×
Mobilā versija
Brīdinājums +24.1°C
Anšlavs, Junora
Piektdiena, 25. maijs, 2018
6. maijs, 2012
Drukāt

Pieteikšanās atbalsta maksājumiem

laukudarbi_029_vs

Zemniekiem jāpasteidzas, lai līdz 15. maijam pieteiktos atbalsta maksājumiem. Kas šogad jauns? Šogad ir vairākas būtiskas izmaiņas. Kopējā platību maksājumu summa valstī nemainās, taču tiek palielināta vienotā platību maksājumu likme, bet samazināti papildu valsts tiešie maksājumi.

Mazāk naudas par 2012. gadu izmaksās apmēram sešiem tūkstošiem lielo lauksaimnieku, kuri saņem brangus atbalsta maksājumus. Šogad to atbalsta maksājumu daļu, kas pārsniedz 5000 eiro, samazinās par 10 %, bet atbalsta maksājumu daļu, kas pārsniedz 300 000 eiro, papildus vēl par 4 %.

 

Ja apstrādā svešu zemi

Pērn konstatēti krāpšanas gadījumi, kad daži lauksaimnieki platību maksājumus saņēma par citam īpašniekam piederošu zemi (bez īpašnieka ziņas!), tāpēc šogad situācijās, kad maksājumiem pieteiktā zeme VZD Kadastra reģistrā nav ierakstīta uz pretendenta vārda, LAD varēs pieprasīt uzrādīt dokumentu par tiesībām šo zemi izmantot – nomas līgumu vai patapinājuma līgumu (tas dod tiesības zemi lietot bez nomas maksas). Var būt arī situācijas, kad zeme vēl nav ierakstīta zemesgrāmatā uz īpašnieka vārda, taču viņam ir īpašuma tiesības apliecinošs dokuments – pirkuma līgums, dāvinājuma līgums, mantojuma apliecība vai arī pagasta lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā. Arī šādos gadījumos varēs saņemt atbalsta maksājumus. Iesniedzot pieteikumu atbalsta maksājumiem, obligāti nav jāpievieno zemes nomas līguma vai cita dokumenta kopija, taču jārēķinās, ka pēc LAD darbinieku pieprasījuma šo dokumentu vajadzēs uzrādīt.

 

Cik trušu atbilst vienai govij?

Lai saņemtu atbalstu mazāk labvēlīgo apvidu teritorijām par zālāju vai nektāraugu platībām, īpašumā jābūt tādam lauksaimniecības dzīvnieku (tai skaitā bišu saimju skaitam), lai iznāktu vismaz 0,2 liellopu vienības jeb 1,5 bišu saimes uz 1 hektāru. Pērn vajadzēja tikai 0,33 bišu saimes uz 1 hektāru.

Atgādināsim, ka jebkuru lauksaimniecības dzīvnieku skaitu pārrēķina liellopu vienībās. Koeficientus, pēc kuriem veic šo pārrēķinu, var atrast MK noteikumu Nr. 295 4. pielikumā. Piemēram, vienam liellopam atbilst 2 cūkas vai 10 aitas vai kazas, vai 50 trušu. Zirgs tiek pielīdzināts 0,8 govīm, dējējvista – 0,014 govīm, pīle atbilst 0,039 govīm, tītars – 0,069 govīm, bet zoss – 0,059 govīm, utt. Liellopu vienībās var pārrēķināt pat eksotiskus dzīvniekus – fazānus, strausus, lamas, kamieļus, kā arī nutrijas, lapsas, šinšillas, ūdeles, briežus, mežacūkas un daudzus citus. Viena bišu saime atbilst 0,133 govīm.

Lai saņemtu maksājumus apakšpasākumā “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” par pastāvīgajām pļavām un ganībām, uz 3 hektāriem atbalstam pieteiktās zemes jābūt vismaz vienai bišu saimei. Uz bišu stropiem jābūt uzrakstītam Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram.

 

Šogad papildu valsts tiešie maksājumi par kartupeļu cieti un par nokautiem un eksportētiem liellopiem pilnībā atdalīti no ražošanas un aizstāti ar atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par kartupeļu cieti un atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par nokautiem vai eksportētiem liellopiem.

 

Šogad jaunas saistības par atsevišķiem dzīvniekiem var uzņemties apakšpasākumā “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”, kur maksā par Latvijas šķirnes dzīvnieku audzēšanu. Pasākumā “Agrovides maksājumi” šogad zemes platību atbalsta saņemšanai var palielināt tikai par 20 %.

