manas tiesības

Mājas
Vai nepieciešams saskaņojums, ja savā īpašumā vēlas ierīkot spici ūdens iegūšanai?
Mājas
“Dzīvoju ekspluatācijā nenodotā ēkā.” Vai par to var sodīt?
Mājas
Skaidrojam! Kādas atļaujas jāsaņem, ja vēlas dzīvoklī likvidēt starpsienu
Veselam
Kā notiek ģimenes ārsta nomaiņa, un kurš atbildīgs par medicīnas dokumentu tālāku nodošanu?
Ar kādiem izdevumiem jārēķinās tiesāšanās gadījumā, un kas par ko maksā?
Mājas
Vai daudzbērnu ģimenēm pienākas īpašuma nodokļa atlaide?
Kādi apstākļi administratīvā pārkāpuma gadījumā tiek uzskatīti par vainu mīkstinošiem un kādi – par vainu pastiprinošiem?
Dārzs
Jānocērt koks savā pagalmā. Vai vienmēr vajadzīga atļauja?
Mājas
Vai katram iedzīvotājam pienākas auto stāvvieta pie mājas?
Mājas
Nozaudēta zemesgrāmatu apliecība. Ko darīt?
Jau vairākus gadus dzīvojam kopā, bet neesam sarakstījušies… Kādi ir riski, dzīvojot kopā neprecētiem?
Kā rīkoties, ja nokavēts termiņš zemes privatizācijai par sertifikātiem?
Vai ir likumīgi, atrodoties atvaļinājumā vienā darbavietā, strādāt otrā darbavietā, un otrādi?
Darbiniekam jāstrādā virsstundas: cik daudz darba devējam par tām jāmaksā?
Mājas
Lasītājs jautā: “Ja manā sētā ir suns, vai pastniekam ir tiesības nepiegādāt sūtījumu?”
Mājas
Ilgstoši pie mājas stāv auto – vai to var prasīt aizvākt?
Mājas
Ja vēlas dzīvoklī nomainīt radiatorus – vai tas jāsaskaņo, lai viss būtu likumīgi?
Ja darba devējs regulāri kavē algas izmaksu. Kā rīkoties darbiniekam?
Likumos paredz iestrādāt iespēju pacientiem atteikties no veltīgas ārstēšanas brīžos, kad viņi paši vairs nevar savu viedokli paust
Veselam
“Nemākulīgi vairākkārt centās ievadīt katetru” – Vai medicīnas māceklis bez saskaņošanas ar pacientu drīkst durt vēnā?