Ekonomika
Īpašums

Noraida EM apgalvojumu, ka būtiski kāps siltuma tarifs Rīgā1

Foto: LETA

AS “Rīgas siltums” noraida Ekonomikas ministrijas (EM) pausto apgalvojumu, ka uzņēmuma reorganizācija, kas paredz uzņēmumam piederošās “Rīgas bioenerģijas” katlumājas pievienošanu “Rīgas siltums” siltumavotiem, būtiski kāpinās siltumenerģijas tarifus Rīgā, teikts uzņēmuma valdes izplatītajā paziņojumā.

“Rīgas siltuma” valde uzsver, ka reorganizācija tiek rosināta ar mērķi, lai samazinātu paredzētā siltumenerģijas tarifa izmaiņu Rīgā projekta finansēšanas izmaksas. “”Rīgas bioenerģijas” dibināšanas mērķis bija siltumenerģijas tarifa stabilizācija vai pat samazinājums. Šis mērķis tiek un tiks īstenots. Tarifs rīdziniekiem šobrīd ir zemākais starp Latvijas pilsētām un ilgstoši arī starp Baltijas valstu galvaspilsētām,” teikts uzņēmuma valdes paziņojumā.

Pēc “Rīgas siltuma” valdes paustā, vērtējot vairākus iespējamos “Rīgas bioenerģijas” kā “Rīgas siltumam” piederošās kompānijas attīstības scenārijus, atbilstoši starptautiskas auditoru kompānijas atzinumam par ekonomiski pamatotāko tika atzīts un izvēlēts scenārijs, kas paredz “Rīgas Bioenerģijas” integrācija “Rīgas siltuma” struktūrā.

“Rīgas siltuma” valdes rīcībā nav informācijas par faktiem, ar ko EM pamato apgalvojumus par tarifa iespējamu paaugstināšanu. “Tāpat jāatzīmē, ka, pretēji EM paziņojumā minētajam, “Rīgas bioenerģija” patlaban nav uzņēmusies kredītsaistības 24,5 miljonu eiro apmērā, un līdz ar to tādas nevar tikt pārņemtas reorganizācijas rezultātā,” uzsver uzņēmuma valde.

“Rīgas siltuma” vadība atzīmē, ka par plānoto reorganizāciju uzņēmuma padomes locekļiem, tostarp EM intereses pārstāvošajam padomes loceklim, tika sniegta detalizēta informācija, tādēļ uzņēmuma valdes ieskatā EM paustā informācija nav pamatota ar faktiem un ir neizprotama.

Uzņēmuma vadība atgādina, ka šodien “Rīgas siltuma” padomes sēdē plkst.13 “Rīgas siltuma” valde rosinās uzņēmuma padomi “Rīgas siltuma” siltumavotiem pievienot “Rīgas bioenerģijas” katlumāju. Valde uzsver, ka uzņēmuma integrācija “Rīgas siltuma” struktūrā nodrošinās iespēju turpmāk saglabāt stabili zemu siltumenerģijas tarifu un būtiski palielinās zaļās enerģijas īpatsvaru Rīgas pilsētas kurināmā bilancē, nodrošinot videi draudzīgu siltumenerģijas ražošanu. Tāpat reorganizācijas ietekmē samazināsies atkarība no importētiem energoresursiem, kā arī būs lielākas iespējas sasniegt Latvijas enerģētikas politikas ilgtermiņa mērķi, kas noteikts Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam, par kuru izpildi atbild EM.

“Rīgas siltums” valde atzīmē, ka uzņēmums turpina aktīvi strādāt pie tā, lai panāktu pēc iespējas zemākas darbības izmaksas, ļaujot saglabāt zemu tarifu un vienlaikus nodrošinot augstu siltumapgādes kvalitāti, drošību, dabas resursu tālredzīgu izmantošanu un maksimāli ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēkiem un dabu.

