Latvijā

Latvijas Universitātes pētījums: millenials izvēlas hitu radiostacijas0

Autors – Vadims Pavlovičs, pētījuma “Millenials (iedzīvotāju vecumā 16-40 gadi) radio klausīšanās paradumi Latvijā 2018.gada aprīlī un maijā” līdzautors, “Facebook” eksperts.

17.maijā NEPLP uzklausīja Latvijas Universitātes Matemātikas nodaļas Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorijas (SPDAL) vadītāja Dr.sc.math. Jāņa Valeiņa, doktoranta Mg. Arta Luguža un Facebook aptauju eksperta Vadima Pavloviča veiktā pētījuma “Millenials (iedzīvotāju vecumā 16-40 gadi) radio klausīšanās paradumi Latvijā 2018.gada aprīlī” prezentāciju. NEPLP atzinīgi novērtēja gan pētījuma tēmu, gan arī izvēlēto metodoloģiju. NEPLP un pētījuma autori vienojās turpināt dialogu par iespējām nākotnē veikt šādus pētījumus regulāri. Daļa SPDAL aprīļa un maijā pētījuma rezultātu ir pieejama portālā www.radioeksperti.lv.

Saskaņā ar pētījumiem gan aprīlī, gan maijā, visvairāk Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16-40 gadiem, vismaz reizi nedēļā un labprātīgi, ir klausījušies hitu radiostacijas, kuru mērķa auditorija ir tieši iedzīvotāji vecumā līdz 40 gadiem. Maijā no visiem šiem iedzīvotājiem Eiropean Hit Radio klausījās 51,1%, EHR Superhits 37,8%, EHR Russkije Hiti 36,7% un Top radio 32,6%.

Šīs auditorijas latviešu vidū populārākās radiostacijas maijā bija European Hit Radio (51,1%), EHR SuperHits (35,8%), Radio Skonto (30,6%) un StarFM (29,9%).
Savukārt citu tautību klausītāju vidū tās ir EHR Russkije Hiti (57,3%), European Hit Radio (51,2%), Top Radio (47,9%) un Radio SWH+ (41,6%).

SPDAL PĒTĪJUMS IR AKTUĀLS UN REPREZENTATĪVS

Pētījuma līdzautors Vadims Pavlovičs uzsver, ka SPDAL veiktais pētījums ir risinājums problēmai ar ko jau vairākus gadus saskaras gan Latvijas Universitāte, gan arī citi reklāmdevēji: Latvijā trūkst regulāru, zinātniski argumentētu, kā arī reklāmdevēju vajadzībām un budžetiem atbilstošu pētījumu par radiostaciju popularitāti un vietu klausītāju apziņā.

Latvijas Universitātes (LU) mērķa auditorija ir jaunieši, kas ātrāk par citām vecuma grupām reaģē uz izmaiņām mediju vidē, tāpēc, lai pieņemtu lēmumu, ar kurām radiostacijām viņus uzrunāt, LU interesē ko viņi ir klausījušies pēdējā mēneša laikā, nevis, piemēram, pagājušā gada rudenī. SPDAL pētījumā aprīlī piedalījās 1938, bet maijā 1616 respondenti vecumā no 16-40 gadiem. Salīdzinājumam, pētījumu kompānijas Kantar TNS pēdējā veiktajā aptaujā pagājušā gada rudenī tika aptaujāti 838 respondenti.

SPDAL PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA IR LAIKMETĪGA

Līdz šim pieejamajos radio klausīšanās pētījumos tika izmantota papīra dienasgrāmatu metode, kas nozīmē, ka respondentiem, katru reizi, kad viņi klausījās vai dzirdēja kādu radiostaciju, tas bija jāatzīmē savās dienasgrāmatās. Laikā, kad jaunieši savas dzīves pārsvarā plāno, organizē un dokumentē izmantojot datorus, viedierīces un aplikācijas, šāda pētījumu metode radīja nozarē un reklāmdevējos pamatotas šaubas par iegūto rezultātu ticamību. Tāpēc SPDAL pētījums tika veikts Facebook vidē, kurā konti ir vairāk kā 90% izvēlētajā mērķa auditorijā.

SPDAL PĒTĪJUMS IR PIEEJAMS BEZ MAKSAS

Turklāt, līdz šim pieejamie pētījumi par radiostaciju klausīšanos ir pārāk dārgi, lai vairums reklāmdevēju tos varētu sev atļauties, un pārāk sarežģīti, lai būtu izmantojami bez īpašas programmatūras un apmācītu speciālistu palīdzības. Lai popularizētu SPADAL veiktos pētījumus par radio klausīšanās paradumiem ir izveidots portāls www.radioeksperti.lv , kurā bez maksas ir pieejami pētījuma dati par reklāmdevēju vidū pieprasītākajiem auditorijas griezumiem: visi iedzīvotāji, sievietes, vīrieši, latvieši, krievi, Latvijā un Rīgā.

Nākotnē būs piejama arī portāla maksas versija, kurā tiks integrēts datu analīzes instruments, kas katram lietotājam ļaus pašam analizēt pētījumu datus pēc vecuma, dzimuma, tautības, nodarbošanās, dzīves vietas un citiem parametriem.

LA.lv