Karikatūra
Ēriks Ošs. Jāprot aiz kokiem ieraudzīt mežu!

Valsts kontrole (VK) pagājšnedēļ publiskoja revīzijas ziņojumu “Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?”.VK secinājusi, ka, ierīkojot Latvijas un Krievijas robežas joslu, vismaz 7,4 miljoni eiro valsts budžeta līdzekļu un mantas izlietoti prettiesiski. VK arī konstatējusi, ka nelikumīgi izcirsti un pazuduši koki, kā arī bijusi novēlota un apšaubāma nocirsto kokmateriālu uzskaite. VK arī secinājusi, ka būvniecības darbu iepirkums bijis viena dalībnieka interesēs.