Uncategorized

Dakteris Klauns Vladimirs Oļšanskis: Noslēpumi, lai pasmaidītu jebkurš slimnieciņš0

Foto – Anna Jurkovska

Slavenais aktieris-klauns, režisors un pedagogs Vladimirs Oļšanskis lielu daļu savas dzīves ir veltījis medicīnas klaunādei, un sava aroda gudrībās, unikālajā pieredzē lielmeistars labprāt dalās arī ar kolēģiem ne tikai savā pašreizējā mītnes zemē – Itālijā, bet daudzviet citur pasaulē. Biedrības „Dr.Klauns” dalībnieki augstu novērtē viņa meistarklasēs apgūto – sapratni par medicīnas klauna būtību, kā attīstīt vajadzīgās prasmes, kā novērtēt iekšējās sajūtas dažādās situācijās, kā atrast kontaktu, saspēli un ticamības momentu ar slimojošu bērnu.

Biedrībai “Dr.Klauns” Vladimira Oļšanska vizīte un meistarklases devušas jaunu stimulu turpināt iesākto, lai kaut nedaudz ikdienā atvieglotu mazo pacientu ārstēšanos slimnīcās, radušās jaunas idejas par tālāko biedrības attīstības virzienu un Latvijas Dakteru Klaunu kvalifikācijas paaugstināšanu. Turklāt radošā iepazīšanās ar Vladimiru Oļšanski meistarklasē un Latvijas Dakteru Klaunu lielā ieinteresētība nodarbībās biedrības “Dr.Klauns” vadītājām ir radījušas idejas par ciešāku sadarbību ar Itālijas kolēģu organizāciju “Soccroso Clowns”.
Pēc Vladimira Oļšanska meistarklasēm Latvijas Dakteri Klauni bijuši sajūsmināti un pārdomu pilni, – tie, kuri jau darbojas slimnīcās, pie mazajiem pacientiem dodas atkal iedvesmoti un ar jaunu sparu, savukārt topošie dalībnieki cītīgi turpina iesāktās mācības. Gluži vai par mācību grāmatu viņiem ir kļuvusi arī Vladimira Oļšanska nesen sarakstītā grāmata “Klauna ceļš. Smieklu terapijas vēsture” (krievu valodā), kurā autors aprakstījis metodes būtību, kā arī savu ceļu uz medicīnas klaunādi. Pats lielmeistars atgriezies pie mazajiem pacientiem Itālijā, taču iesākto draudzību ar Latvijas Dakteriem Klauniem sola turpināt, Rīga viņam ir iepatikusies, tādēļ noteikti varam viņu gaidīt ciemos arī turpmāk.

Latvija ieinteresē ar savu Dakteru Klaunu nopietno attieksmi pret darbu

„Ar Latvijas “ Dr.Klauns” vadītājām es satikos konferencē Pēterburgā, ko rīkoja pasaules slavens klauns un tagad arī Pēterburgas cirka direktors Vjačeslavs Poluņins. Konferencē, lai apspriestu tālāko mūsu aroda attīstību, tikās medicīnas klaunādes profesionāļi no dažādām valstīm. Man patika Latvijas pārstāvju nopietnā pieeja darbam un apmācībām, tāpēc es arī atradu laiku un piekritu atbraukt uz Rīgu iepazīties ar Latvijas Dakteru Klaunu komandu, pasniegt meistarklases un apspriest iespējamo nākotnes sadarbību. Par savu uzdevumu uzskatu mūsu izstrādātu medicīnas klaunādes apmācību metožu izplatīšanu aizvien plašāk pasaulē,” par savu ierašanos Latvijā stāsta medicīnas klaunādes lielmeistars Vladimirs Oļšanskis.

