Ekonomika
Darbs un nauda

Jaunā gada nodokļu kalendārs uzņēmējiem0


Jaunais, 2020., gads nāk ar dažādām izmaiņām nodokļu likumdošanā un darba aizsardzībā.
Jaunais, 2020., gads nāk ar dažādām izmaiņām nodokļu likumdošanā un darba aizsardzībā.
Foto: Lovelyday12/SHUTTERSTOCK

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

No 2020. gada 1. janvāra paaugstina maksimālo gada neapliekamo minimumu līdz 3600 eiro gadā jeb 300 eiro mēnesī un paaugstina līdz 6000 eiro gadā jeb 500 eiro mēnesī augstāko robežu, līdz kurai piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu.

Tādējādi no 2020.gada maksimālais diferencētais neapliekamais minimums 300 eiro mēnesī tiks piemērots ienākumiem līdz 500 eiro mēnesī.

 

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

No 2020. gada 1. janvāra atcelta apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektroniskās aparatūras piegādēm. Izrakstot nodokļa rēķinus, piegādes būs jāapliek ar PVN standartlikmi 21% apmērā.

Likuma “Par grāmatvedību” esošais regulējums par papīra attaisnojuma dokumentu glabāšanu elektroniskajā formā attiecināms arī uz PVN rēķiniem.

Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Maksājumi tikai bez skaidras naudas

No 2020. gada 1. janvāra par metāllūžņu un kokmateriālu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem to saņēmēji – reģistrētie PVN nodokļa maksātāji – varēs norēķināties tikai ar pārskaitījumu.

Foto: Shutterstock

Atbrīvojumi no PVN

No 2020. gada 1. janvāra no PVN atbrīvoti:

• pakalpojumi, kurus zobu tehniķi sniedz pacientiem vai citiem komersantiem;

• medicīnas pakalpojumi, kurus sniedz ārstniecības iestāde citas ārstniecības iestādes pacientam sadarbības līguma ietvaros.

Vienlaikus PVN nebūs jāmaksā par zobārstu un zobu tehniķu piegādātajām zobu protēzēm pacientiem vai citiem komersantiem.

No 2020. gada 1. janvāra PVN atbrīvojumu preču piegādei Eiropas Savienības teritorijā ir tiesības piemērot tikai vienam ķēdes posmam. Pārrobežu darījumos atbrīvojumam no PVN ieviests jauns noteikums – preču pircējam ir jābūt norādītam kopsavilkuma paziņojumā (pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienībā), kuru sagatavo preču piegādātājs.

Ilustratīvs foto
Foto-pixabay

Dabas resursu nodoklis (DRN)

1) No 2020. gada 1. janvāra mainīts nodokļa sadalījums valsts un pašvaldību budžetos ieskaitāmajam nodoklim par dabas resursu ieguvi un piesārņošanu – 60% tiks ieskaitīti valsts pamatbudžetā un 40% tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek veikta darbība (Līdz šim 60% pašvaldības pamatbudžetā, 40% valsts pamatbudžetā).

2) Palielināsies valsts pamatbudžetā ieskaitāmo procentu daļa:

3) Paaugstinātas DRN likmes

• par atkritumu apglabāšanu no 40% līdz 100%;

• par oglekļa dioksīda (CO2) emisiju – no 60% līdz 100%.

4) Atcelts atbrīvojums no DRN par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm), ja tās izmanto elektroenerģijas ražošanā vai koģenerācijā.

5) Noteikta atsevišķa DRN piemērošana par atkritumu apglabāšanu.

Foto: N_Defender/SHUTTERSTOCK

Akcīzes nodoklis

No 2020. gada 1. janvāra akcīzes nodokļa likmes palielinātas:

• benzīnam, dīzeļdegvielai, tostarp lauksaimniekiem paredzētajai dīzeļdegvielai, degvielas eļļai un naftas gāzēm;

• visiem tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes.

