Praktiski
Manas tiesības

Miris tuvinieks. Kāds atbalsts pienākas no valsts un darba devēja?0

Foto: Fotolia

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Divas apmaksātas brīvdienas

Darba likums paredz, ka saistībā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi pienākas divas apmaksātas brīvdienas. Šajās brīvdienās darbiniekam tiek saglabāta vidējā izpeļņa.

Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja Mārīte Noriņa stāsta – reizēm jautājumus raisot tas, kas vēl bez laulātā, bērniem vai vecākiem skaitās tuvs ģimenes loceklis.

To Darba likums nedefinē, tāpēc tas, vai piešķirt darbiniekam apmaksātu brīvdienu, piemēram, brālēna vai tantes bēru gadījumā, jāizlemj darba devējam.

Arī uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumos vai koplīgumā var būt iekļauti kādi papildu atbalsta mehānismi, piemēram, naudas izteiksmē, darbiniekiem dažādos dzīves gadījumos, to skaitā sēru brīžos.

Finansiāla palīdzība apbedīšanai

Ja mirušais bijis sociāli apdrošināts, bijis bezdarbnieks, pensionārs vai cilvēks ar zaudētu darbspēju, ģimenes loceklis vai persona, kura faktiski uzņēmusies viņa apbedīšanu, var pieprasīt apbedīšanas pabalstu.

Tiesības uz šādu atbalstu ir arī gadījumos, ja mirušais bijis sociāli apdrošinātas personas apgādībā (nepilngadīgs bērns vai bērns līdz 24 gadu vecumam, kurš mācījies vai studējis).

Sociāli apdrošināta cilvēka nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts ir mirušā mēneša vidējās algas divkāršā apmērā, bet ne mazāks par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Šogad – ne mazāk kā 839,13 eiro.

Bezdarbnieka, kā arī bērna nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts ir 192,09 eiro.

Ja aizgājējs saņēmis pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību par darbspēju zudumu, apbedīšanas pabalsts ir mirušā divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā, bet, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, pabalsts ir 128,06 eiro.

Atbalsts miruša pensionāra laulātajam – gada garumā

Ja nelaiķis bijis pensionārs vai invalīds (miršanas brīdī bijis Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensijas saņēmējs), arī viņa pārdzīvojušajam laulātajam, ja tas dzīvesbiedra aiziešanas dienā ir mūsu valsts vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs, pienākas pabalsts – 50% apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1996. gadam. Šo pabalstu var saņemt 12 mēnešus no laulātā nāves dienas ar nosacījumu, ka tas pieprasīts pusgada laikā pēc laulātā miršanas dienas.

Ja zaudēts apgādnieks

Sociāli apdrošinātas personas nāves gadījumā tās bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem vai neatkarīgi no vecuma, ja kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ir tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju.

To arī var saņemt darbnespējīgie ģimenes locekļi, kas bijuši mirušā apgādībā: brāļi, māsas, mazbērni, kas jaunāki par 18 gadiem.

Tiesības uz šo pensiju arī pēc 18 gadu vecuma ir apgādājamiem, ja tie mācās vai studē pilna laika klātienē un nav vecāki par 24 gadiem.

Saistītie raksti

Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju: vienam apgādājamam 50%, diviem apgādājamiem 75%, trim un vairāk apgādājamiem – 90% no pensijas.

Pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla mantošana

Visbeidzot, ja cilvēks bijis pensiju 2. līmeņa dalībnieks un izvēlējies savu uzkrāto kapitālu novēlēt, bet nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas, uzkrātais kapitāls pusgada laikā pēc viņa nāves tiek pievienots norādītās personas pensiju 2. līmenī uzkrātajam kapitālam vai nodots mantošanā Civillikumā noteiktajā kārtībā viņa mantiniekiem atbilstīgi iepriekš izdarītajai izvēlei.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.