Praktiski
Manas tiesības

Darba aizsardzība ārkārtas situācijas laikā: kas par to jāzina?0

Foto: Lee Charlie/SHUTTERSTOCK

Pašreiz ikviens cilvēks tiek aicināts atbildīgi rīkoties un sekmēt ārkārtas situācijas pārvarēšanu. Ko darīt, ja darba devējs nepietiekami rūpējas par darba drošību un veselības aizsardzību uzņēmumā?

Saskaņā ar Darba likumu darba devējam ir pienākums nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba ap­stākļus. Savukārt Darba aizsardzības likums nosaka – darba devējam ir jāveic uzņēmuma darbības organizēšana tādā veidā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi uz nodarbinātajiem.

Pašreizējā situācijā būtu stingri jāievēro valstī noteiktie normatīvie akti un jāseko līdzi aktuālajai informācijai un ieteikumiem.

Darba devējam būtu jāpārskata jau esošais darba vides riska novērtējums, pievēršot uzmanību tieši bioloģiskajam darba vides riskam (SARS-CoV-2 vīrusam). Tālāk jāizstrādā darba aizsardzības pasākumi, lai pēc iespējas mazinātu inficēšanās risku un tālāku vīrusa izplatību. Ja uzņēmumā ir ieviesti jauni darba aizsardzības pasākumi, darbinieki ir jāinstruē un jāapmāca.

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu arī nodarbinātajiem ir pienākums rūpēties par savu drošību un veselību, kā arī to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs.

Darba devējs drīkst disciplināri sodīt (izteikt piezīmi, rājienu) darbinieku, kurš neievēro uzņēmumā obligātās darba aizsardzības prasības, piemēram, nelieto viņam noteiktos individuālos aizsardzības līdzekļus vai ignorē profilaktiskos aizsardzības pasākumus.

Situācija darbavietā

Covid-19 izplatības dēļ apkopēja atsakās pildīt savus darba pienākumus, jo ie­stādes vadītājs nav nodrošinājis piemērotu telpu uzkopšanas inventāru: vienreiz lietojamas drānas virsmu tīrīšanai, vienreiz lietojamus cimdus, speciālu halātu, dezinfekcijas līdzekļus u.c., ko rekomendē īpaša riska gadījumos. Iestādē nav attālinātā darba iespējas, un darbinieki katru dienu strādā savās darba telpās. Apkopēja uzskata, ka nav pietiekami pasargāta no inficēšanās. Viņa rakstiski paziņojusi savam darba devējam par atteikšanos veikt darba pienākumus iespējami inficētā vidē.

Kā rīkoties?

Atbilstīgi Darba aizsardzības likuma 18. panta pirmās daļas 1. punktam nodarbinātajam ir tiesības atteikties no darba veikšanas, ja tā rada vai var radīt risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai un šāds risks nav novēršams citādā veidā.

Par atteikšanos no darba veikšanas nodarbinātais nekavējoties paziņo tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, vai darba devējam. Tālāk jau darba devēja (darba aizsardzības speciālista) pienākums ir atrast pareizāko risinājumu.

Saistītie raksti

Nodarbinātajam ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumu, ja viņš uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā.

Aizliegts sodīt darbinieku vai radīt viņam nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka pieļaujamā veidā izmantojis savas tiesības, piemēram, paziņojis Valsts darba inspekcijai par būtiskiem darba aizsardzības pārkāpumiem uzņēmumā. Strīda gadījumā darba devējam ir pienākums pierādīt, ka darbinieks nav sodīts vai viņam šajā sakarībā nav nodarītas nelabvēlīgas sekas.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.