Foto: Pexels.com

Cilvēki kopumā ir tendēti uz dzīvi sakārtotā un zaļā vidē, kas nozīmē arī aprites ekonomikas modeļa ieviešanu dzīvē. Vai sabiedrība ir gatava paradumu maiņai? 9

Aigars Roga, žurnāls “Baltijas Koks”

Gadu desmitiem cilvēki ir dzīvojuši pēc lineārās ekonomikas modeļa. Šāds modelis ietver vienkāršu ciklu – notiek resursu ieguve, tiek saražoti produkti, kas pēc kāda laika vairs nespēj funkcionēt vai apmierināt mūsu vajadzības un rezultātā kļūst par atkritumiem. Šāds modelis mūsdienās ir kļuvis par neefektīvu pieaugošo demogrāfijas rādītāju un ekonomikas izaugsmes straujo tempu dēļ.

GN
Gunārs Nāgels
Ziņas
Gunārs Nāgels: Meli un maldināšana par Covid-19 un pret to attīstītajām vakcīnām noteikti apdraud cilvēku dzīvību
15 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Latviešu dziedātāja Aminata publisko foto, kurā redzama ģērbusies tikai džinsos un zābakos 49
21 stundas
PA
Pēteris Apinis
Laukos
“Šo inžu dēļ nedzimst bērni, vīriešiem nestāv, bērniem psihomotori traucējumi!” Pēteris Apinis par pesticīdiem un postu, ko tie nodara dabai un cilvēkam 113
1 diena
Lasīt citas ziņas

Ko mums nesīs aprites ekonomikas modelis? Neko kardināli jaunu, jo daudzi uzdevumi jau šobrīd tiek īstenoti, bet vairāk uzmanības tiks pievērsts mazākai un efektīvākai resursu izmantošanai un otrreizējai pārstrādei.

Kas ir aprites ekonomika?

Lai Eiropas Savienības ekonomika virzītos uz ilgtspējību un racionālu resursu izmantošanu, izstrādātais aprites ekonomikas rīcības plāns ietver dažādu aprites principu integrāciju jau esošajās tiesību aktu normās un jaunu normatīvu izstrādi, ja tas nepieciešams izvirzīto mērķu sasniegšanai.

CITI ŠOBRĪD LASA

Aprites ekonomikas realizēšanas procesa pamatā ir pieci galvenie virzieni. Pirmais ir aprites ekonomikas principiem atbilstošs dizains un ražošanas procesi.

Abiem faktoriem ir būtiska nozīme tālāko pasākumu nodrošināšanā un realizēšanā. Pastiprināta uzmanība ir pievērsta konkrēti ekodizaina un energomarķējuma pasākumiem, kas ietver noteikumu kopumu par dažādām materiālefektivitātes prasībām: rezerves daļu pieejamību, remontu procesu vienkāršošanu un pārstrādes procesu atvieglošanu.

Otrais virziens un patiesībā viens no svarīgākajiem ir patērētāju līdzdalības veicināšana. Tieši sabiedrība kopumā noteiks aprites ekonomikas ieviešanas tempus un efektivitāti. Cilvēku paradumiem ir milzīgs spēks, tādēļ ikviens lēmums, kas ietekmē ikdienas procesus, ir nereti grūti pieņemams un atbalstāms.

Šajā aspektā būtiska nozīme būs lēmējvaras un uzņēmēju spējai komunicēt ar patērētāju un izskaidrot attiecīgos pasākumus un to nepieciešamību.

Ilustratīvs foto

Trešais virziens ir atkritumu pārstrāde un atkārtota izmantošana. Efektīva atkritumu apsaimniekošana ir viens no stūrakmeņiem, kopumā raugoties uz ilgtspējības principu īstenošanu.

Latvijā ar to ir bijušas un aizvien vēl ir problēmas, jo neesam izveidojuši depozīta sistēmu dzērienu iepakojumam. Tiek plānots, ka sistēma sāks darboties 2022. gada 1. februārī. Protams, tas būs būtisks solis arī aprites ekonomikas pasākumu īstenošanas mehānismā, tomēr aizvien ir daudz problēmjautājumu, kas jāatrisina.

