Laukos
Politika

Aicina piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par ES Kokmateriālu regulu0

Foto: Karīna Miezāja

Līdz 24.aprīlim interesenti var piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par iespējamiem grozījumiem Eiropas Savienības (ES) Kokmateriālu regulā iekļauto izstrādājumu sarakstā, liecina Valsts meža dienesta (VM) sniegtā informācija.

Sabiedriskajā apspriešanā Eiropas Komisijas (EK) aicina piedalīties visas ieinteresētās personas, tostarp tirgus dalībniekus un tirgotājus, uzņēmumus, kurus, iespējams, skartu produktu klāsta grozījumi, kā arī kokrūpniekus un attiecīgās profesionālās organizācijas, dalībvalstu iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kokmateriālus ražojošās, ārpus ES, valstis, kā arī citas ieinteresētās personas.

Sabiedriskā apspriešana ir daļa no EK ietekmes novērtējuma, lai analizētu iespējamos grozījumu variantus.

VMD skaidro, ka grozījumi aptverto izstrādājumu klāstā apsvērti tādēļ, ka, kaut arī liela daļa kokmateriālu tiek regulēti jau pašlaik, tomēr ne visi koka produkti ir iekļauti sarakstā, kas teorētiski var negatīvi ietekmēt gan nelegālas mežistrādes mazināšanos pasaulē, gan kropļot koka izstrādājumu tirgu. Patlaban ES Kokmateriālu regula neaptver tādu produkciju, kā, piemēram, koka krēsli, iespieddarbi, kokogles.

Sabiedriskajā apspriešanā var piedalīties, aizpildot tiešsaistes anketu, kur ir pieejama visās ES oficiālajās valodās, un atbildes var sniegt jebkurā no šīm valodām. Visas saņemtās atbildes plānots publicēt internetā. Tāpēc ikvienam sabiedriskās apspriešanas dalībniekam ir svarīgi izlasīt īpašo paziņojumu par privātumu, kas pievienots šai apspriešanai, lai zinātu, kā plānots apstrādāt personas datus un sniegtās atbildes.

ES Kokmateriālu regula visās ES dalībvalstīs stājās spēkā 2013.gada 3.martā. Tās mērķis ir ES ierobežot tirdzniecību ar nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem un no šādiem kokmateriāliem izgatavotiem izstrādājumiem – gan ar importētiem, gan ES iegūtiem.

Regula nosaka, ka ir aizliegts ES tirgū laist nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no šādiem izejmateriāliem ražotus koka izstrādājumus, un ikvienam tirgus dalībniekam ir pienākums veikt likumības pārbaudes un pārliecināties, vai koksne iegūta legāli.

Regulas prasības attiecas uz tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi par samaksu vai bez maksas izplata vai izmanto komerciālās darbībās kokmateriālus vai koka izstrādājumus ES tirgū. Tirgus dalībnieks ir gan uzņēmums, kas importē koka skapi, lai to pārdotu savā veikalā, gan uzņēmums, kas importē kokmateriālus, lai no tiem ražotu skapjus, gan uzņēmums, kas importē skapjus, lai tos tālāk izplatītu citiem uzņēmumiem.

Tāpat regula attiecas uz lieltirgotājiem un mazumtirgotājiem, kā arī ražotājiem ES iekšējā tirgū, kuri paši neveic mežizstrādi un nenodarbojas ar kokmateriālu un to produktu importu no trešajām valstīm, bet gan pērk vai pārdod kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas iegūti kādā no ES valstīm vai importēti).

Latvijā kompetentā iestāde, kas atbildīga par regulas piemērošanu un kontroles veikšanu, ir VMD.

LA.lv