisms ir jau ikdiena!) . Un tad arī veidojas šīs ekonomikas, banku krīzes, vai migrācijas plūsmas, jo tās rada cilvēku lielā visatļautība no vienas puses un valsts bezkontrole un maļā stāvēšana (brīvības vārdā!) no otras puses. Bet vēl jau būs jāpaiet 20-30 gadiem, lai valstī tautsaimniecisku satricinājumu rezultatā to visu sāktu apjēgt arī valstu vadītāji un politiķi.

 21. Eiropas lielvalstu iedzīvotāju idejas un vīzijas it kā saliktas pa plauktiņiem.Neierobežoto vīziju atbalstītāji un realizētāji sakropļojuši cilvēku prātus un saļodzījuši valstu pamatus .Kā cilvēkiem var būt neierobežotas vīzijas ,ja planētas resursi ir ierobežot, kad drīz nafta vairs nebūs ,,melnais zelts,, bet zelta vērtībā būs dzeramais ūdens. Kur ir Latvijas vieta šajā vīziju pretstāvē? It kā katra iedzīvotāju grupa Latvijā salikta pa savām ,,kastītēm,,: miljonāri pilīs ,nabagi būdiņās vai patversmēs ,kas īpaši uzskatāmi redzams Jūrmalas ,,tautas republikā,, kur abu kastīšu īpašniekiem ir vienāds NĪN un vadzis nelūzt.

 22. Un ka ir ar”Grand Nation” parstavi,nacionalo varoni un neparspejamo karotaju de Gaule ( de Golls),kurs 1944.gada aizrapoja lidz lidz Maskavai izlugties no Stalina lai ari Franciju atdzitu par ceturto valsti kura uzvareja Vaciju? Stalins sim lugumam piekrita,bet pieprasija ka Francijas izlukdienestiem ir jaizspiego Anglija un ASV.Un tas tas turpinas lidz sodienai.Kubas krizes laika Francija dazados veidos atbalstija kremla politiku .Grand Nation ir ari pret NATO.Francija kopa ar kremla cekistu draugeli,bijuso Vacijas kancleru Schröder,kurs nodeva Eiropas energijas neatkaribu kremla rokas,ierosinaja dibinat “Eiropas armiju”,lidz ar to vajinot NATO,ka vienigo civilizetas pasaules drosibas garantu pret kremla cekistiem.Ari pasreizejais Francijas vadonis Francois Hollande palidz kremla cekistiem.buvejot prieks viniem desantnieku kugus.Un tagad sizofrena kremla cekistu pundura draugala Le Pen kandide uz Grand Nation vadones posteni !

 23. Lūk,cik laba intervija ar gudru cilvēku!Kaut nu vinķeļveidīgie izlasītu un drusku pakustinātu savas smadzenes!

  • “Viņķeļveidīgie” lielākoties nemāk lasīt, bet jā kāds Viņiem izlasīs priekšā, vienalga nesapratīs.Nespēs saprast. Jo Viņi ir no tiem kas domā, ka ja ” Mēs piespiedīsim tos citus pildīt mūsu iegribas , tad gan iestāsies ideāla kārtība “.

Draugiem Facebook Twitter Google+