Ceturtais virziens ir atgūto materiālu aprites loka noslēgšana. Materiālu otrreizēja izmantošana būs viens no sarežģītākajiem procesiem, jo būs jārada jauns procesu ietvars, uz kura varēs balstīt atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi.

Piektais virziens ir sistēmiskā pieeja, kas paredz politiska ietvara izveidi par kādu no materiāliem. Piemēram, plastmasai, kur tiek ietverts pilnais cikls no plastmasas izejvielas ieguves līdz atkārtotai pārstrādei.

Esam ceļa sākumā

Aprites ekonomikas rīcības plāns tika apstiprināts Ministru kabinetā 2020. gada 4. septembrī. Plāna realizācijai tiks īstenota rīcībpolitika, kas nodrošinās atkritumu daudzuma samazināšanos, atkritumu novēršanu, mazināšanu, pārstrādes un atkārtotas izmantošanas pasākumus; ķīmiskās vielas un visu veidu atkritumi tiek apsaimniekoti videi nekaitīgā veidā; pārtika tiek izmantota lietderīgi un tiek novērsti pārtikas zudumi visā pārtikas ķēdē, ieskaitot ražošanu un piegādi; ražošana uzņēmumos ir ilgtspējīga, to nodrošina standarti un ziņošana; ilgtspējīgi mājsaimniecību un indivīdu uzvedības un patēriņa modeļi un citas darbības.

Galvenā institūcija aprites ekonomikas ieviešanai dzīvē ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tomēr, lai to īstenotu, būs nepieciešama visu ministriju līdzdarbība un efektīvu risinājumu izveide.

Tālākā darbā jau būtu jāpiesaista uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un sabiedrība. Tomēr mijiedarbība starp minētajām grupām nereti ir problemātiska. Tieši šī komunikācija starp lēmējvaru un biznesa vidi un sabiedrību būs noteicošā, cik veiksmīgi mums izdosies tuvināties aprites ekonomikas principiem.

Jaunu sertifikācijas sistēmu ieviešana

Lai atvieglotu uzņēmumiem aprites un ilgtspējības principu ieviešanu, ir izveidoti dažādi sertifikācijas standarti, kas padaritu vieglāku jauno mērķu integrāciju ikdienas darbā un sistēmu pārvaldībā.

Viens no pazīstamākajiem ir No šūpuļa līdz šupulim jeb Cradle to cradle. Sertifikācijas standarts ietver metodiku pārejai uz ilgtspējīgāku produktu izstrādi un ražošanu.

Lai iegūtu sertifikātu, produkts tiek vērtēts atbilstoši vides un sociālajiem rādītājiem tādās kategorijās kā materiāla veselība, materiāla atkārtota izmantošana, atjaunojamā enerģija un oglekļa pārvalība, ūdens apsaimniekošana un sociālais taisnīgums.

Pēc produkta izvērtēšanas tiek piešķirts novērtējuma līmenis katrai kategorijai – pamata, bronzas, sudraba, zelta vai platīna. Ja produkts ir sasniedzis zemāko vērtējumu kādā no kategorijām, tas nosaka kopējo sertifikācijas līmeni. Šis faktors savā veidā stimulē uzņēmumu pilnveidoties un uzlabot produkta līmeni. Sertifikāts jāatjauno ik pēc diviem gadiem.

ISO 14062 – vides pārvaldības standarts, kas attiecas uz vides aspektu integrēšanu produkta dizainā tā izstrādes posmā. Visi produkti un pakalpojumi rada ietekmi uz vidi. Tā var būt minimāla vai būtiska, var rasties dažādos līmeņos – vietējā, reģionālā vai globālā līmenī vai to kombinācijās. Standarta ieviešana palīdzēs saprast, kā vislabāk organizēt, pārvaldīt un ieviest ekodizainu.