Viņš ar medicīnas klaunādi nodarbojas jau vairāk nekā 25 gadus un uzņēmies sava veida izglītošanas jomu šajā sfērā: „Pa šo laiku es un mani kolēģi esam rūpīgi izstrādājuši īpašu apmācību metodiku, kura ietver sevī visas nepieciešamās disciplīnas, kuras jāapgūst Dakteriem Klauniem, lai viņi veiksmīgi darbotos slimnīcās kā atbalsts bērniem, vecākiem un medicīnas personālam. Protams, tas ir diezgan darbietilpīgs process, kas bieži vien atkarīgs arī no pieejamajām finansēm. Taču darbā gūtais rezultāts tiešā mērā ietekmē mazo pacientu pašsajūtu, emocionālo stāvokli un arī veselību, kas pierādīts vairākos nopietnos pētījumos. Piemēram, Florencē Itālijas Dakteri Klauni piedzīvoja brīdi, kad bērnam veica punkciju – ļoti sāpīgu manipulāciju, kurā neizmantoja narkozi. No procedūras sākuma līdz beigām piedalījās arī Dakteri Klauni, un šajās aptuveni 20 saspringtajās minūtēs mazais pacients brīnumainā kārtā ne tikai neraudāja, bet pat smējās kopā ar mūsu Dakteriem Klauniem. Tieši šādi brīži mudina turpināt nopietni strādāt pie iesāktā! Apmācības metode jau ir pārbaudīta vairāk nekā 20 gadus un veiksmīgi pierādījusi savu efektivitāti,” ir gandarīts Vladimirs Oļšanskis. Viņaprāt, ir ļoti svarīgi jau sākotnēji izveidot pareizu Dakteru Klaunu organizācijas darba modeli un izmantot atbilstošas apmācību metodes.

Likt cilvēkiem smieties no sirds

„Sastaptie Latvijas Dakteri Klauni man patika, lai arī ļoti dažādi, viņus vieno vēlme palīdzēt. Lai to panāktu, viņi ir gatavi daudz strādāt un mācīties. Protams, jūtams pieredzes trūkums, bet tas ir arī saprotams, viņi sāka darboties nesen. Latvijas Dakteriem Klauniem vēl jāuzkrāj pieredze, nepieciešama regulāras mērķtiecīgas apmācības, kas dotu iespēju pilnveidot profesionālas iemaņas. Klauns ir cilvēks ar aktiera un komiķa dotībām, uz to ir arī jāvirzās arī medicīnas klaunādē. Šīs profesijas būtība ir smieklu terapija, kas nozīmē likt cilvēkam smieties no sirds. Lai to panāktu, ir vajadzīgs gan talants, gan īpašas iemaņas, tāpēc Dakteriem Klauniem sava darba efektīvai pildīšanai ir nepārtraukti jāattīsta aktiera un komiķa meistarība. Svarīgi katram topošajam kolēģim saprast, ka Daktera Klauna profesijai tāpat kā jebkurai citai ir vajadzīga mācīšanās, sagatavotība un pieredze. Lai savu darbu darītu pareizi, lai spētu sniegt palīdzību un atbilstu Daktera Klauna vārdam, cilvēkam ir medicīnas klaunādei jāvelta daudz laika, jāstrādā ar sevi,”stāsta Vladimirs Oļšanskis.

Piemēram, no Itālijas Dakteru Klaunu „Socorsso Clown” organizācijas, ko Itālijā pirms 15 gadiem dibinājis Vladimirs Oļšanskis, dažādu iemeslu dēļ ir aizgājuši tikai divi cilvēki, un šo fenomenu lielmeistars komentē: „Tas arī ir šīs profesijas vienreizīgums – ne tikai profesija, bet dziļākā būtībā kalpošana. Tava sirds pilnībā pieder lietai, ko dari un nevari bez tās sevi pat iedomāties, lai arī darbs nav viegls, un alga nav liela. Ne Amerikā, kur pirms tam strādāju 10 gadus, ne Itālijā, kur esmu tagad, medicīnas klaunādē nav lielas cilvēku rotācijas. Protams, es domāju, ka tas ir saistīts arī ar pareizu pieeju šai kustībai, darba organizācijai un administrācijas pozitīvo attieksmi, jo laba atmosfēra kolektīva iekšienē ir ļoti nozīmīga. Tomēr svarīgākais ir, ka cilvēki redz jēgu savam darbam!”

