Mazās tehnikas izmantošana mežizstrādē 0

Autori : Andis Lazdiņš, mežzinātņu doktors, vadošais pētnieks, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava

Krievijas politiķi vēršas pret Putinu: “Ja nepārtrauks militāro operāciju, bāreņu būs vēl vairāk”
Mūžībā devies bijušais LNT žurnālists Ivo Goldmanis
Vai Latvijai šobrīd pastāv kādi militāri draudi no Krievijas? Vērtē Rajevs!
Lasīt citas ziņas

Mežizstrādi un kokmateriālu pievešanu var veikt ne tikai ar 10–20 tonnu smagiem traktoriem, bet arī ar nelieliem – 2–5 tonnas smagiem zāles pļāvējiem. Mazās tehnikas izgatavotāju ir vismaz tikpat daudz kā lielo traktoru ražotāju, taču nereti viena mazās tehnikas modeļa eksemplāru skaits nepārsniedz pāris gabalu un katra nākamā mašīna ir jauns izaicinājums tās izgatavotājam.

Taču ir arī tādi mazās tehnikas ražotāji, kas, izgatavojuši vairākus simtus mašīnu, veido specializētu modeļu līnijas un turpina kāpināt ražošanas apjomu, pakāpeniski aizstājot lielās mežizstrādes mašīnas ar saviem hobija traktoriem specifiskos tirgus segmentos, piemēram, mašinizētā jaunaudžu kopšanā, apauguma novākšanā un sanitārajās cirtēs. Mazajā tehnikā nereti atrodamas tādas inovācijas, kas lielākajās mašīnās parādās tikai pēc vairākiem gadiem. Piemēram, mazo harvesteru griezējgalvas aprīko ar elipses veida zāģa sliedēm, kas piemērotas sīku kociņu un krūmu zāģēšanai, bet mazajiem pievedējtraktoriem uzstāda tā sauktos tilta kausus, kas ļauj izcelt kokmateriālus no audzes vertikālā stāvoklī, ļaujot būtiski samazināt paliekošo koku bojājumus un palielināt pievešanas darba ražīgumu.

CITI ŠOBRĪD LASA

Jānoskaidro tirgus situācija
Izvēloties mazo mežizstrādes tehniku, vispirms jācenšas rast atbildi uz jautājumu par to, vai kārotais traktors ir izgatavots vienā eksemplārā vai eksistē vēl daži desmiti tādu pašu mašīnu. Ir vērts apskatīties arī lietoto mašīnu piedāvājumus, jo pārdodamās tehnikas nostrādāto stundu un cenas attiecība salīdzinājumā ar jaunām mašīnām parasti ir pietiekami daiļrunīga. Ja mašīnu ražo sērijveidā, ir jānoskaidro, kur atrodas galvenais noieta tirgus un vai mūsu mežizstrādes apstākļi ir līdzīgi tiem, kam mašīna paredzēta. Piemēram, ir rūpīgi jāizsver lēmums iegādāties traktorus, ko pārdod galvenokārt Centrāleiropas valstīs, kur tehnikai nav jābrauc pa aktīvās piedziņas disku arklu vai senāk ar PKL–70 veidotajiem arumiem, nav jāforsē grāvji un nav jāved kokmateriāli pa kilometriem gariem krietni lielāku traktoru izspaidītiem pievešanas ceļiem.

