Horoskopi un mistika
Ezoterika

Ko sola numeroloģiskā prognoze 2020.gadam?1

Foto: Unsplash

2020. gada cipari kopsummā dod ciparu 4 (2+0+2+0=4). Par ko vēsta šis ciparu virknējums?

Cipars 2 (veidojas no 1 un 1) nosaka tūkstošgades pamatprincipus un šoreiz iezīmē arī jaunas desmitgades sākumu. Visu ciparu summa ir cipars 4, kas numeroloģijā apzīmē dabā esošo kārtību un likumus, kuri saistīti ar robežu noteikšanu un dzīves ritmu no dzimšanas līdz nāvei. Tāpēc gada aktuālās tēmas būs: teritoriju robežu noteikšana, teritoriju apvienošanās un atdalīšanās autonomijas iegūšanai, likumi un cilvēktiesības, atbildība par saviem solījumiem un rīcību.

Iepriekšējais šāds bija 1975. gads, kad pasaulē daudzas mazās valstiņas atguva savu neatkarību. Lielbritānija, kura 1973. gadā bija iestājusies Eiropas Savienībā, 1975. gadā rīkoja referendumu par palikšanu vai izstāšanos no ES. Kā redzam – vēsture atkārtojas. Latvijā 1975. gadā strauji attīstījās saziņas līdzekļu iespējas un kontaktu veidošana ar citām pasaules valstīm. Var teikt, ka Latvija šajā gadā paplašināja savas tirdzniecības robežas un sāka eksportēt uz citām valstīm saražoto produkciju. Rīgas lidosta uzsāka starptautiskos avioreisus, tika pabeigta Rīgas HES būvniecība, Jelgavā darbu sāka mikroautobusu ražotne. Tas radīja ne vien darbavietas, bet arī papildu ienākumus un iespējas Latvijai.
Numeroloģija 2020. gadā sola līdzīgas aktualitātes un iespējas. To, kā tās tiks izmantotas, rādīs laiks.

2020. gada notikumi un tēmas būs aktuālas arī nākamos 10 gadus. Ja iepriekšējais gadu tūkstotis bija līderu laiks, kad sīvā konkurencē nācās pierādīt savas līderisma spējas, šajā gadu tūkstotī noteicošais ir sadarbības princips cilvēkam ar cilvēku, cilvēkam ar dabu, cilvēkam ar kosmosu. Turklāt sadarbībai jābūt abpusēji izdevīgai, citādi sanāks čiks (1-1=0). Kurš ir saimnieks un kurš izsaimniekotājs – tas būs redzams pēc darbiem. Pārmaiņas būs nepieciešamas tādos jautājumos kā likumi un to ievērošana, atbildība: likumi attiecas uz visiem vienādi, katram cilvēkam ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību. Ja ražošanā rodas zaudējumi slikti paveikta darba rezultātā, tad zaudējumus sedz īpašnieks. Šādam principam ir jābūt arī tur, kur pieņem likumus, kas rada zaudējumus valstij.

2020. gads nozīmīgs ne vien Latvijai kā valstij, bet arī 1975. gadā dzimušajiem. Par veiksmīgu šo gadu varēs saukt 21. janvārī, 18. aprīlī, 6. jūlijā un 1. decembrī dzimušie. Tāpat iepriekšminētie datumi būs šī gada veiksmīgākās dienas. Savukārt no lieliem plāniem un jaunu projektu uzsākšanas ieteicams atturēties 1970. un 1979. gadā dzimušajiem, kā arī tiem, kuriem dzimšanas diena ir 17. janvārī, 5. aprīlī, 20. un 29. jūlijā un 24. decembrī.

Dienas, kad nav ieteicams ko uzsākt, slēgt līgumus, veikt darījumus un ieguldīt naudu būs: 6. februāris, 21. maijs, 18. augusts, 24. oktobris.

2020. gada aktuālās tēmas

Likumu pieņemšana un ievērošana, nekustamā īpašuma jautājumi, veselības aprūpes un darba slodzes jautājumi. Cipars 4 simbolizē pamatu zem kājām, tāpēc pastāv risks, ka sabruks tas, kam nav stingrs un stabils pamats. Savukārt gada skaitli veido 2 un 0. Cipars 2 atbild par sadarbību ar abpusēju ieguvumu, pretējā gadījumā sākas karš par to, kurš būs situācijas noteicējs. Cipars 0 simbolizē, ka nav ieguvēju un viss jāsāk no sākuma jeb, kā tautā saka, jāsāk no nulles.

Gads pasaulē un Latvijā

Janvāris
Pasaulē aktuālā tēma būs pārmaiņas, kas prasīs pielāgošanos šībrīža situācijai. Veidosies jaunas koalīcijas starp valstīm un reģioniem. Apvienojot spēkus, sabiedrība vēlēsies radīt drošības sajūtu un būt spējīga noteikt un aizstāvēt savus likumus un tiesības. Būs vajadzīgi cilvēki ar jaunām idejām un prasmi netradicionāli domāt un rīkoties.
Latvijā būs jāmeklē risinājumi, lai sabiedrībā esošā spriedze un neapmierinātība nepāraugtu nekontrolētā rīcībā, kā rezultātā var sākties haoss.