No 2020. gada 1. marta nodoklis palielināts visiem alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot raudzētos dzērienus ar stiprumu līdz 6%).

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozēm, naftas produktu cenas mazumtirdzniecībā (akcīze un PVN) varētu celties:

• benzīnam par 4 centiem litrā (ieskaitot PVN);

• dīzeļdegvielai par 5 centiem litrā (ieskaitot PVN);

• naftas gāzei par 3 centiem litrā (ieskaitot PVN).

Savukārt tabakas izstrādājumiem mazumtirdzniecībā (akcīze un PVN):

• cigāriem un cigarillām (10 gabaliem paciņā) par 9 centiem (ieskaitot PVN);

• smēķējamai tabakai (40 grami paciņā) par 24 centiem (ieskaitot PVN).

Foto: Ieva Leiniša/LETA

Azartspēļu nodoklis

No 2020. gada 1. janvāra paaugstinās nodokļa likmes:

• ruletei – cilindriskajai spēlei (par katru ruletes rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu) un  kāršu un kauliņu spēlēm (par katru galdu) no 23 400 eiro uz  28 080  eiro gadā;

• azartspēļu automātiem – par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu no 4164 eiro uz  5172 eiro gadā;

• mainās valsts un pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu sadalījums, paredzot ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par inter­aktīvajām azartspēlēm) 95% apmērā ieskaitīt valsts budžetā, bet 5% apmērā – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.

No 2020. gada 1. janvāra azartspēļu rīkotājiem būs jāievēro no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm labprātīgi atteikušos personu reģistrs. Iedzīvotājiem, kuri, apzinādamies azartspēļu kaitīgo ietekmi, būs reģistrēti šajā reģistrā, tādējādi būs aizliegts iekļūt jebkurā azartspēļu organizēšanas vietā, to skaitā interaktīvajās azartspēļu organizēšanas vietnēs un inter­aktīvajās izložu vietnēs.

 

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem

No 2020. gada 1. janvāra līdzšinējiem MUN maksātājiem, kuri bija pieņēmuši darbā vienlaikus vairākos mikrouzņēmumos strādājošos, būs jāizvēlas cits nodokļu maksāšanas režīms.

Pērn viņi to vēl varēja, aprēķinātajai 15% mikrouzņēmuma nodokļa likmei papildus pieskaitot 2% par katru šādu darbinieku.

Ilustratīvs foto.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Lielākas kompensācijas par komandējumiem un braucieniem

No 2020. gada 1. janvāra mainās dienas naudas un viesnīcu kompensācijas apmēri komandējumiem un darba braucieniem gan Latvijas teritorijā, gan uz ārvalstīm.

Latvijā dienas naudas apmērs paaugstināts līdz 8 eiro, izdevumiem par viesnīcu Rīgā – 120 eiro par diennakti un citās apdzīvotās vietās – 60 eiro par diennakti.

Latvijas teritorijā izdevumus par braucieniem sabiedriskajā transportā, kā arī taksometros turpmāk varēs atlīdzināt pilnā apmērā. Līdz šim tiem bija noteikts ierobežojums – 30% no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas.

Turpmāk darbiniekam ar ie­stādes vai uzņēmuma vadītāja vai viņa pilnvarotas personas atļauju par komandējuma laiku varēs atlīdzināt arī maksas sēdvietas rezervēšanu transportā.

Komandējuma rīkojumu varēs aizstāt arī ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu “paraksts”, ja to institūcijas informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā ir apliecinājis institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarnieks.

Foto: Minerva Studio/Shutterstock

Stingrākas prasības darba aizsardzībā

No 2020. gada 1. jūlija būs spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā, kuri paredz prasības darba devējiem par attālināti nodarbinātajiem, kā arī pašnodarbināto drošībai un veselības aizsardzībai. Vienlaikus modernizēta darba aizsardzības dokumentācijas izstrādes kārtība, kā arī precizētas prasības darba devēju savstarpējai sadarbībai darba aizsardzībā.

