×
Mobilā versija
Brīdinājums +18.8°C
Venta, Salvis, Selva
Svētdiena, 20. maijs, 2018
26. maijs, 2015
Drukāt

No 1.septembra likvidēs Skrundas profesionālo vidusskolu (4)

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

No šā gada 1.septembra tiks likvidēta Skrundas profesionālā vidusskola, otrdien apstiprināja valdība.

Līdz ar valdības lēmumu vidusskolu pievienos Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam, un mācību iestāde Skrundā netiks saglabāta.

Vidusskolā mācās 189 skolēni. Mācību iestādē iespējams apgūt būvizstrādājumu galdnieka, ēdināšanas pakalpojumu speciālista un pavāra palīga, apdares darbu strādnieka un būvstrādnieka, kā arī elektromontiera profesiju.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informē, ka programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” tikai 17-54 % skolēnu pēdējā kursā septembrī atļauts kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, bet programmās “Būvdarbi” un “Enerģētika un elektrotehnika” – 75%. Izglītības kvalitāte tiek raksturota arī viduvējiem vērtējumiem profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.

Vidusskolā strādā 76 darbinieki, tostarp 29 pedagogi un 26 tehniskie darbinieki no valsts budžeta, kā arī 21 darbinieks no pašu ieņēmumiem.

Mācību ēkas un dienesta viesnīca netiek lietderīgi izmantotas, jo ēku platības ir lielas un neatbilstošas izglītojamo skaitam, uzskata IZM. Vidusskolas ēkas nav renovētas un siltinātas, jo, ņemot vērā izglītības iestādes darbības rādītājus un attīstības perspektīvu, vidusskolā netiek ieguldīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu finansējums infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai.

Līdz šim vidusskola, galveno vērību veltot uzņēmējdarbībai, ir spējusi segt izglītības iestādes uzturēšanas izdevumus un nodrošinājusi vidusskolas darbību. Ministrijas audits, veicot vairākkārtīgas pārbaudes, norādījis uz būtiskiem finanšu pārkāpumiem. Ņemot vērā to, ka vidusskolā netiek nodrošināta atbilstoša vispārējās un finanšu vadības kontrole, vidusskolā nav nodrošināta valsts budžeta līdzekļu efektīva izmantošana. Vidusskola nespēj stingri nodalīt vidusskolas izglītības procesu no darbības daudzu kafejnīcu darba nodrošināšanā saistībā ar izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” īstenošanu.

IZM secinājusi, ka vidusskola turpmākajos gados nevarēs palielināt skolēnu skaitu un izglītības programmu piedāvājumu, nodrošināt ēku efektīvu izmantošanu. Vidusskola nelielā izglītojamo skaita dēļ kā patstāvīga izglītības iestāde nevarēs pastāvēt ilgtermiņā, jo atbilstoši izglītojamo skaitam piešķirtais valsts budžeta finansējums būs nepietiekams, lai segtu vidusskolas uzturēšanas izdevumus. Nepietiekamais finansējums var ietekmēt arī izglītības kvalitāti nākotnē, jo nebūs iespējams uzlabot esošo izglītības programmu īstenošanas materiāli tehnisko bāzi un ieviest jaunas darba tirgum nepieciešamas izglītības programmas.

Līdz ar to, lai nepieļautu nelietderīgu valsts līdzekļu izlietojumu vidusskolas ēku uzturēšanai un neefektīvu vidusskolas darbību, IZM pieņēmusi lēmumu par vidusskolas likvidāciju, to pievienojot Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. Tehnikums pārņems vidusskolas izglītības programmas, skolēnus un ar izglītības programmu īstenošanu saistīto kustamo mantu un lietvedību. Vidusskolas izglītojamajiem tiks piedāvāta iespēja turpināt izglītības ieguvi tehnikumā. Skolēniem tiks nodrošināta iespēja dzīvot tehnikuma dienesta viesnīcā. Tehnikums piedāvās iespēju lielākai daļai no vidusskolas pedagogiem turpināt darbu tehnikumā.

IZM uzskata, ka vidusskolas likvidācija un tās materiāli tehniskās bāzes pārņemšana, palielinās skolēnu skaitu un izglītības programmu piedāvājumu, kā arī nodrošinās racionālu materiāli tehniskās bāzes izmantošanu tehnikumā, īstenojot dažāda līmeņa profesionālo izglītību tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs, kas ļaus ieviest moduļu pieeju profesionālās izglītības programmu īstenošanā atbilstoši darba tirgus vajadzībām, un veicinās darba vidē balstītas izglītības attīstību reģionā.

Neliela daļa apmēram 10 % no vidusskolas skolēniem var neturpināt izglītības ieguvi tehnikumā, bet pāriet uz vidusskolu Skrundā. Lai mazinātu skolēnu skaitu, kuri neturpina profesionālo izglītību, pašvaldībai būs jārisina jautājumi par atbalsta sniegšanu, piemēram, nodrošinot izglītojamos ar transportu vai sedzot ceļa izdevumus maznodrošināto ģimeņu izglītojamajiem.

Tie skolēni, kuri pāries mācīties tehnikumā, tiks nodrošināti ar dienesta viesnīcu Kuldīgā, viņi saņems braukšanas maksas atvieglojumus no Kuldīgas novada pašvaldības nokļūšanai līdz tehnikumam. Savukārt vidusskolas 14 pedagogiem tiks piedāvāta iespēja strādāt tehnikumā, bet ar pārējiem darbiniekiem, tostarp administrāciju, darba tiesiskās attiecības tiks pārtrauktas. Tā rezultātā palielināsies bezdarba līmenis Skrundā.

Pievienot komentāru

Komentāri (4)

  1. Liberālisma ideoloģijas uzvaras gājiens Latvijā – ātrāk visu izputināt.
    Marksisms un liberālisms ir divas odziņas no viena lauka.

  2. nu ko lai dara…..vēl jau skrundas novadā ir rudbāržu sanatorijas internatskola kur mācās tikai 30 bērnu….O.Kalpaka pamatskola kur ir 60 bērnu ….davai visas klapējam ciet …labāk uzturēsim izdemolēto Kombinatu -militāro pilsetiņu -tas ir rentabli

  3. tad lai ta notiek na……

  4. Šai valstij viss cilvēciskais ir nerentabls, tādēļ drīz nebūs arī šīs valsts

Draugiem Facebook Twitter Google+