Foto: Facebook, K.Čekušins

Plakāts “Krievu okupanti. Labākais mēslojums” – vārda brīvība vai naida runa? Atbild tiesībsargs 247

Starptautiskās tiesību normas skaidri ļauj identificēt kritērijus, pēc kuriem atšķirt naida runu no pieļaujamajiem vārda brīvības izpausmes veidiem. Tos veido izteikumu saturs, konteksts kādā tie pausti, cik tie ir aizskaroši un publiski pieejami, to galvenais mērķis un citi. Svarīgi visus šos kritērijus vērtēt kopsakarībā, nevis kādu atsevišķi. Turklāt subjektīvi aizskarošs mākslas darbs uzreiz nenozīmē naida runu.

Asinis pārstāj riņķot. Sibīrijā gaisa temperatūra nokrītas zem -58 grādiem. Cik tas ir “pēc sajūtām”?
TV24
Ko nozīmē Putina veltītie vārdi Latvijai, ik pa laikam izskanot runām par iespējamu uzbrukumu Baltijas valstīm? Skaidro Slaidiņš
Dokumentus nenokārtojušo Krievijas pilsoņu izraidīšana būs sarežģīts un smagnējs process – šobrīd skaita, cik tādu ir 27
Lasīt citas ziņas

Izmantojot naida runas vērtēšanas kritērijus, tiesībsargs veica analīzi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Ukrainas mākslinieku grupas “TIGOIS project” laikmetīgā tēlniecības un gleznu izstādē “Mēs uzvarēsim! Переможемо!” izvietotajam plakātam, uz kura lasāms vēstījums: “Pусский оккупант. Лучшее удобрение” (tulkojums latviešu val. “Krievu okupanti. Labākais mēslojums”).

Sūdzības iesniedzēja skatījumā minētais darbs bija aicinājums uz genocīdu, nogalināšanu, kā arī tieši draudēja viņa dzīvībai.
CITI ŠOBRĪD LASA

Tiesībsargs atzīst – jebkāda atšķirīga mākslas darba interpretācija var būt potenciāli subjektīvi aizskaroša un attiecīgi ietekmēt dažādu sabiedrības grupu līdzāspastāvēšanu, jo sevišķi karadarbības laikā. Tomēr, respektējot mākslas un jaunrades brīvību, izstādes kopējo politisko kontekstu saistībā ar karadarbību Ukrainā, izstādes autoru izcelsmi un izstādes mērķi, tiesībsargs secināja, ka konkrētajā situācijā nav pārkāptas vārda brīvības robežas, un nekonstatēja naida runu konkrētajā Ukrainas mākslinieku izstādē.

Vārda brīvība – viens no demokrātijas stūrakmeņiem

Satversme aizsargā mākslinieciskās, citādas jaunrades, vārda un izteiksmes brīvību. Šīs brīvības var ierobežot tikai likumā noteiktos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija paredz, ka ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) savos spriedumos vairākkārt norādījusi, ka vārda brīvībai ir ļoti plašas robežas un tā aizsargā arī tādas idejas, kas šokē un aizskar sabiedrību vai tās daļu.

Naida runa – izvērtēšanā ir svarīgs kopējais vēstījums

Visplašāk izplatītā naida runas definīcija ir iekļauta Eiropas Padomes rekomendācijā, kurā definēts, ka tā pārklāj visas izteiksmes formas, kas izplata, mudina, veicina vai attaisno rasistisku naidu, ksenofobiju, antisemītismu. Tā ietver arī citas naida formas, kas balstītas uz neiecietību, kas rodas no agresīva nacionālisma, etnocentrisma, diskriminācijas un naida pret minoritātēm, migrantiem un ārvalstu izcelsmes cilvēkiem.

Turklāt ANO un ECT normas ļauj identificēt kritērijus, pēc kuriem norobežot naida runu no pieļaujamajiem vārda brīvības izpausmes veidiem. Šos kritērijus veido – izteikumu saturs, ievērojot, kā tos uztvertu neitrāls lasītājs, teksta vērtējums kopumā, konteksts, kādā izteikumi pausti (tostarp, vai izteikumi izdarīti uz saspīlēta sociālā un politiskā fona (piem., politisks saspīlējums, bruņots konflikts, karš), izteikumu publiskums; aizskāruma pakāpe (tostarp, potenciāls novest pie sliktām konsekvencēm; vai tie var novest pie tiešas/netiešas vardarbības, naida, neiecietības); autora mērķis un ietekme uz dažādu sabiedrības grupu mierīgu līdzāspastāvēšanu. Svarīgi visus šos kritērijus vērtēt kopā, nevis tikai kādu kritēriju atsevišķi.

Izteikumu un attēla saturs

Analizējot Ukrainas mākslinieku grupas “TIGOIS project” izstādē izvietotos eksponātus,  no 60 izstādītajiem darbiem īpašu uzmanību ir izpelnījies viens plakāts, kas vizuāli konfrontē skatītāju ar karadarbības vardarbības sekām – cilvēku nāvi un to, kā karalaukā nomirušā cilvēka līķis neizbēgami kļūst par mēslojumu. Vienlaikus attēlu pavadošais apgalvojums ir pausts provocējošā veidā, norādot, ka krievu karavīrs ir labākais mēslojums. Tomēr neitrālam skatītājam konkrētais darbs raisītu asociācijas ar karadarbības sākumā 2022. gada februārī pieredzēto kādas Ukrainas civiliedzīvotājas sākto protesta akciju, piedāvājot Krievijas Federācijas karavīriem saulespuķu sēklas, lai pēc nāves viņu vietā augtu saulespuķes.[1] Attiecīgi saulespuķes ir kļuvušas par Ukrainas pretestības simbolu. Šāds apgalvojums situācijā, kad to ir paudis Ukrainas mākslinieks, uztverams kā atbalsts Ukrainas pretestībai pret Krievijas Federācijas īstenoto karadarbību Ukrainā.