“”Rīgas siltums” darbība vērsta, lai īstenotu ilgtspējīgus risinājumus energoefektivitātes uzlabošanai – gan pielietojot jaunākās tehnoloģijas, gan samazinot atkarību no importētiem energoresursiem un vairāk izmantojot vietējos bioresursus, kas ir ekonomiski izdevīgāks risinājums ne tikai sabiedrībai, bet arī veicina arī tautsaimniecības attīstību Latvijā,” skaidro uzņēmuma vadība.

Kā ziņots, EM uzskata, ka “Rīgas siltums” sasteigti virza uzņēmuma reorganizāciju, kuras rezultātā iespējams būtisks siltuma tarifa kāpums Rīgā. EM nominētais pārstāvis “Rīgas siltuma” padomē Kaspars Lore jau iepriekš vairākkārt paudis bažas par “Rīgas siltums” investīciju projekta “Rīgas bioenerģijā” lietderīgumu un potenciālo konkurētspēju.

Patlaban uzņēmuma valde esot sagatavojusi priekšlikumu reorganizācijas ceļā “Rīgas bioenerģiju” pievienot “Rīgas siltums” un līdz ar to pārņemot “Rīgas bioenerģijas” uzņemtās kredītsaistības 24,5 miljonu eiro apmērā. Lai izpildītu kredītsaistības un atgūtu katlumājas izveidē vēl papildu ieguldītās investīcijas deviņu miljonu eiro apmērā, paredzams, ka uzņēmums varētu palielināt siltumenerģijas cenu Rīgā. Tāpat EM norāda, ka pēc šādas reorganizācijas veikšanas izsekojamība investīciju atmaksai praktiski nebūs iespējama.

Lēmumprojekts par “Rīgas siltuma” reorganizāciju, tam pievienojot neveiksmīgo investīciju projektu “Rīgas bioenerģija”, iekļauts uzņēmuma padomes ceturtdienas sēdes dienaskārtībā. EM pārstāvis neatbalstīs šo priekšlikumu, taču EM secina, ka viņam nebūs izšķirošas ietekmes šajā balsojumā. Vienlaikus EM norāda, ka šādas reorganizācijas īstenošanai vēl būs nepieciešama “Rīgas siltuma” akcionāru piekrišana, kuras laikā EM kā valsts kapitāldaļu turētāja atkārtoti paudīs savu viedokli.

EM atgādināja, ka “Rīgas siltuma” padomes sēdē 2017.gada 7.jūnijā, kad pirmo reizi tika izskatīta iespēja izmantot pirmpirkuma tiesības uz “Rīgas bioenerģijas” 50% kapitāla daļām, “Rīgas siltuma” valdes lēmums bija neizmantot pirmpirkuma tiesības, jo nepieciešams samazināt biznesa riskus. Minētais pamatojums lēmumā tika norādīts, neskatoties uz salīdzinoši labiem ekonomiskajiem novērtējumiem par “Rīgas bioenerģijas” realizētajiem projektiem. Turklāt padomes sēdes laikā valdes lēmums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas tika izskatīts steidzamības kārtībā un netika atbalstīts Lores izteiktais priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu, lai varētu rūpīgāk iepazīties ar iesniegto priekšlikumu un iegūt sertificēta vērtētāja viedokli par attiecīgo kapitāla daļu vērtību.

Kā ziņots, 2014.gada 16.decembrī “Rīgas siltums” kopā ar “Enerģijas risinājums.RIX” dibināja “Rīgas bioenerģija” ar mērķi realizēt divu biokurināmo katlumāju būvniecību Rīgā (Rencēnu ielā 16 un Vietalvas ielā 5) un saražotās siltumenerģijas realizāciju Rīgas pilsētas centralizētajā siltumapgādē, tas ir, pārdot “Rīgas siltumam”.

“Rīgas siltuma” akcionāri ir Rīgas dome – 49%, Latvijas valsts – 48,995%, “Enerģijas risinājumi. RIX” – 2% un “Latvenergo” – 0,005%.

LA.lv