Kultūra
Kultūrpolitika

VKKF dodas nezināmajā: sāks sniegt atbalstu brīvmāksliniekiem1


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Fotolia

No šodienas radošajiem cilvēkiem – kultūras profesionāļiem – brīvmāksliniekiem –, kuri atbilst radošas personas kritērijiem un kuru bruto ienākumi triju kalendāro mēnešu laikā kopā nav pārsnieguši 645 eiro, ir iespēja pieteikties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) un Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) īstenotajā sociālā atbalsta programmā, kurai 2018. gadā paredzēti 500 000 eiro.

Uz atbalstu gan var pretendēt vienīgi profesionālās mākslas pārstāvji, nevis amatiermākslas kopēji vai amatnieki – tas attiecas uz arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras, kinematogrāfijas jomām, kā arī zinātniskās jaunrades veicējiem tajās.

Lai iegūtu radošas personas statusu, kas ir nepieciešams priekšnosacījums atbalsta saņemšanai, autoram jābūt profesionālas radošas organizācijas biedram, viņa darbiem vai izpildījumiem jābūt publiskotiem vismaz triju gadu laikā pirms radošas personas statusa iegūšanas, kā arī radošajai organizācijai ir jāapliecina tas, ka viņš ar savu darbību dod ieguldījumu profesionālās mākslas un kultūras attīstībā. Neoficiāli izskan, ka radošo organizāciju (savienību) biedriem varētu nebūt problēmu ar radošas personas statusa iegūšanu, jo viņiem jau nācies iziet striktu sietu, ko piemēro katra radošā organizācija, uzņemot biedrus. Citādi ir ar tiem, kuri darbojas ārpus oficiālajām organizācijām (kā, piemēram, daudzi mākslinieki). Šajā gadījumā personai neatliks nekas cits, kā doties uz attiecīgo radošo organizāciju, rakstot iesniegumu un pierādot, ka pēdējo triju gadu laikā bijis radoši aktīvs.

Būtisks ierobežojums ir ārkārtīgi zemais ienākumu slieksnis – bruto ienākumiem triju kalendāra mēnešu laikā pirms atbalsta pieprasīšanas vidēji katrā mēnesī jābūt bijušiem zemākiem par pusi no valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī – tātad 215 eiro mēnesī jeb 645 triju mēnešu laikā.

Saistītie raksti

Paredzēts, ka viena radošā persona īslaicīgas dīkstāves vai bezdarba situācijā varēs saņemt atbalstu sešus mēnešus gadā minimālās algas apmērā; slimības gadījumā – ne vairāk kā 10 dienu apmaksu – VKKF direktors Edgars Vērpe to lēš uz 130 – 140 eiro, savukārt pensionētas radošās personas, uzrādot izmaksas apliecinošus dokumentus, varēs saņemt diezgan ievērojamu atbalstu īslaicīgai daļējai ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai – maksimālā atbalsta summa – 1290 eiro gadā. Pēc LRSP valdes priekšsēdētājas Daces Bluķes teiktā, visvairāk interesentu ir tieši par šo atbalsta veidu.

Programmas administrēšanu ir uzņēmusies LRSP, šim mērķim izveidojot pusslodzes konsultanta štata vietu. Līdz ar to, lai saņemtu atbalstu, cilvēkam ar aizpildītu pieteikuma veidlapu un dokumentiem, kas apliecinātu radīto darbu esamību, slimības lapām un maksājumus apliecinošiem dokumentiem jāvēršas Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) birojā Baznīcas ielā 37 – 3, Rīgā. LRSP apstiprinās pretendenta profesionālo atbilstību un līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniegs pieteikumu VKKF. VKKF pirms stipendijas izmaksāšanas pārbaudīs pretendenta administratīvo atbildību, pieprasot ziņas no VID un VSAA.

Atbalsts tik sniegts tik ilgi, kamēr būs izlietots programmā pieejamais valsts budžeta finansējums.

LA.lv