Mazā mežizstrādes tehnika nav viendabīga – ir pieejami pavisam vienkārši garāžā saskrūvēti traktori un samazinātas lielo mežizstrādes mašīnu kopijas, kurās atrodamas visas modernās meža tehnikas pazīmes – vadības automatizācija, kokmateriālu uzskaite un pat klimata kontrole. Parasti vairākkārt atšķiras arī šo mašīnu cena.
Par mazo mežizstrādes tehniku ir dzirdēts daudz mītu un autoritatīvu viedokļu, bet ir ārkārtīgi maz argumentētas informācijas par darba ražīguma rādītājiem, izmaksām, tehnikas izturību, komforta līmeni un lietošanas mērķi, t. i. – kādiem apstākļiem un ciršu veidiem attiecīgā mašīna ir piemērota. Izmantojot mazo harvesteru, jārēķinās, ka pavasarī sezonālo liegumu laikā to būs grūti nodrošināt ar darbu, jo mazo harvesteru nevarēs iesūtīt galvenajā cirtē vai grāvju trašu tīrīšanas cirtēs. Savukārt mazie pievedējtraktori var būt ekonomiski izdevīgi tad, ja pievešanas attālums un pievedamo kokmateriālu veidu skaits ir neliels. Mazās mašīnas ir efektīvākas tikai tādos apstākļos, kur lielo mežizstrādes mašīnu potenciālu nevar pilnībā izmantot, piemēram, jaunaudžu kopšanā, apauguma novākšanā no aizaugušām lauksaimniecības zemēm, kopšanas cirtēs uz augsnēm ar mazu nestspēju, kur regulāri izvietotu tehnoloģisko koridoru tīkls ne vienmēr ir labākais risinājums.

Pievedējtraktori
Mazākie sērijveidā ražotie pievedējtraktori ir, piemēram, zviedru Kranman Bison 10000 6WD. Traktora kravnesība ir 2,5 tonnas, pašmasa 1,5 tonnas, bet mašīnas cena – sākot no 39 tūkst. EUR. Bison 10000 6WD ir lielākais no Kranman ražotajiem šīs sērijas pievedējtraktoriem. Nedaudz vecāks Bison pievedējtraktoru modelis ir strādājis arī Latvijā privātajos mežos Madonas apkārtnē, un traktora īpašnieks pozitīvi novērtēja mašīnas darba ražīgumu un izturību, lai gan pilnībā izbaudīja arī nelaimes, ar ko jāsaskaras mazās tehnikas lietotājiem, sākot no lielāko celmu apbraukšanas un beidzot ar gāzelēšanos pa lielo traktoru atstātajām risēm.

Nedaudz lielāks ir Woodtiger GJ30 6WD pievedējtraktors. Tā kravnesība ir 3,2 tonnas, pašmasa 3,5 tonnas, bet mašīnas cena – sākot no 59 tūkst. EUR. Gan Bison, gan Woodtiger sērijas pievedējtraktoru aizmugurējie tandēmi ir aprīkojami ar kāpurķēdēm, padarot tos par, iespējams, ļoti efektīvu risinājumu kokmateriālu pievešanai no platībām ar mazu augsnes nestspēju. Lielāko daļu ziemeļvalstīs ražoto pievedējtraktoru apvieno tas, ka tiem ir seši riteņi – divi lieli priekšā un četri mazāki aizmugurē. Šāda konstrukcija uzlabo tehnikas manevrētspēju un caurgājamību, kā arī ļauj samazināt tehnikas masu.
Viens no pazīstamākajiem mazās tehnikas ražotājiem ir zviedru uzņēmums Vimek. Pievedējtraktora Vimek 610 kravnesība ir 5 tonnas, pašmasa 4,7 tonnas, bāzes mašīnas cena – ap 110 tūkst. EUR. Pievedējtraktors pieejams ar trim dažādiem kravas telpas garuma variantiem, īsākais ir transformēts arī par harvarderu (Vimek 610 BioCombi) apauguma novākšanai un jaunaudžu kopšanai. Pārbūve par harvarderu neietekmēja traktora kravnesību, bet palielināja masu līdz 4,9 tonnām. Vimek harvarderus parasti neaprīko ar sortimentēšanas griezējgalvām, attiecīgi – tie ir piemēroti veselu, neatzarotu koku zāģēšanai.