Februāris
Viens no mierīgākajiem šī gada mēnešiem pasaules mērogā, jo atbildīgās personas būs gatavas sēsties pie sarunu galda un meklēt zelta vidusceļu. Aktuālas būs tēmas, kas saistītas ar vēsturi, kultūru, nāciju un ģimeni, kā arī globālie jautājumi par dabas resursiem un klimatiskajiem apstākļiem.
Latvijā aktuāli būs ar bērnu drošību un cilvēktiesībām saistīti jautājumi. Cilvēki uzskatīs, ka no viņiem tiek prasīts pārāk daudz. Tas veidos spriedzi starp dažādu sociālo slāņu pārstāvjiem. Nāksies būt elastīgiem un katrai situācijai meklēt savu risinājumu. Būs jānosaka prioritātes.

Marts
Pasaulē aktuāla tēma – iespēja laikus sazināties un informēt sabiedrību dažādās steidzamās situācijās. Starptautiskās konferencēs runās par zinātnes intensīvāku iesaistīšanu globālo problēmu risināšanā. Pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem.
Latvijā aktuālā tēma būs – stipra ģimene, līdzcilvēku atbalsts grūtībās nonākušiem cilvēkiem un maznodrošinātajiem. Kā, kopā darbojoties un atpūšoties, var veidot jēgpilnu dzīvi un vairot labklājību. Aktuāli būs arī veselīga dzīvesveida un ar vides ekoloģiju saistīti jautājumi.

Aprīlis
Aprīlis pasaulē būs viens no saspringtākajiem gada mēnešiem, jo iespējamas dabas kataklizmas, kā arī krasas izmaiņas finanšu un nekustamo īpašumu tirgū, ko var izraisīt bēgļi vai karadarbība. Pastāv iespēja, ka uz brīdi var pazust kontrole pār notiekošo un notikt varas maiņa.
Latvijā būs nozīmīgi pasākumi izglītībās un kultūrā. Cilvēki spēcīgāk izjutīs saikni ar savu zemi, ģimeni, dzimtu un apzināsies tās prioritātes, ko mums sniedz iespēja dzīvot šajos platuma grādos.

Maijs
Pasaulē būs jākoncentrē spēki, lai noteiktu prioritātes un steidzīgi risinātu jautājumus par dabas resursu saglabāšanu – ja tiks izjaukts dabā pastāvošais līdzsvars, zaudētāji būs visi. Veidosies jaunas organizācijas, kas iestāsies pret vides piesārņošanu un cilvēku paverdzināšanu.
Latvijā cilvēki atbalstīs pasākumus vides sakopšanā, saglabāšanā un teritorijas labiekārtošanā. Notiks akcijas par videi draudzīgu transportlīdzekļu lietošanu. Turpināsies telekomunikāciju cīņa ar sabiedrību par tehnoloģiju ietekmi uz veselību un psihi.

Jūnijs
Pasaulē, iespējams, tas būs pagrieziena punkts, kas daudz ko mainīs, jo šajā laikā tiks realizēti jau ilgāku laiku gatavoti plāni. Būs aizsākums vairākām reformām. Pasaulei sevi pieteiks jauni līderi, kas veidos komandu no sev lojāliem cilvēkiem, daudzus līdzšinējos līderus atstājot aiz strīpas.
Latvijā jūnijā turpināsies iesāktās reformas, jo tā, kā bija līdz šim, vairs nevarēs. Būs jāatsakās no ierastā dzīves ritma, laikus jāsagatavojas rudens un ziemas sezonai. Sabiedrība kļūs egoistiskāka un savas intereses uzskatīs par prioritātēm, tāpēc cīnīsies pret katru, kas tās apdraudēs.

Jūlijs
Šajā mēnesī mazos uzņēmumus interesēs iespējas apvienoties, lai būtu vieglāk aizsargāt intereses. Veidosies jauni ģimeņu uzņēmumi, kas ļaus uzkrāt līdzekļus. Mazināsies uzticība bankām un dažādām kredītiestādēm. Aktīvs būs nekustamā īpašuma tirgus.
Jūlijs Latvijā iezīmēs jaunu sākumu likumdošanas jomā. Sabiedrība pārstās cīnīties ar sekām, bet meklēs cēloni visām aplamībām. Pēc principa kas maksā, tas pasūta mūziku tiks pieprasīta ne viena vien ministra un pašvaldību vadītāja nomaiņa vai atkāpšanās no amata.

