Praktiski
Manas tiesības

Kam nav jāveic līdzmaksājumi par sociālajiem pakalpojumiem0

Foto – Shutterstock

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” paredz, ka turpmāk personas ar garīga rakstura traucējumiem tiks atbrīvotas no līdzmaksājumiem par sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem.

Tāda iespēja būs tad, ja pakalpojumi tiek nodrošināti ar Eiropas Sociālā fonda projektu atbalstu, kas palielina pieejamību institucionālai aprūpei alternatīviem sociāliem pakalpojumiem dzīvesvietā.

Klientu līdzmaksājumu daļas kompensācija šādos gadījumos būs jāuzņemas pašvaldībai.

Labklājības ministrijas speciālisti izmaiņas noteikumos aicināja veikt, jo konstatēja, ka atsevišķas pašvaldības, sniedzot dienas aprūpes centra pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, daļēju samaksu par pakalpojumu pieprasa arī no klienta.

Atbrīvojums no samaksas par sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem būs attiecināms tikai uz projektos iesaistītām personām un laika periodu, par kuru pašvaldība pieprasa konkrēta sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma sniegšanas izmaksu kompensāciju no plānošanas reģiona.

Taču prasība, lai personas, kuras saņem grupu dzīvokļa pakalpojumu, samaksātu pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju, paliek spēkā.

LA.lv