Kāpurķēžu tehnika
Īpatnēja mazo pievedējtraktoru kategorija ir kāpurķēžu tehnika, kas paredzēta kokmateriālu pievešanai no mežaudzēm uz organiskām augsnēm. Viens no piemēriem ir Terri 34 pievedējtraktors. Tā kravnesība ir 3,6 tonnas, pašmasa 4,9 tonnas. Priekšējie un aizmugurējie tandēmi ir aprīkoti ar gumijota materiāla ķēdēm, kas nostiprinātas ar metāla plāksnēm. Traktora hidromanipulatoru var aprīkot ar nelielu griezējgalvu, transformējot pievedējtraktoru jaunaudžu kopšanas cirtēm piemērotā harvesterā. Šķiet, viena no vājākajām vietām šajā mašīnā mūsu apstākļos ir tieši gumijotās ķēdes, kas var neizturēt braukāšanu pa koku celmiņiem un dubļiem. Nedaudz lielāks kāpurķēžu pievedējtraktors, ko arī var transformēt par harvesteru, ir Logbear F4000. Traktora kravnesība ir 4 tonnas, pašmasa 5 tonnas, bet mašīnas cena – ap 165 tūkst. EUR. Šo mašīnu var apskatīt un aptaustīt arī Latvijā – SIA Saulkrastu meži. Logbear F4000 ķēžu konstrukcija ir pamatīgāka nekā Terri 34; traktora priekšējā uzkare veidota tā, lai traktoram būtu vieglāk rāpties pāri šķēršļiem vai kārpīties no dubļiem.

Harvesteri un harvarderi
Viens no mazākajiem harvesteriem ir somu uzņēmuma Usewood Forest Tec ražotais Forest Master, kas sver 2,1 tonnu, ir 1,5 m plats un spēj pacelt līdz 350 kg smagus kokus. Harvesteru var aprīkot ar sortimentēšanas griezējgalvu un kokmateriālu uzskaites sistēmu. Pārsteidzošākais šajā mašīnā ir degvielas patēriņš – 2 litri stundā.
Izmēros divreiz lielāks par Forest Master ir Vimek 404 T6 četrriteņu harvesters (pašmasa 4,4 tonnas, platums 1,8–2,05 m, hidromanipulators var aizsniegt 4,6 m attālumā augošus kokus). Traktors ir aprīkots ar sortimentēšanas griezējgalvu un kokmateriālu uzskaites sistēmu. Harvestera vadības iekārtas ir tādas pašas kā lielajās mežizstrādes mašīnās. Abi mazie harvesteri piemēroti jaunaudžu kopšanas cirtēm, kas veicamas, neveidojot tehnoloģiskos koridorus.
Latvijā 2014. gadā veikti izmēģinājumi ar Vimek 610 BioCombi harvarderu jaunaudžu kopšanā, bet 2015. gadā LVMI Silava zinātnieki novērtēja Vimek 610 pievedējtraktora un Vimek 404 T6 harvestera darba ražīgumu Zviedrijā. Izmēģinājumi ilga divas nedēļas. Abos izmēģinājumos bija iesaistīti profesionāli zviedru operatori.


Darba ražīgums

Izmēģinājumos ar Vimek 610 BioCombi vidējā pievestā krava bija 2,3 tonnas. Vienas tonnas biokurināmā sagatavošanai un pievešanai patērētas 18 minūtes darba laika (pārrēķinot uz 1 ber. m3, 6 minūtes). Ar šādiem ražīguma rādītājiem produktīvajā darba stundā var sagatavot un pievest 9,6 ber. m3 biokurināmā. Vidējās darba stundas izmaksas atbilstoši pieejamajiem izmaksu un degvielas patēriņa rādītājiem Vimek 610 BioCombi harvarderam ir 22 EUR; savukārt vidējās produktīvās darba stundas izmaksas ir 28 EUR. Praksē darba stundas izmaksas ir vidēji 27–30 EUR. Biokurināmā sagatavošanas un pievešanas pašizmaksa izmēģinājumos bija 2,9 ber. m³. Pašizmaksu būtiski ietekmē mašīnas noslodze. Ja tā nepārsniedz 1000 darba stundas, biokurināmā sagatavošanas un pievešanas pašizmaksa pietuvojas 4 EUR ber. m-3.

