Laukos
Bizness

Izsludināts konkurss uz “BIOR” direktora amatu 0


“Bior” Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas molekulārās bioloģijas nodaļas vecākā eksperte Svetlana Cvetkova veic ģenētiskā materiāla izdalīšanu no audu paraugiem putnu gripas noteikšanai.
“Bior” Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas molekulārās bioloģijas nodaļas vecākā eksperte Svetlana Cvetkova veic ģenētiskā materiāla izdalīšanu no audu paraugiem putnu gripas noteikšanai.
“Bior” laboratorijā. Foto – Valdis Semjonovs

Konkursā meklē pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktoru, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Amata pretendentiem prasīta nevainojama reputācija, administratīvā darba pieredze vadītāja amatā un valsts pārvaldē vismaz trīs gadus, pieredze zinātnisko projektu vadībā kādā no “BIOR” zinātnes nozarēm pēdējo piecu gadu laikā, starptautiskā darba pieredze un sadarbības pieredze ar līdzīga profila institūcijām ārvalstīs pēdējo piecu gadu laikā, doktora zinātniskais grāds institūta pamatdarbības virzieniem atbilstošā zinātnes nozarē, labas angļu un krievu valodas zināšanas, zināšanas zinātnisko institūtu finansēšanas jautājumos, kā arī normatīvo aktu par zinātnisko darbību pārzināšana.

Paredzēts, ka pie vienāda pretendentu vērtējuma priekšrocība būs pretendentiem ar vismaz piecu gadu darba pieredzi vadošā amatā vienā no institūta pamatdarbības virzieniem, proti, zivju resursu pētniecībā, zivju atražošanas programmu realizācijā, laboratoriskajā diagnostikā, Eiropas Savienības (ES) finanšu instrumentu piesaistīšanā un apguvē pēdējo piecu gadu laikā, kā arī starptautiskajā darbā un sadarbības pieredzē ar citām ES institūcijām.

Pretendentiem līdz 2018.gada 18.maijam slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums amatu konkursam uz institūta direktora amatu” jāiesniedz pieteikuma vēstuli dalībai konkursā; pretendenta dzīves un darba gājumu (CV), kurā norādīta administratīvā un zinātniskā darba pieredze, vadītie zinātniskie projekti, publikāciju saraksts, svešvalodu zināšanas; doktora zinātniskā grāda apliecinoša dokumenta kopiju un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot; nozīmīgāko publicēto zinātnisko darbu sarakstu, atsevišķi norādot monogrāfijas un zinātniskos rakstus, kuri iekļauti “Web of Science” un/vai “SCOPUS” datubāzēs.

Šobrīd “BIOR” direktors ir Aivars Bērziņš, kurš šajā amatā tika iecelts 2013.gada aprīlī.

“BIOR” izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu jomā. Institūta uzdevums ir rūpēties par sabiedrības un dzīvnieku veselību, pārtikas un vides kvalitāti, zivju un citu ūdens bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošu pētniecisko darbību, veicot kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un laboratoriskos izmeklējumus, sniedzot pakalpojumus starptautiskā mērogā.

LA.lv