Augusts
Šis ir labvēlīgākais mēnesis, lai mierīgā ceļā atrisinātu sasāpējušus vai uz vēlāku laiku atliktus jautājumus. Katra valsts meklēs lielāku labumu tieši sev, tāpēc var tikt noslēgtas arī slepenas vienošanās. Starptautiskā līmenī aktuāli būs draudzēšanās un apvienošanās jautājumi.
Pretēji pasaules notikumiem – Latvijā atkal pieaugs spriedze starp valdību un tautu, jo katrs vilks deķīti uz savu pusi. Pārsvars būs to pusē, kam lielāka ietekme. Aktuāli būs jautājumi par tieslietu sistēmas sakārtošanu tā, lai likumi atbilstu tiesiskas valsts principiem.

Septembris
Pasaulē par aktuālo tēmu kļūs dabas resursu aizstāšanas iespējas ar alternatīviem enerģijas resursiem, atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējas, ūdens resursu attīrīšana un saglabāšana. Labākas dzīves un drošāku apstākļu meklējumi palielinās migrācijas plūsmas.
Latvijā savējo mēnesis. Zaudējuši ticību tam, ka valdība spēj atrisināt sasāpējušos jautājumus, sabiedrība sāks apvienoties domubiedru grupās un veidot savu valsti valstī, piesaistot sev arvien vairāk speciālistu, kurus ar kopīgiem spēkiem centīsies nodrošināt gan ar darbu, gan atalgojumu.

Oktobris
Būs sajūta, ka situācija pasaulē stabilizējas un parādās gaisma tuneļa galā. Starpvalstu līmenī tiks risināti sadarbības jautājumi tirdzniecības, ceļojumu un kultūras jomās. Cilvēki būs gatavi sadarboties, tāpēc tiks atvērti jauni tirgi. Iespējama vairāku lielo ražotāju apvienošanās.
Latvijā cilvēki arvien mazāk uzticēsies bankām, jo negatīvā pieredze un nestabilā situācija kopumā valstī parādīs, ka katram savs maciņš tuvāks. Aktualizēsies jautājumi par to, kura intereses aizstāv likumi un kāpēc var izveidoties absurdas situācijas, kurās cilvēks ir valsts vai bankas ķīlnieks.

Novembris
Pasaulē turpināsies oktobrī aizsākušās pārmaiņas. Uzmanība tiks veltīta robežu nostiprināšanai un stingrākai ceļotāju kontrolei, arī lai rūpētos par drošību ceļojumu laikā. Aktualizēsies jautājumi par bērnu aizsardzību un drošību. Iespējami spilgti pasākumi mākslas un kultūras jomā.
Latvijā, kā jau ierasts, viss tiks saistīts ar valsts gadadienu, tāpēc tiks piedāvātas daudz un dažādas kultūras programmas un pasākumi. Cilvēkus vairāk uzrunās tie sarīkojumi, kas saistīti ar tradīcijām un pamatvērtību – ģimeni. Aktuāla būs identitātes un dzimtas sakņu loma jaunatnes audzināšanā.

Saistītie raksti

Decembris
Pasauli interesēs drošības jautājumi, šoreiz tie būs dzīvībai un ceļošanai drošie reģioni un tie, kas dažādu dabas stihiju ietekmē būs kļuvuši nedroši. Lai rastu risinājumus, būs jāapvieno agrāk iegūtas zināšanas ar mūsdienu tehnoloģiju iespējām.
Latvijā radīsies interese par iespējām saturīgi un omulīgā gaisotnē pavadīt brīvdienas. Ārišķīgo nomainīs vēlme pēc kopā būšanas, sirsnības un savstarpējas sapratnes. Arvien vairāk cilvēku izvēlēsies gada nogalē pasākumu apmeklēšanas vietā doties ceļojumā vai plānos braucienu uz brīvdienu māju.

Vairāk par astroloģiskajām prognozēm lasiet tematiskajā žurnālā Astroloģija un Astronomija 2020. #padomsrokā

LA.lv
LA
LA.LV
Horoskopi un mistika
Pieskaņojies dabas ritmam! Veiksmes kalendārs no 20. līdz 26.janvārim
3 dienas
LA
LA.LV
Horoskopi un mistika
Šodien zvaigznes iesaka taupīt spēkus un enerģiju! Horoskopi 20.janvārim
3 dienas
LK
Linda Krāģe
Horoskopi un mistika
Pienākumi liks savākties un apvaldīt emocionālās vēlmes un vajadzības! Horoskopi no 20. līdz 26. janvārim
4 dienas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

IB
Ivars Bušmanis
Ekonomika
“Rail Baltica” Latvijā – iekavēti darbi, laika grafiks un neapgūta nauda. Valsts kontroles ziņojums 1
2 stundas
ML
Māra Libeka
Veselam
Cena vai tarifs? Jaunais atalgojuma modelis – martā
2 stundas
MZ
Māris Zanders
Latvijā
Māris Zanders: Gads ar Krišjāni
1 stunda
LE
LETA
Pasaulē
Austrālijā avarējusi ugunsgrēku dzēšanā iesaistīta lidmašīna ar trīs cilvēkiem
30 minūtes
LA
LA.LV
Sports
VIDEO: Merzļikins NHL izcīna piekto uzvaru pēc kārtas
2 stundas