Izmēģinājumos secināts, ka profesionāls zviedru operators ar Vimek 610BioCombi harvarderu nodrošina labākus darba ražīguma rādītājus nekā citas līdz šim mūsu izmēģinājumos testētās mežizstrādes mašīnas. Būtisks priekšnosacījums labu ekonomisko rādītāju sasniegšanai ir operatoru apmācība un mašīnas nodrošināšana ar darbu (svarīgi panākt, lai harvarders strādātu vismaz 1000 stundu gadā). Gatavojot biokurināmo jaunaudžu kopšanā, ir jāpārvērtē uzdevumi, kas tiek doti operatoram. Veicot jaunaudžu kopšanu ar rokas motorinstrumentiem, strādnieki parasti cenšas zāģēt mazākos kociņus, kas novēlotas kopšanas gadījumā īpaši neietekmē valdaudzes koku attīstību, bet skats pēc kopšanas vismaz vienu gadu ir acij tīkams un ierasts. Strādājot ar harvesteru, ir rūpīgi jāizvērtē, vai mazo pameža kociņu zāģēšana ir nepieciešama un vai nebūtu labāk tos atstāt, jo acij tīkamā skata nodrošināšanai jāpatērē līdz 50% harvestera darba laika, nesagatavojot nevienu kubikmetru biokurināmā.

Saskaņā ar Zviedrijā veikto izmēģinājumu rezultātiem harvestera Vimek 404 T5 darba ražīgums, zāģējot vidēji 9 cm resnus kokus, ir 5,7 m3 stundā. Pievedējtraktora Vimek 610 vidējā pievestā krava ir 5 m3, darba laika patēriņš kravas sagatavošanai kopšanas cirtēs ir 17 min, izkraušanai – 5 min, bet vidējais braukšanas ātrums ir 23 m/min. Vimek 404 T5 harvesters ir efektīvākā no mežizstrādes mašīnām, kas līdz šim testēta LVMI Silava veikto jaunaudžu mašinizētās kopšanas ciršu izmēģinājumos. Lielā mērā šo rādītāju nosaka operatora profesionalitāte un kopšanas darba metode. Piemēram, harvestera operators izvairās zāģēt par 8 cm tievākus kociņus, ja tie netraucē pārvietošanos vai paliekošās audzes attīstību; papīrmalkai un biokurināmajam nav noteikts konkrēts garums, bet gan garuma diapazons. Ar harvesteru neveic kopšanu tādās vietās, kur koku dimensijas ir mazākas par minimāliem rādītājiem efektīvam harvestera darbam. Pievedējtraktora operators veido jauktas kravas, izvietojot kokmateriālus tā, lai krautuvē būtu viegli atšķirami dažādi kokmateriālu veidi. Jaunaudžu kopšanas cirtēs Zviedrijā parasti negatavo vairāk par trim kokmateriālu veidiem.
Veicot izmēģinājumus Zviedrijā, secināts, ka galvenais iemesls par labu mazās tehnikas izvēlei ir pieaugošais mašinizētās jaunaudžu kopšanas pieprasījums, būtiski mazākas izmaksas investīcijās (Vimek harvestera un pievedējtraktora komplekta cena ir ap 250 000 EUR), mazāks degvielas patēriņš (Vimek harvesters patērē 4 l/h) un mazākas izmaksas apkopēm. Zviedrijā mazie harvesteri strādā tikai kopšanas cirtēs, kur gatavo biokurināmo, papīrmalku un atsevišķus sīkbaļķu veidus.

2016. gadā projektā Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma turpināsim pētījumus ar mazo mežizstrādes tehniku, veicot izmēģinājumus ar Kranman Bison 10000 6WD un Logbear F4000 pievedējtraktoriem, Vimek 404 T6 harvesteru un Vimek 610 BioCombi harvarderu. Galvenie pētījuma uzdevumi 2016. gadā ir novērtēt mazo pievedējtraktoru lietošanas iespējas kopšanas cirtēs uz augsnēm ar mazu nestspēju, tostarp traktoru spēju pārvarēt dažādus šķēršļus; kā arī jaunaudžu kopšanas cirtēs un sanitārās kopšanas cirtēs, veicot mežizstrādi ar rokas motorinstrumentiem vai harvesteru un neierīkojot tehnoloģiskos koridorus. Harvestera izmēģinājumus plānots veikt jaunaudžu kopšanas cirtēs, pielāgojoties ziemeļvalstīs lietotajai kopšanas metodei bez tehnoloģisko koridoru ierīkošanas. Vimek harvardera izmēģinājumi plānoti jaunaudžu un krājas kopšanas cirtēs uz augsnēm ar mazu nestspēju, kā arī sanitārās kopšanas cirtēs un pameža izstrādē pirms galvenās cirtes.

