Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 9. janvārī 16

Foto – Rebeka Žeire/LETA

“Rīgas Latviešu Avīze”

Neticams gadījums. “Rigasche Zeitung” ziņots, ka kādā šejienes bankā 4. janvārī ienācis kāds kungs krievu oficiera uniformā un prasījis, lai viņam izmaina 1000 krievu rubļu papīri mazākos naudas gabalos. Kad bankas kasiers visā laipnībā prasību atraidīja un sacīja, ka varot gan 75 ostrubļus par 100 izmainīt, oficiers bargā balsī prasīja pēc kasiera vārda un tad draudēdams turpināja. Tiklīdz mēs, krievi, atkal būsim Rīgā, tad jūs redzēsiet, kā jums klāsies utt. Pie tā atgadījuma “Rigasche Zeitung” piezīmē: “Neskatoties uz to, ka šāda krievu oficieru uzstāšanās ir vācu viesmīlības nelietīga valkāšana, bez tam tā vēl ir notikumu pilnīga pārprašana, jo neviens prātīgs cilvēks nevar uz tām domām nākt, ka Rīgu jebkad atdos krievu varas kārei.”

LA.lv