Darbs un nauda

Likuma normas par aizdevumiem un nodokļi
em0

Foto – LETA

Ir stājušās spēkā arī jaunas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas, kas attiecas uz dažādu aizdevumu aplikšanu ar nodokli.

Četras grupas 


Likumā aizdevumi ir iedalīti četrās kategorijās:

1) aizdevumi, kuri izsniegti privātpersonai, tās laulātajam vai ģimenes locekļiem (radniecībā līdz trešajai pakāpei) ārstniecības vai izglītības izdevumu segšanai un kuru izlietojumu var pamatot ar attaisnojuma dokumentiem, turklāt līdzekļi tiek izmantoti norādītajam mērķim divu gadu laikā (šie dokumenti, kas satur sensitīvu informāciju, glabājas tikai pie privātpersonas –
aizdevuma ņēmēja, un personas pienākums ir dokumentus nepieciešamības gadījumā uzrādīt Valsts ieņēmumu dienestam);

2) nelieli aizdevumi (nepārsniedz 1500 eiro);

3) aizdevumi, kurus privātpersonai izsniedzis laulātais vai ģimenes locekļi (radniecībā līdz trešajai pakāpei);

4) pārējie aizdevumi.

Pirmās trīs aizdevumu grupas, ja izpildīti likumā noteiktie nosacījumi, nepielīdzina ienākumiem neatkarīgi no aizdevumu atmaksāšanas fakta. Pirmajā un trešajā grupā nav arī summas ierobežojuma.

Par pārējiem aizdevumiem noteikts, ka privātpersonai izsniegto aizdevumu, ja to neņem savas saimnieciskās darbības ietvaros, pielīdzina ienākumam, ja to neatdod pēc aizdevuma atmaksas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā pēc 60 mēnešiem. Sešu mēnešu laikā pēc aizdevuma atmaksas termiņa beigām aizdevējam vēl ir dots laiks veikt piedziņu, bet aizdevuma ņēmējam – nokārtot saistības.

Kritēriji un atbildīgie


Ja aizdevumu izsniedz komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta (ārzemnieka) pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, privātpersona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, vai ar līgumu apvienojušās divas vai vairākas personas, tad privātpersona, kas aizdevumu neņem savas saimnieciskās darbības ietvaros, konkrētu kritēriju izpildes gadījumā ir atbildīga par iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu.

Ja aizdevuma līgums atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, tomēr aizdevums netiek atmaksāts, aizdevumu pielīdzina ienākumam un apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc 24% standartlikmes un 22% papildu likmes. Par nodokļa samaksu šajā gadījumā atbild pats aizdevuma ņēmējs. Tas nozīmē, ka privātpersona kā gūto bruto ienākumu deklarē ienākumam pielīdzināto aizdevumu, aprēķina nodokli un to patstāvīgi iemaksā budžetā.

Ja aizdevumu izsniedz privātpersonai un aizdevuma līgums neatbilst kritērijiem, par nodokļa samaksu atbild aizdevējs. Ja aizdevumu līgumā noteiktajā termiņā atmaksā, nodokļu sekas neiestājas. Šajā gadījumā privātpersonai izsniegto aizdevumu, kas pielīdzināms ienākumam, uzskata par pēcnodokļa jeb neto ienākumu.

Ja ienākumam pielīdzinātais aizdevums izsniegts aizdevēja darbiniekam, padomes vai valdes loceklim, arī tad papildus parastajai 24% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmei piemēro 22% papildlikmi. Ja pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas aizdevumu atmaksā (piedzen), privātpersona var iesniegt precizētu deklarāciju un atgūt samaksāto nodokli, bet, ja maksājis aizdevējs, tas nodokli no aizdevuma ņēmēja var atgūt, tikai prasot kompensēt nodokļa samaksas dēļ radušos izdevumus.

Informē un maksā! 


Aizdevējiem ir pienākums līdz 1. jūnijam informēt VID, ja vienam maksātājam izsniegtais aizdevumus (aizdevumu summa) pārsniedz 15 000 eiro. Informēšanas pienākums pastāv arī tad, ja šis aizdevējs privātpersonai izsniedz jaunu aizdevumu papildus aizdevumam, par kuru VID jau ir sniegta informācija, un ja iepriekš sniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa jaunā aizdevuma izsniegšanas dienā pārsniedz 15 000 eiro.

Savukārt, ja aizdevējs ir privātpersona, kas nesniedz aizdevumu savas saimnieciskās darbības ietvaros, vai ir nerezidents, informācijas sniegšanas pienākums gulstas uz privātpersonu – aizdevuma ņēmēju. Informācija par saņemto aizdevumu nav jāsniedz vienīgi tad, ja aizdevējs ir šīs personas laulātais vai ģimenes locekļi (radniecībā līdz trešajai pakāpei).

Aizdevuma ņēmējam līdz 2014. gada 
30. jūnijam jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestam informācija par aizdevumiem (to daļu), kas ir izsniegti un nav atmaksāti līdz 2013. gada 
31. decembrim, ja neatmaksātais aizdevums (tā daļa) no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 eiro.

Saistītie raksti

Ja aizdevums (tā daļa) privātpersonai izsniegts līdz 2013. gada 31. decembrim, to nepielīdzina ienākumam, izņemot gadījumu, ja informāciju par aizdevumiem (to daļu), kas izsniegti līdz šim laikam, vajadzēja sniegt, bet tas nav izdarīts. Tad šos aizdevumus pielīdzina ienākumam, kas gūts 2014. gada 1. janvārī. Ja nodokļu administrācija pēc 2016. gada 31. decembra pārbaudē konstatēs, ka nedeklarētais, līdz 2013. gada 31. decembrim saņemtais aizdevums nav atmaksāts, tad pieņems, ka ienākums gūts tā taksācijas gada pēdējā dienā, par kuru nodokļu maksātājs vai nodokļu administrācija var precizēt apliekamo ienākumu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”. P

Svarīgi


Jaunās likuma normas nepiemēro, ja aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju patērētāju kreditēšanai.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.