ISO 14000 standarti nodrošina praktiskus instrumentus visu veidu uzņēmumiem un organizācijām, lai palīdzētu ieviest vides pārvaldības sistēmu un veidot videi draudzīgus un atbildīgus uzņēmumus.
ISO 14001:2015 nosaka vides pārvaldības sistēmas pamatkritērijus un metodiku, kas izmantojama jebkurā uzņēmumā neatkarīgi no nozares vai darbības veida.

Somija rāda paraugstundu

Somijā viena no virzītājinstitūcijām ir Finnish Innovation Fund Sitra, kas nodarbojas ar ilgtspējīga dzīvesveida un uzņēmējdarbības principu virzīšanu.

Somija bija pirmā valsts pasaulē, kas 2016. gadā ieviesa nacionālo aprites ekonomikas plānu (road map), kas paredzēja galvenos rīcības virzienus, lai dzīvē efektīvi iedarbinātu aprites ekonomiku.

Ilustratīvs foto

Pieci galvenie virzieni bija produkta dzīvesilguma palielināšana; panākt, lai arvien vairāk produktu spēj kļūt par pakalpojumu; koplietošanas platformu izveide; atjaunojamība un resursu efektivitāte un atkārtota izmantošana.

Būtiska uzmanība tika pievērsta bērnu un jauniešu informēšanai un izglītošanai. Rezultātā vairāk nekā 70 tūkstoši skolēnu pašlaik iegūst zināšanas par aprites ekonomiku izglītības iestādēs.

Protams, jāmin arī uzņēmums Metsä Group, kas pēdējos gados ir spēris milzīgus soļus bioekonomikas un ilgstpējas virzienā, ne tikai modernizējot un uzlabojot ražošanas procesus, bet radot arī jaunus un inovatīvus produktus.

Labie piemēri, kas jau darbojas

Viens no piemēriem aprites ekonomikas funkcionalitātei ir Car sharing jeb auto koplietošanas iespējas.

Tas ir pierādījies kā labs un efektīvs modelis, lai cilvēkiem būtu iespējams ātri un bez sava personīgā auto pārvietoties tālākus gabalus. Iespējams, šis ir viens no risinājumiem, kā samazināt automašīnu skaitu lielpilsētās.

Tas pats attiecināms uz beziepakojuma produktu iegādes iespējām. Pieļauju, ka šis ir tikai laika jautājums, kad arī lielveikalos būs iespējams iegādāties dažādus produktus līdzpaņemtā iepakojumā. Latvijā šādu pakalpojumu jau nodrošina viena lielveikalu ķēde.

Arī meža nozarē pēc uzskatāmiem piemēriem ilgi nav jāmeklē. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris strādāja pie jaunas līmes izveides, kas sastāv no lignīna-fenola formaldehīda sveķiem, kurus izmanto finiera līmēšanā.

Aprites ekonomikas konceptā arī ietilpst daudzas darbības, kas jau šķiet nereti pašsaprotamas. Piemēram, eiropalešu labošana. Šāds process atbilst nosacījumiem un paildzina palešu izmantošanas ilgumu.

Galvenais faktors – sabiedrības spēja mainīt paradumus

Aprites ekonomikas ieviešanas ātrums un kvalitāte būtībā ir atkarīga no sabiedrības spējas mainīties, mainīt savus paradumus un pieņemt jauno.

Raugoties uz biznesa vidi, tā pietiekami ātri spēj adaptēties un reaģēt uz nepieciešamajām izmaiņām, tādēļ ražotāji īsākā vai garākā laika periodā spēs pieņemt jaunos spēles noteikumus. Bet joprojām saglabājas jautājums par sabiedrību.

Latvijā ir bijuši precedenti, ka vietējā kopiena nostājas pret kāda pārstrādes uzņēmuma vai ražotnes būvniecību. Tās ir divas dimensijas: mēs vēlamies, lai attīstās lauku reģioni un līdz ar to pieaug darbavietu skaits, bet nevēlamies kādas konkrētas nozares darbību savā novadā.

Šo paradigmu var pielāgot arī produktiem, kas izgatavoti no otrreizēji izmantotiem materiāliem.

