Praktiski
Manas tiesības

Kādas tiesības ir sezonas strādniekam? Vai pienākas arī atvaļinājums un bezdarbnieka pabalsts?0

Foto – Shutterstock

Kādas no juridiskā viedokļa ir sezonas darbinieka tiesības un pienākumi? Vai tiešām visus deviņus mēnešus jāstrādā sešas dienas nedēļā pa 10,5 stundām dienā? JUSTĪNE

Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos Dace Aleksāne skaidro, ka uz darbinieku, kurš strādā noteiktu laiku, piemēram, sezonas darbos, attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz darbinieku, kuram noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku. Slēdzot darba līgumu par sezonas darbu veikšanu, pusēm jāvienojas par nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku.

Saskaņā ar Darba likuma 131. panta pirmo daļu darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas.

Darba likuma 133. pants tostarp paredz, ka darbiniekam normālā darba laika ietvaros var būt noteikta piecu vai sešu dienu darba nedēļa. Ja ir sešu dienu darba nedēļa, dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt septiņas stundas, bet sestdienā darbs jābeidz agrāk nekā citās dienās. Nosakot darba laiku, darba devējam jāievēro likuma prasības par atpūtas laika nodrošināšanu, proti, diennakts atpūtas ilgums nedrīkst būt īsāks par 12 stundām pēc kārtas.

Virsstundu darbs pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies rakstiski. Saskaņā ar Darba likuma 136. panta piekto daļu virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus.

Tomēr likumdošanā ir izņēmumi, kad darba devējs var nodarbināt darbinieku saskaņā ar grafiku ilgāk par septiņām stundām dienā sešu dienu darba nedēļas ietvaros. Piemēram, ja nav iespējams ievērot noteikto dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs var noteikt summēto darba laiku. Ierobežojumi šādai nodarbinātībai ietverti Darba likuma 140. panta ceturtajā daļā – summētā darba laika ietvaros jebkurā gadījumā aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā. Atpūtas laiks darbiniekam jāpiešķir pēc darba veikšanas nekavējoties. Summētā darba laika gadījumā darba devējam jānodrošina, ka pārskata periodā diennakts atpūtas laiks nav īsāks par vidēji 12 stundām diennaktī un nedēļas atpūtas laiks nav īsāks par vidēji 35 stundām nedēļā, ieskaitot nedēļas atpūtas laiku.

Darbs, kuru darbinieks veic virs pārskata periodā noteiktā normālā darba laika, uzskatāms par virsstundu darbu.

Atvaļinājums un bezdarbnieka pabalsts sezonas strādniekiem

Kā piešķir atvaļinājumu sezonas strādniekiem? Vai viņiem ir tiesības arī uz bezdarbnieka pabalstu? VLADISLAVS JĒKABPILS NOVADĀ

Valsts darba inspekcijas konsultanti atgādina Darba likuma 149. panta pirmās daļas nosacījumu, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu. Tas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Šī tiesību norma paredz iespēju izmantot ikgadējo atvaļinājumu visiem darbiniekiem, kam ir darba līgums (neatkarīgi no tā, vai līgums noslēgts uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, vai nolīgts normālais vai nepilnais darba laiks).

Atvaļinājumu piešķir katru gadu saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku.

Darba likuma 150. panta trešā daļa nosaka, ka darbinieks var prasīt ikgadējo atvaļinājumu, ja viņš pie darba devēja nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus. Tomēr šo tiesību izmantošana ir atkarīga no iespējas atvaļinājumu piešķirt, jo īpaši gadījumos, kad darba devējam nepieciešams nodrošināt uzņēmuma normālu darbību, piemēram, sezonas laikā. Bieži vien atvaļinājuma izmantošanas vispārējā kārtība ir noteikta gan darba koplīgumā, gan darba kārtības noteikumos, gan katra darbinieka darba līgumā.

Ja sezonas strādnieks darba tiesisko attiecību pastāvēšanas periodā atvaļinājumu nav izmantojis, viņam jāsaņem atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu (par visu nostrādāto laiku).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Ilze Paleja savukārt skaidro sezonas strādnieku bezdarbnieka pabalsta iegūšanas iespējas. Saskaņā ar likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 5. panta pirmo daļu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par vienu gadu, ja par viņu Latvijas Republikā veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Personai, kura bezdarbnieka statusu ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam, bezdarbnieka pabalstu nosaka saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim, t.i., tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs nav mazāks par vienu gadu, ja par viņu Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Ja persona pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bija sezonas strādnieks un par viņu darba devējs veica iemaksas bezdarba gadījumam likumā nepieciešamajā periodā, viņam ir tiesības uz pabalstu.

Taču, ja persona pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bija sezonas laukstrādnieks, viņam nav tiesību uz bezdarbnieka pabalstu, jo šī persona ir pakļauta tikai pensiju apdrošināšanai.

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta 2.² daļa nosaka: darbinieks, kurš maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli un kura ienākums pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem (darba devējiem) kopā mēnesī pārsniedz 70 eiro, ir pakļauts pensiju apdrošināšanai.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.