Lielajiem uzņēmumiem (ar vairāk nekā 250 nodarbinātajiem), kuri darbojas bīstamās nozarēs, būs nepieciešams nodarbināt vismaz divus darba aizsardzības speciālistus, ja vien šajos uzņēmumos darba aizsardzības lietās nebūs nolīgts kāds kompetents ārpakalpojuma sniedzējs.

Foto: PV/SCANPIX/LETA

VID tiesības brīdināt un sodīt uzņēmējus

No 2020. gada 1. jūlija saskaņā ar grozījumiem likumā “Par grāmatvedību” par pārkāpumiem uzņēmuma grāmatvedībā uzņēmuma vadītājs saņems brīdinājumu un naudas sodu. Maksimālais naudas soda apmērs – 2000 eiro.

Pārkāpumus novērtēs VID. Ja pārkāpumu pieļāvusi politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība, tad – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

No 2020. gada 1. jūlija saskaņā ar grozījumiem likumā “Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes ie­stādēm” par pārkāpumiem brīdinājumu vai naudas sodu līdz 430 eiro apmērā saņems komercsabiedrības, kas darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē.

No 2020. gada 1. janvāra VID būs tiesības brīdināt uzņēmēju par kādu viņa darījumu partneri, kurš VID ieskatā vērtējams kā riskants. Tādējādi viņš varēs pilnvērtīgāk novērtēt šī darījuma partnera uzticamību un rūpīgāk apsvērt, vai turpināt darījumus ar šo partneri vai atteikties no tiem.

No 2020. gada 1. janvāra atbildību par uzņēmuma nokavētajiem nodokļu maksājumiem varēs prasīt ne tikai valdes loceklim, bet arī uzņēmuma faktiskajam vadītājam. VID varēs uzsākt procesu par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu budžetam.

No 2020. gada 1. jūnija būs spēkā jaunas prasības būvniecības nozarē – elektroniskās darba laika uzskaites sistēmai sākotnēji un pēc tam vienu reizi divos gados ir jāveic ārējā drošības pārbaude.

Lai būvniecības nozarē ierobežotu ēnu ekonomiku, no 2020. gada 1. janvāra elektroniskās darba laika uzskaites sistēma jāievieš arī būvlaukumā, kurā būvdarbu izdevumi ir 350 000 eiro vai vairāk – līdz šim noteiktā sliekšņa – viena miljona eiro – vietā.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
LE
LETA
Ekonomika
Šonakt rēķinus samaksāt neizdosies. Būs traucēta “Smart-ID” darbība
17 stundas
IR
Ilmārs Randers
Ekonomika
Jelgavniekus turpmāk vadās “Liepājas autobusu parks”? Intrigas un strīdi iepirkumos parāda nozares trūkumus
19 stundas
LE
LETA
Ekonomika
Banku analītiķi: Atlaižot mazāk atalgotos darbiniekus, pieaugs vidējā alga 1
1 diena

Lasītākie

LE
LETA
Latvijā
Premjers Kariņš paziņo, no kā būs atkarīga ierobežojumu mīkstināšana pēc 9.jūnija 1
10 stundas
LE
LETA
Latvijā
Cilvēki tiek sodīti un atstāti bez ienākumiem. Opozīcija kritizē koalīciju 6
7 stundas
LA
LA.LV
Latvijā
Par pārkāpumiem novadu reformas kampaņā soda ierēdni. Ministrs Pūce komentē
5 stundas
LA
LA.LV
Latvijā
Iedzīvotāji pasaka, ko domā par Kučinska solījumiem. Kučinskis atbildi parādā nepaliek 1
8 stundas
LE
LETA
Kultūra
Austrija pašnodarbinātajiem māksliniekiem maksās 1000 eiro ikmēneša pabalstu
3 stundas