Raugoties, piemēram, uz mēbeļu ražošanu. Pamatā tiek izmantoti dažādi dabas resursi, tādi kā koks, dažādi naftas pārstrādes produkti, metāls, stikls un citi. Mēbeļu lietošanas laikā tās principā nerada būtisku ietekmi uz vidi, bet problēmas varētu rasties to pārstrādē.

Vai patērētājs vēlētos iegādāties mēbeles, kas izgatavotas no dažādiem materiāliem, krāsu toņiem? Visticamāk, ne. Lai ražotājs vai pārstrādātājs papildus uzņemtos pārstrādes procesu bez papildu finansējuma, to ir grūti iedomāties kā rentablu.

Ne tikai raugoties uz tehnoloģiskajiem procesiem, bet kaut vai uz loģistikas jautājumiem. Tādēļ aprites ekonomikas modelis, visticamāk, būtiski mainīs arī kopējo biznesa vidi. Ražotājiem nāksies pielāgoties un modernizēt savus procesus, bet sabiedrībai –mainīt savus paradumus, principus un arī vēlmes.

Cik ātri un efektīvi tas notiks, nav precīzas atbildes, bet skaidrs ir viens: tas nebūs ātri.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
IM
Ingrīda Mičāne
Laukos
Lauki turpina iztukšoties: saimniecību skaits sarucis pat divkārt 35
2 dienas
ZD
Zigfrīds Dzedulis
Ziņas
“Kūdras nozari sagaida tāds pats liktenis kā cukurfabrikas!” Uzņēmējus satrauc nodoms pārtraukt kūdras ieguvi Latvijā 53
3 dienas
AP
Anita Pirktiņa


Ziņas
Vai Latvijā notiek lauksaimnieku pretnostatīšana, nevis situācijas izvērtēšana ar skatu nākotnē? 18
5 dienas
LE
LETA
Laukos
Aptauja: Vai atbalsti pesticīdu jeb augu aizsardzības līdzekļu lietošanu lauksaimniecībā? 20
5 dienas
GN
Gunārs Nāgels
Ziņas
Gunārs Nāgels: Meli un maldināšana par Covid-19 un pret to attīstītajām vakcīnām noteikti apdraud cilvēku dzīvību
15 stundas
PA
Pēteris Apinis
Laukos
“Šo inžu dēļ nedzimst bērni, vīriešiem nestāv, bērniem psihomotori traucējumi!” Pēteris Apinis par pesticīdiem un postu, ko tie nodara dabai un cilvēkam 113
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Latviešu dziedātāja Aminata publisko foto, kurā redzama ģērbusies tikai džinsos un zābakos 49
21 stundas
LA
LA.LV
Kokteilis
Ieklausies tajā, ko tev saka tavi draugi! Horoskopi 16.maijs 1
12 stundas
LK
Linda Krāģe
Kokteilis
Šonedēļ dosi priekšroku vienatnei vai attiecībām ar pašiem tuvākajiem! Horoskopi no 17. līdz 23. maijam
10 stundas
Lasīt citas ziņas
IM
Ingrīda Mičāne
Laukos
Ukstiņu sīpolpīnes: pārcelšanās uz laukiem jaunu ģimeni rosina sākt sīpolu audzēšanu 4
Nedēļa
IM
Ingrīda Mičāne
Laukos
“Var nākties atbildēt ar savu maku!” “Rīgas mežu” bijušajai valdei prasīs atmaksāt miljonus 12
7. maijs, 2021
LA
LA.LV
Laukos
Atbildīgi pret vidi? Skaidrojam elektrovelosipēda priekšrocības 8
5. maijs, 2021
LA
LA.LV
Laukos
Atbildības ētikai jākļūst par vides aizsardzības pamatnosacījumu 6
3. maijs, 2021
SD
Sandra Dieziņa
Laukos
Vietējo ābolu un ogu nepietiek. Kāpēc uzņēmēji nespēj nodrošināt pieprasījumu? 14
3. maijs, 2021
UG
Uldis Graudiņš

