Dabā
Medības

Ogres tehnikums – topošajiem mežsaimniekiem un medniekiem0


Viens no populārākajiem notikumiem ir
starptautiskās kokgāzēju sacensības, kurās Latviju pārstāv
Ogres tehnikuma komanda. Dalībnieki sacenšas, piemēram, šādās
disciplīnās: kombinētā garumošana, precīzā garumošana un
atzarošana.
Viens no populārākajiem notikumiem ir starptautiskās kokgāzēju sacensības, kurās Latviju pārstāv Ogres tehnikuma komanda. Dalībnieki sacenšas, piemēram, šādās disciplīnās: kombinētā garumošana, precīzā garumošana un atzarošana.
Autores foto.

Ļoti daudzu mednieku gaitas šajā nozarē aizsākušās tieši skolā, kas savulaik bija plaši pazīstama kā Ogres Meža tehnikums, taču pēc 2011. gada, apvienojot trīs profesionālās vidusskolas, izglītības iestāde ieguvusi jaunu, visaptverošu nosaukumu – Ogres tehnikums.

Izglītības programmas

Pēc skolu apvienošanas tradicionālajām mežsaimniecības programmām klāt nākušas arī dizaina, mākslas, pārtikas ražošanas, viesmīlības, datorsistēmu un citu profesiju izglītības programmas, kas pamatskolu pabeigušajiem jauniešiem vēl pirms augstskolas ļauj gūt padziļinātu ieskatu izvēlētajā profesijā.

Taču tiem, kas vēlas savu nākotni saistīt ar mežsaimniecību, tiek piedāvāti trīs novirzieni – meža mašīnu operators, spēkratu mehāniķis, kā arī mežsaimniecības tehniķis, bet, ja nu tomēr vairāk simpatizē darbs ar jau gatavu meža produkciju, var izvēlēties arī būvizstrādājumu galdnieka, mēbeļu galdnieka vai namdara profesiju.

Pamatskolu pabeigušajiem katra izglītības programma klātienē tiek īstenota četrus gadus, šajā laikā audzēkņi apgūst gan vidusskolas līmenim atbilstošus vispārizglītojošos mācību priekšmetus, gan profesionālos priekšmetus izvēlētajā programmā.

Mežsaimniecības, koka izstrādājumu un medību nodaļa

Jaunie meža mašīnu operatori apgūst materiālu mācību, mežizstrādi, tehnisko grafiku, darba un vides aizsardzību un citus profesionālos priekšmetus, tādējādi gūstot gan praktiskās, gan teorētiskās iemaņas darbam ar mūsdienīgām mežizstrādes iekārtām, apvienojot ar zināšanām par konkrētās jomas likumdošanu un izpratni par efektīvu un dabai draudzīgu mežizstrādi.Topošie spēkratu mehāniķi apgūst tehniskās mehānikas pamatus, meža mašīnu tehnisko apkopi un remontu, kā arī, ņemot vērā profesijas specifiku, darba drošību un iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā.

Savukārt mežsaimniecības tehniķi apgūst dendroloģiju, ekonomiku, mežkopību, dabas un meža aizsardzību, medību saimniecību un citus priekšmetus, kas jaunajiem profesionāļiem sniedz padziļinātu izpratni par ilgtspējīgu, peļņu nesošu, tomēr tajā pašā laikā ekoloģisku saimniekošanu.

Tiem, kam mācības un aktivitātes skolas sabiedriskajā dzīvē iet no rokas, ik mēnesi iespējams saņemt arī stipendiju. Tās summa atkarīga no sekmēm, kavējumu skaita, aktivitātēm un rezultātiem dažādās mācību olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Ja sekmes mācībās ir pietiekami augstas, interesentiem tiek piedāvāti pilnībā apmaksāti mednieku kursi, bet otrā un trešā kursa audzēkņiem iespējams doties apmaksātos Erasmus+ programmas apmaiņas braucienos uz dažādām Eiropas valstīm, lai gūtu jaunu pieredzi savā izvēlētajā profesijā, dibinātu kontaktus, iepazītu vietējo kultūru un, praksē lietojot, uzlabotu angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes.

Uzņemšana Ogres tehnikumā

• Dokumentu pieņemšana 2019./2020. mācību gadam topošajiem Ogres tehnikuma audzēkņiem sākas ar 10. jūniju.
• Līdzi jāņem vien izglītību apliecinoša dokumenta kopija, medicīnas izziņa, fotogrāfijas un pase.
• Par uzņemšanu un pieejamajām izglītības programmām vairāk informācijas mājaslapā ovt.lv.

Ogres tehnikums.
Autores foto

LA.lv