×
Mobilā versija
Brīdinājums +17.4°C
Eduards, Edvards, Edvarts, Varis
Sestdiena, 26. maijs, 2018
14. janvāris, 2013
Drukāt

Kā dalīs subsīdiju 6,9 miljonus?


Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Plānotais valsts atbalsts lauksaimniecībai šogad ir par 742 tūkstošiem lielāks – 6 926 145 lati. “Latvijas Avīzes” rīcībā esošais subsīdiju projekts, par kuru gan vēl tiek lauzti šķēpi, liecina, ka teju puse valsts atbalsta tiks novirzīta lopkopības attīstībai – 3,4 miljoni latu.

 

Tostarp pirmo reizi 385 tūkst. latu tiks novirzīti biškopības nozares attīstībai. Šo atbalstu varēs saņemt tie biškopji, kas būs reģistrējuši lauksaimniecības datu centrā vairāk nekā 29 bišu saimes, un tā mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju.

Par 309 tūkst. latu plānots palielināt subsīdijas ciltsdarba pasākumiem piena ražošanas nozarē un par 35 tūkst. latu liellopu gaļas ražošanas nozarē.

Arī augkopībai atbalstu plānots palielināt par 127 tūkstošiem latu. Šogad iecerēts dubultot atbalstu selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas. Šī atbalsta mērķis ir izveidot integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotas graudaugu, kartupeļu, stiebrzāļu, kaņepju, ābeļu un aveņu šķirnes, iesniegt tās šķirņu oficiālai pārbaudei, kā arī izstrādāt šīm šķirnēm audzēšanas tehnoloģijas videi draudzīgas saimniekošanas apstākļos. Kā zināms, saskaņā ar Eiropas prasībām no 2014. gada Latvijā augkopībā būs jāizmanto integrētās audzēšanas tehnoloģijas.

 

Zinātnei atbalsts divkāršojies

Šogad lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem plānots novirzīt 323 tūkst. latu. Lielāko atbalsta summu – 80 tūkst. latu – plānots atvēlēt zilās mēles slimības un Šmelenbergas slimības ierobežošanas iespēju izpētei Latvijas apstākļos. 30 tūkst. latu atvēlēs tehnoloģijas izstrādei, lai palielinātu svaigas gaļas derīguma termiņu. 45 tūkst. latu novirzīs kaņepju audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izstrādei, savukārt par 35 tūkst. latu pētīs iespējas lopbarībā sojas vietā izmantot vietējos pākšaugus un par 28 tūkst. pētnieki analizēs minimālās augsnes apstrādes ietekmi uz augsnes auglības saglabāšanu un kaitīgo organismu izplatību.

Finansējumu paredzēts atvēlēt dažādu aitu šķirņu krustojumu jēru nobarošanas pētījumiem, kā arī cūku liemeņu klasificēšanas metodes izstrādei Latvijā audzētu cūku populācijai, graudaugu šķirņu izturības izvērtējumam pret slimībām.

 

Atbalsts kooperācijai

Lai lauku iedzīvotājiem būtu iespēja savu saražoto produkciju pārdot kopējā tirgū, šogad paredzēts ar valsts atbalstu veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos laukos, kā arī stiprināt jau esošās LPKS. Tā jaunām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 31. martam, plānots atvēlēt 30 tūkst. latu, bet atbilstošu LPKS konkurētspējas veicināšanai – 170 tūkst. latu.

Atbalsts jaunajiem kooperatīviem būs kā vienreizējs maksājums līdz 5000 latiem, lai nodrošinātu kooperatīva biroja darbību. To nepiešķirs tiem kooperatīviem, kas darbojas piensaimniecības un graudkopības nozarēs. Atbilstošās LPKS atbalstā varēs saņemt vienreizēju maksājumu no 1000 līdz 7000 latiem biroja, transporta un sakaru izmaksu segšanai.

 

Kvalitātes shēmas

Lai veicinātu kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā, subsīdijās 472 tūkst. latu tiks novirzīti pārtikas kvalitātes shēmām.

Tā kā 2013. gadā ir paredzēts precizēt un papildināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasības, uz laiku ir apturēta iesniegumu pieņemšana par atbalstu nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā. 2013. gadā valsts atbalsts ir paredzēts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā.

Tā 300 latu atbalsts plānots bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tostarp biškopības produktu, ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumam. 800 latu atbalsts būs tiem bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājiem, kas sertificējuši ražošanu mājas apstākļos, vai biškopim ar vismaz 150 bišu saimēm.

 

Provizoriskais atbalsta sadalījums 2013. gadā (latos)

Lopkopības attīstībai 3 367 021
– ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai 2 147 224
– dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai 231 000
– dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai 443 796
– dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai 60 000
– veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai 160 000
– biškopības nozares attīstībai 385 000
Augkopības attīstībai 391 361
– augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai 27 500
– kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei 59 000
– augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai 45 135
– kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai 67 726
– selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas 192 000
Pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai 858 321
– lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem 322 969
– lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās 240 780
– tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē 294 572
Tirgus veicināšanai 216 000
Dalībai pārtikas kvalitātes shēmās 472 438
Lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai 812 900
– apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai 800 900
– dalībai lauksaimniecības risku fondā 12 000
Kooperācijas attīstībai 200 000
Iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai 608 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+