Ziņas
“Pirms šos līdzekļus lietot, vajag padomāt, vai tie vispār ir jālieto. Cena dažkārt ir cilvēka dzīvība.” Vai antibiotiku ēras beigas? 8
30. aprīlis, 2021
LA
LA.LV
Ziņas
“Lielākais drauds ir mutācijas, kas rodas tādās vietās kā Indija!” Rēvalds par maigo kovidu un vakcīnu efektivitāti pret jaunajiem Covid-19 veidiem 25
11 stundas
AJ
Atis Jansons
Ziņas
Veicot vairāku lielveikalu stāvvietu apsekošanu, konstatēts, ka tās ir par šauru. Cik ilgi vēl skrambāsim savas un kaimiņu durvis?
12 stundas
LA
LA.LV
Medības
Vilku sāga turpinās! Meža kamerā uzfilmēts, kā sivēnmāte aizstāv sivēnus, kad uzbrūk vilki 15
13 stundas
IF
Imants Frederiks Ozols
Ziņas
“Viņš ir pierādījums tam, ka Latvija nav maza valsts!” Profesors Grēns, kurš trīsreiz atteicies no Triju Zvaigžņu ordeņa
16 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Latviete Telavivā nofilmē baisu skatu un ziņo par kāda vīrieša nāvi 29
14 stundas
LE
LETA
Ziņas
Šovasar ieviesīs maksu par iebraukšanu bijušajā padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņu pagastā 22
17 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Zināms, kā izskatīsies Samantas Tīnas uzstāšanās “Eirovīzijas” dziesmu konkursā 12
16 stundas
LE
LETA
Ziņas
“Varbūt vajag vairāk līderības no premjera puses?” Pūce domā, ka Kariņš valdībā varētu izrādīt lielāku drosmi 5
9 stundas
LA
LA.LV
Veselam
Viņas pacientiem jāparaksta īpaši sagatavots dokuments. Ārste iesaka pret vakcinēšanos izturēties ļoti nopietni un ziņot par blakusparādībām 62
19 stundas
PA
Pēteris Apinis
Laukos
“Šo inžu dēļ nedzimst bērni, vīriešiem nestāv, bērniem psihomotori traucējumi!” Pēteris Apinis par pesticīdiem un postu, ko tie nodara dabai un cilvēkam 113
1 diena
LE
LETA
Ziņas
Kurā novadā visvairāk inficēto? Publicē karti ar visām pašvaldībam 4
21 stundas
LA
LA.LV
Veselam
Viņķele: “Latvijā visus nevakcinētos sauc par nozombētiem vakcīnidiotiem, bet nedrīkst jaukt piesardzīgos ar “antivakseriem”! 307
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieces – Sofija, Taiga, Arita un Airita 1
23 stundas
ML
Māra Libeka
Veselam
Cerīgais jūnijs, kad varēs nevilkt maskas un doties uz koncertiem! Pavļuts brīdina, ka jāgatavojas revakcinācijai 106
2 dienas
VB
Vija Beinerte
Stāsti
Vija Beinerte: Vardarbības pereklis vai civilizācijas pēdējais bastions? 120
2 dienas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Princis Harijs intervijā paziņo, ka, dzīvojot britu karaliskajā ģimenē, esot juties kā “dzīvnieks zooloģiskajā dārzā” 38
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Maģiskās eņģeļu stundas no 15. līdz 21. maijam: kādas vēlmes piepildīsies
1 diena
LE
LETA
Uncategorized
Ķekavas novada pašvaldība pieteiksies uz valsts līdzfinansējumu veloceliņa izbūvei gar Bauskas šoseju 2
22:48
LE
LETA
Ziņas
“Varbūt vajag vairāk līderības no premjera puses?” Pūce domā, ka Kariņš valdībā varētu izrādīt lielāku drosmi 5
22:21
LL
LETA, LA.lv
Ziņas
Iepirkumu uzraudzības birojs pārbaudīs iepirkumus saistībā ar Jēkabpils domnieka Gavrilova būvuzņēmumu
21:57