Praktiski
Manas tiesības

Ilgstoša slimošana un atlaišana no darba: kas jāzina?0

Foto: Yakobchuk Viacheslav/SHUTTERSTOCK

Būtiski, ka likums nosaka darba devēja tiesības atbrīvot darbinieku ilgstošas slimošanas dēļ, tomēr tas nav obligāti jādara. Ja darba devējs novērtē darbinieka veikumu un ieguldījumu uzņēmuma labā, visticamāk, šādu darbinieku neatbrīvos pēc pusgada slimošanas.

Kādos gadījumos darbu var uzteikt:

Darba likumā ir noteiktas tiesības atbrīvot darbinieku no darba, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu:

• vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas;

• vienu gadu (12 mēnešus) triju gadu periodā, ja slimošana ir ar pārtraukumiem.

Uzmanība jāvērš uz nosacījumu “vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas”. Ja darbinieks būs slimojis tieši sešus mēnešus un atgriezies darbā, viņu uz ilgstošas slimošanas pamata nevarēs atlaist.

Likums nosaka, ka šajā laikā neieskaita:

• grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu;

• slimošanas laiku, ja tās iemesls bijis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Ir gadījumi, kad darbinieks darba devēja ietekmē slēpj, ka nelaimes gadījums noticis darbā vietā. Ja nelaimes gadījums būs noformēts kā sadzīves trauma (darbnespējas lapā atzīmēts “cits cēlonis”), darbiniekam nebūs likumā noteiktās aizsardzības. Dažkārt ārstēšana var ieilgt, un darba devējam būs tiesības šādu darbinieku atbrīvot no darba pēc pusgadu ilgas slimošanas.

Gadījumos, kad darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ārstam ir pienākums nosūtīt slimnieku uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK). Komisija sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu vai nosaka invaliditāti.

Jāņem vērā, ka darba devējs nevar zināt par darbiniekam piešķirto invaliditāti vai apstiprināto arodslimību. Tāpēc darbiniekam pašam tas jāpaziņo darba devējam, to apliecinot ar attiecīgiem dokumentiem.

Ja darba devējs nolēmis uzteikt darbu, tad ilgstošas slimošanas gadījumā uzteikuma termiņš ir 10 dienas.

Paziņojums par atlaišanu

Darba līgumu drīkst uzteikt rakstiski, norādot apstākļus, kas ir uzteikuma pamatā. Uzteikuma paziņošanai jānotiek atbilstīgi Darba likuma 112.1 pantam. Tā kā darbinieks slimo, uzteikumu var nosūtīt ierakstītā vēstulē pa pastu, uzteikuma termiņam pierēķinot vēl 7 dienas – sūtījuma saņemšanas laiku. Uzteikumu var nosūtīt uz darbinieka darba līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Tad uzteikums uzskatāms par saņemtu otrajā darbdienā pēc tā nosūtīšanas.

Ja darba devējs ilgstošas slimošanas dēļ vēlas atlaist darbinieku – arodbiedrības biedru, tad iepriekš jāinformē arodbiedrība un jākonsultējas par darbinieka atlaišanu.

Saskaņā ar Darba likuma 112. Pantu, pārtraucot darba attiecības, darba devējam ir pienākums darbiniekam izmaksāt atlaišanas pabalstu atbilstīgi uzņēmumā nostrādātajam laikam.

Saistītie raksti

Atlaižot darbinieku no darba, visas naudas summas, kas viņam pienākas no darba devēja (atlaišanas pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu), jāizmaksā atlaišanas dienā.

Uzziņa:

Darba likuma 101. panta pirmās daļas 11. punkts nosaka darba devēja tiesības uzteikt darba līgumu ilgstošas slimošanas gadījumā.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.