Pilns raksts ” Agrotops” īpašajā pielikumā Tehnika un instrumenti mežsaimniekiem”

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
Krievijas politiķi vēršas pret Putinu: “Ja nepārtrauks militāro operāciju, bāreņu būs vēl vairāk”
Mūžībā devies bijušais LNT žurnālists Ivo Goldmanis
Vai Latvijai šobrīd pastāv kādi militāri draudi no Krievijas? Vērtē Rajevs!
VIDEO. Āgenskalnā pie atkritumu konteineriem klaiņo milzīga izmēra grauzējs
“Cīnīsies līdz pēdējam.” Rajevs atklāj, ka daļa ukraiņu karavīru tomēr nav padevusies gūstā un palikusi “Azovstaļ”
Lasīt citas ziņas
Krievijas politiķi vēršas pret Putinu: “Ja nepārtrauks militāro operāciju, bāreņu būs vēl vairāk”
“Nevis pirkt griķus par pieciem eiro, bet putraimus par 69 centiem?” Pārtikas cenas šogad turpinās augt
Ivars Auziņš par Kariņu: Viņš mēģina būt viens no mums
FOTO. Cilvēki joko par karu Ukrainā – par ko sapņo Ukraina bet par ko Krievija? Apskaties!
Planētas noslēpumi: Starptautiska pētnieku grupa nākusi klajā ar jaunu diagnozi Staļinam
22:40
Muzikālā nedēļa ar cilvēka balsi un diatonisko dziedājumu. Armands Znotiņš recenzē aktuālos mūzikas notikumus
22:14
Profesionālās izglītības popularitāte pieaug lēni
21:41
“Ja jūs kādu nogalināt, dabūjat piemaksu” – kāds ir atalgojums militārajos grupējumos?
Burovs: Tā mēs sagaidām apkures sezonu – liekam ģimenēm piemaksāt par ēdināšanu skolās
Vai Latvijai šobrīd pastāv kādi militāri draudi no Krievijas? Vērtē Rajevs!
Ukraina veidos mūsdienīgu bumbu patvertņu sistēmu
Spānija plāno nosūtīt uz Latviju zenītraķešu bateriju un aptuveni 100 karavīrus
Arī svētdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus
Mūžībā devies bijušais LNT žurnālists Ivo Goldmanis
Pasaules hokeja čempionāta finālā Kanāda pievienojas Somijai
Dita Lase: Viss Latvijas “superfūds” ir ziemā, tikai cilvēki to nezin kāpēc aizmirst
Zelenskis: Donbass būs ukraiņu zeme
Ukrainas tiesībsardze: Okupanti no Mariupoles izved metāla izstrādājumus
Sodas brīnumainās īpašības! 10 veidi, kā to gudri uzmantot mājās
Iecerētā, bet neatļautā pasākuma vietā pie Uzvaras parka aizturēti divi cilvēki
Visā Latvijā notiks “Baznīcu nakts” pasākumi
Krievija apsūdz ASV pērtiķu baku radīšanā laboratorijās Nigērijā
Aptauja: Iedzīvotāju satraukums par Covid-19 izplatību zemākais pēdējo divu gadu laikā
Planētas noslēpumi: Globālā sasilšana nav atcelta! Mitrie tropi virzās uz poliem
FOTO. Latvijā vēl retums – saimniecība, kur top produkti no aitu piena
Planētas noslēpumi: Radīts neievainojams materiāls – nevar ne sagriezt, ne caururbt
Planētas noslēpumi: Starptautiska pētnieku grupa nākusi klajā ar jaunu diagnozi Staļinam
Lasītāja: Agrāk īpašuma nodoklis bija 0,2–0,5%, bet šogad 1,5% – trīs reizes dārgāk. Kāds tam pamatojums?
Vai dzīvesvietu drīkst deklarēt jebkur – arī vasarnīcā?
Planētas noslēpumi: Teju vai neticami! Kā izskatās pasaules diženākie baseini
Vilis un Vilhelms – šīs dienas gaviļnieki! Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?