Dabā
Medības

Latvijas Mednieku savienības jaunumi0

Jānis Baumanis . Foto no LA arhīva

Jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norisinājās sanāksme par Augstrozes dabas lieguma dabas aizsardzības plāna izstrādi. Tajā piedalījās VARAM, Limbažu un Kocēnu pašvaldību, DAP, plāna izstrādātāju, kā arī LMS un LATMA pārstāvji.

Sanāksme tika organizēta tādēļ, ka plāna izstrādātāji nebija ņēmuši vērā vietējo mednieku un pašvaldību iebildumus pret zosu medību aizliegumu. Sanāksmes laikā tika panākta vienošanās par kompromisu, ka ierobežotas zosu medības dabas lieguma teritorijā tiks saglabātas. Medniekus pārstāvošās organizācijas pauda viedokli, ka neredz pamatu aizliegt zosu rudens medības šajā teritorijā laikā, kad zosu populācijas pieaug, tās pavasaros nodara ievērojamus postījumus lauksaimniekiem un daudzviet jau sākas diskusijas par zosu medīšanu pavasarī. Mūsuprāt, šāds aizliegums vēl vairāk saasinātu konfliktus starp lauksaimniekiem un dabas aizsardzības organizācijām.

Jūnija vidū Mālpilī norisinājās Vislatvijas Jaunsardzes sporta spēles, kurās LMS sadarbībā ar Latvijas Loku mednieku asociāciju organizēja loka šaušanas stendu. Šajā stendā jauniešiem bija iespēja iemēģināt roku šaušanā ar dažādu veidu lokiem, kā arī uzklausīt informāciju par šaušanu un medībām ar loku. Jaunieši izrādīja lielu interesi gan par loka šaušanu, gan medībām. Šis pasākums norisinājās starp Aizsardzības ministriju un LMS pagājušā gada nogalē noslēgtās vienošanās par sadarbību ietvaros un kārtējo reizi apliecināja, ka tieši Jaunsardze ir tā jauniešu mērķa auditorija, ar kuru medniekiem ir jāstrādā, jo starp jaunsargiem ir daudz potenciālo jauno mednieku.

Jūnijā LMS valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis piedalījās Ventspils novada medību koordinācijas komisijas sēdē. Šajā sēdē tika identificētas vairākas problēmas, kas skar MK noteikumu par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējuma novērtēšanu. Viens no tiem: vai, uzskaitot veselos un bojātos kociņus, jāņem vērā tikai stādītā suga jeb arī dabiskais piemistrojums. Otra problēma tika identificēta tajā, ka koordinācijas komisijai nav tiesību uzdot veikt kādus pasākumus kaimiņu medību iecirkņos pat tad, ja ir pamatotas aizdomas, ka postījumu iemesls ir pārāk zema medību intensitāte tieši šajos iecirkņos, kamēr nav konstatēts fakts par postījumiem arī šajos iecirkņos. LMS arī turpmāk sekos līdzi medību koordinācijas komisiju darbam, lai identificētu problēmas un meklētu ceļus to risināšanai.

Jūlijā tiks publicēts Gada balvas medniecībā 2018 nolikums un izsludināts pretendentu pieteikumu iesūtīšanas termiņš. Sīkāka informācija būs atrodama LMS mājas lapā. Aicinām mednieku klubus jau laikus sākt domāt par balvas pretendentiem un gatavot pieteikumus iesūtīšanai LMS.

Vairāk lasiet žurnāla “Medības” jūlija numurā

LA.lv