 

Papuves jāuzar

Vērtējot, vai zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, šogad klāt nākušas jaunas prasības. Noteikts, ka lauksaimniecībā izmantojamo zemi kopj un kultūraugus audzē, izmantojot Latvijas apstākļiem un sugai atbilstošu sējas un kopšanas agrotehniku, tai skaitā pļaušanas nosacījumus, kā arī nezāļu ierobežošanas pasākumus. (Ko tas īsti nozīmē – sīkāk nav paskaidrots).

Ja papuve ir zeme, kurā neaug neviena kultūra, tai reizi gadā līdz 15. septembrim jābūt uzartai (mehāniski apstrādātai).

No šā gada 1. janvāra ir aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus 10 metru platā joslā gar tiem ūdeņiem, kas iekļauti ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatorā, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 318.

 

Termiņi

Uz lielāko daļu atbalsta maksājumu var pieteikties līdz šā gada 15. maijam (var arī vēlāk, līdz 11. jūnijam, bet tad atbalsta maksājumi tiek samazināti). Tā kā ne vienmēr viss iecerētais īstenojas (piemēram, vienu kultūru vietā tiek iesētas citas), līdz 11. jūnijam (ieskaitot) var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus pieteikumā platību maksājumiem.

Uz dažiem atbalsta maksājumiem var pieteikties vēlāk. Šogad ir ieviestas divas jaunas ES atbalsta shēmas – īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (var pieteikties līdz 16. jūlijam, bet līdz 10. augustam – ar atbalsta apjoma samazinājumu) un īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (var pieteikties līdz 1. augustam, bet līdz 27. augustam – ar atbalsta apjoma samazinājumu).

Uz atbalstu apakšpasākumam “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”, lai saņemtu naudu par Latvijas šķirnes dzīvnieku audzēšanu, var pieteikties līdz šā gada 3. septembrim (līdz 28. septembrim – ar atbalsta apjoma samazinājumu). Par Latvijas šķirnes dzīvniekiem atzīta brūnā govs, zilā govs, baltā cūka, tumš­galves aita, kaza un braucamā tipa zirgs.

 

Uz papildu valsts tiešo maksājumu par zālāja un linu sēklām var pieteikties līdz 1. augustam. Uz papildu valsts tiešo maksājumu par zīdītājgovīm var pieteikties no 15. maija līdz 15. novembrim; uz papildu valsts tiešo maksājumu par aitu mātēm – līdz 15. jūlijam.

 

Maksājumiem lauksaimnieki var pieteikties arī internetā – https://eps.lad.gov.lv/login, izveidojot savu e-pasta adresi un noslēdzot līgumu “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”.

 

Uzziņa

Paredzamās likmes daļai no atbalsta maksājumiem 2012. gadā (faktiski izmaksātais atbalsts var atšķirties no plānotā)

Eiropas Savienības tiešie maksājumi

• Vienotais platības maksājums – apmēram 57 Ls/ha.

• Īpašais atbalsts par pienu:

– ja pārdotas 30 līdz 79 tonnas – apmēram 6,50 Ls/t;

– ja pārdotas 80 un vairāk tonnas – apmēram 5,80 Ls/t.

• Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai – apmēram 57 Ls/t.

• Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai – atšķirīgs katrai sēklu sugai.

• Atsevišķais maksājums par cukuru – 5,50 Ls/t.

Papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM)

• Atdalītais PVTM par pienu – apmēram 18 Ls/t.

• Atdalītais PVTM par liellopiem – apmēram Ls 30 par dzīvnieku.

• Atdalītais PVTM par nokautajiem vai eksportētajiem liellopiem – apmēram Ls 42 par dzīvnieku.

• Atdalītais PVTM par kartupeļu cieti – apmēram 142 Ls/t.

• Atdalītais PVTM par laukaugu platībām – apmēram 21 Ls/ha.

• Atdalītais PVTM par platībām – apmēram 17 Ls/ha.

• Atdalītais PVTM īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem – apmēram 16 Ls/ha.

• PVTM par zālāju un linu sēklām – atšķirīgs katrai sēklu sugai.

• PVTM par zīdītājgovīm – apmēram Ls 130 par govi vai telīti.

• PVTM par aitu mātēm – apmēram Ls 9 par aitu.

Atgādinām, ka lielākajai daļai maksājumu jāpiesakās līdz 15. maijam. Taču, ja nav paspēts, var pieteikties līdz 11. jūnijam, bet tad atbalsta maksājuma summa samazināsies par 1 % par katru nokavēto darba dienu.

 

Padoms

Lai mājās varētu mierīgi izpētīt visus jaunumus un pieteikšanās nosacījumus, LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs var saņemt brošūru – Informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai 2012. gadā. Daudz informācijas ir arī mājaslapā www.lad.gov.lv. Atbildes uz visiem jautājumiem var saņemt arī pa LAD karsto tālruni 67095000.

 

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+