Ekonomika
Bizness

Pērn Latvijā izcirta par nepilnu miljonu kubikmetru vairāk koksnes nekā gadu iepriekš6

Foto – Andris Eglītis

Pagājušajā gadā Latvijā nocirsti 11,44 miljoni kubikmetru koksnes, kas ir par 0,88 miljoniem kubikmetru vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Valsts meža dienesta (VMD) informācija.

VMD ģenerāldirektora vietnieks Normunds Jurkāns aģentūrai LETA norādīja, ka pērn izcirstās koksnes apmērs ir pieaudzis salīdzinājumā ar 2016.gadu saistībā ar augstākām kokmateriālu cenām.

Nedaudz vairāk kā puse jeb 5,75 miljoni kubikmetru koksnes no kopējā pagājušajā gadā izcirstās koksnes apmēra iegūti valsts mežos, bet 49,9% jeb 5,69 miljoni kubikmetru koksnes – privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos.

Jurkāns atzina, ka kopējais koku ciršanas apmērs pēdējos desmit gados Latvijā saglabājas apmēram vienāds. Koku ciršanas apmēra dinamiku ietekmē daudzi faktori, tostarp valsts attīstība, vispārējā situācija ekonomikā, kokmateriālu cenas tirgū, likumdošana.

Datus par Latvijā pērn izcirstās koksnes apmēru VMD ieguvusi, izmantojot Meža valsts reģistrā fiksēto informāciju, ko snieguši meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji pārskatos par pagājušajā gadā veikto saimniecisko darbību meža zemēs. Ja šī informācija nebija iesniegta, vai VMD darbiniekiem radās šaubas par tās patiesumu, apsekots stāvoklis dabā. Izcirstajos apmēros norādīti likvīdās koksnes kubikmetri.

VMD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

LA.lv