Galvenā motivācija, kāpēc cilvēki nākot strādāt medicīnas klaunādē, ir tā, ka viņi vēlas palīdzēt, gatavi daļiņu sevis atdot citiem, lai tikai viņiem kļūtu labāk, ilgajā darba pieredzē pārliecinājies Vladimirs Oļšanskis, kurš par saviem pirmsākumiem šajā arodā atceras: „Dzīvē sanāca tā, ka es emigrēju uz Ameriku, un man īpaši nebija citas izvēles – vajadzēja darbu, un ar sava brāļa Jurija un Karolīnas Saimondsas (Caroline Simonds), kura vēlāk kļuva par manu partneri darbā slimnīcā, starpniecību es iepazinos ar Maiklu Kristensenu (Michael Christensen), kas ir medicīnas klaunādes pamatlicējs pasaulē. Tobrīd es izlēmu tikai pamēģināt sevi šajā darbā, un man pat prātā nevarēja ienākt, ka šis solis noteiks visu manu tālāko dzīvi. Starp citu, tā notiek ar daudziem un nekad nevar paredzēt uz priekšu – kā notiks, kas notiks! Daktera Klauna darbam esmu ziedojis savu profesionālo karjeru, bet nekad neesmu to nožēlojis.”

Trīs noslēpumi, lai pasmaidītu jebkurš slimnieciņš

Jautāts, vai bērni visā pasaulē ir vienādi, un klauns, kurš iemācījies strādāt Itālijā, veiksmīgi sapratīsies arī ar bērniem Latvijā un otrādi, Vladimirs Oļšanskis atbild: „Bērni visur ir vienādi, tāpēc klaunādes māksla tiek būvēta uz arhetipiem, tas ir, uz ļoti vienkāršiem, visiem saprotamiem momentiem. Protams, ir specifiskas lietas, kas saistītas ar nacionālajām īpatnībām, piemēram, musulmaņu bērniem nedrīkst rādīt trikus, jo viņiem tā skaitās melnā maģija. Tas nozīmē, ka ir lietas, kas ir jāņem vērā un mēs tās apgūstam, – ne velti mums ir tāds priekšmets kā komunikācija, kurā mācamies strādāt ar dažādām reliģiju grupām, nacionalitātēm utml., kad saskarsme prasa īpašu uzmanību. Strādājot slimnīcā, saasinās iejūtība, jo ļoti svarīgi ir precīzi just apkārtējo situāciju, lai nevienu neaizskartu, neapvainotu un tādējādi nekaitētu. Ir svarīgi skatīties un redzēt, klausīties un dzirdēt, jautāt un analizēt – šie ir pirmie soļi, kuri ir jāveic sākot strādāt jebkurā valstī. Galvenie medicīnas klaunādes darba principi vienlīdz labi strādā visās valstīs.”

Saistītie raksti

Savukārt lūgts atklāt trīs noslēpumus, kā mēs jebkurš varam palīdzēt mazajam slimniekam, nepasakot ne vārda – vienalga, vai tas ir pašu vai citu bērns, Vladimirs Oļšanskis labprāt dalās: “Pirmais noslēpums ir ļoti vienkāršs – tā ir cieņa, kas jāizjūt pret jebkuru mazo pacientu, mūsu darbā viņš ir pati svarīgākā personība. Ļoti svarīgi saprast, kas bērnam patīk, uz ko viņš reaģē, atrast individuālo, pareizo pieeju. Trešais un īpaši mums ļoti svarīgais nosacījums – neaizkavēties pie pacienta pārāk ilgi. Mums ir jāpamet istaba, kad bērns ir sasniedzis pozitīvā noskaņojuma visaugstāko līmeni, emocionālā pacēluma virsotni. Ja šo brīdi nokavēsim un paliksim ilgāk, bērna iegūtā enerģija var sākt plūst uz leju. Ļoti svarīgi ir spēt sajust tieši pareizo brīdi aiziešanai, citādi mēs riskējam, ka efekts no mūsu apmeklējuma samazinās.”

Izrādās, ka Vladimirs Oļšanskis Rīgā ir jau otro reizi, un, lai arī ārpus darba Latvijas Dakteru Klaunu meistarklasēs viņam nebija daudz laika, redzētais patiešām paticis: “Paviesojos Vecrīgā, pilsēta ir skaista! Latviju kopumā redzu kā ļoti patīkamu, mazu valsti, kurai īpaši jāsargā sava laime. Ja Latvija turpinās iesākto ceļu, to gaida lieliska nākotne. Mums visā pasaulē ir nepieciešams vairāk humānisma – kopējo cilvēcisko vērtību, ir laiks šķirties no sava egoisma un nonākt pie domas, ka katra laime ir atkarīga no to cilvēku laimes, kuri katram ir apkārt. Kad mēs katrs sāksim šādi domāt, mainīsies arī visa sabiedrība.”

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.