Konteksts, kādā izteikumi pausti

ECT praksē uzsvērts, ka viens no būtiskākajiem faktoriem, ko nepieciešams izvērtēt naida kurinošas runas lietās, ir vēsturiskais, politiskais un sociālais konteksts, kādā izteikumi pausti. Krievijas sāktais karš, uzbrūkot Ukrainai, ir saņēmis gandrīz vienprātīgu starptautiskās sabiedrības nosodījumu. Publiskajā telpā atrodams liels daudzums informācijas par Krievijas armijas pastrādāto vardarbību pret Ukrainas civiliedzīvotājiem Ar digitālajām ierīcēm iespējams visus nodarījumus fiksēt un nekavējoties izplatīt internetā, šī informācija nekavējoties sasniedz milzīgu cilvēku skaitu visā pasaulē. Tādējādi šos brutālos pārkāpumus nav iespējams noslēpt. Saskaņā ar ANO datiem, kopš kara sākuma 2022. gada 24. februārī līdz 2023. gada 30. jūnijam Ukrainā nogalināti  9 177 civiliedzīvotāji, bet 15 993 civiliedzīvotāji ievainoti. Kopumā par karadarbības upuriem atzīstami 25 170 Ukrainas civiliedzīvotāji[2]. Savu nosodījumu arī plaši paudusi Latvijas valdība.[3]

Cik publiski un cik aizskaroši

Ukrainas mākslinieku izstāde tika izstādīta publiskā vietā, kas bija brīvi pieejama privātpersonām. Tāpat arī ažiotāža, kas izcēlās saistībā ar izstādīto darbu, palielināja cilvēku skaitu, kas uzzināja par konkrēto mākslas darbu.

Savukārt vērtējot mākslas darba aizskāruma lielumu, jāņem vērā, ka tas bija tikai viens no 60 mākslas darbiem izstādē. Jāuzsver, ka izteiksmes un mākslas brīvība ir būtiski aizsargājama cilvēka tiesība. Tie, kas rada, izpilda, izplata vai eksponē mākslas darbus, veicina ideju un viedokļu apmaiņu, kas ir būtiska demokrātiskai sabiedrībai.[4] Vienlaikus, vērtējot mākslinieciskās jaunrades ietekmi uz sabiedrību, ir jāņem vērā, ka māksla ir uztverama un interpretējama caur katra indivīda personiskās uztveres prizmu, ko savukārt veido šī konkrētā indivīda pieredze, uzskati un vērtības. Līdz ar to dažādi cilvēki dažādi reaģē uz katru mākslas darbu, un tas ir normāli un atbilst mākslas uzdevumam – izaicināt cilvēku patstāvīgi domāt, analizēt, vērtēt. Attiecīgi izvēlētā mākslas valoda, ņemot vērā gan politisko kontekstu, gan arī autora mērķi, mazina iespējamo aizskāruma pakāpi.

Izteikumu mērķis

Skaidrojot konkrētā darba izstādīšanu publiskajā vidē, LNB norādīja, ka redzamais plakāts ir viens no mākslas darbiem, kas pauž ukraiņu mākslinieku attieksmi pret Ukrainā notiekošo karu un vardarbīgo okupāciju. Darbs ir Ukrainas mākslinieka reakcija uz šī brīža Krievijas agresiju Ukrainā mākslas metaforas valodā. Attiecīgi secināms, ka autoru mērķis ir bijis vērst sabiedrības uzmanību uz notiekošo karadarbību, un vērsties pret okupējošo spēku īstenoto vardarbību Ukrainā.

Rezonanse sabiedrībā

Ukrainas mākslinieku izstādes izraisītā rezonanse sabiedrībā norāda, ka neizbēgami atšķirīgā mākslas darba interpretācija ir negatīvi ietekmējusi dažādu sabiedrības grupu līdzāspastāvēšanu. Sūdzības iesniedzējs ir subjektīvi uztvēris izstādē pausto vēstījumu, nevis kā atbalsta paušanu Ukrainas bruņoto spēku centieniem atvairīt Krievijas īstenoto uzbrukumu, bet gan kā vispārīgu vēršanos pret krievu tautības cilvēkiem. Lai gan atbildīgās institūcijas ir skaidrojušas konkrēto mākslas darbu mērķi, tādējādi novēršot bažas par iespējamu vēršanos pret cilvēkiem to etniskās izcelsmes dēļ, konkrētais gadījums cita starpā atspoguļo to, cik politiski jūtīgi etniskās piederības jautājumi ir Latvijas sabiedrībā.

[1] Ukrainian woman offers seeds to Russian soldiers so ‘sunflowers grow when they die’ – video. The Guardian. Pieejams: https://www.theguardian.com/world/video/2022/feb/25/ukrainian-woman-sunflower-seeds-russian-soldiers-video#:~:text=A%20woman%20is%20being%20hailed,a%20metre%20from%20the%20soldier.

[2] ANO publicētā informācija par karadarbības upuriem pieejama: Ukraine: Civilian casualties – 24 February 2022 to 30 June 2023 | OHCHR.

[3] Ārlietu ministrija par Krievijas iebrukumu Ukrainā; pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrija-par-krievijas-iebrukumu-ukraina?fbclid=IwAR0Dotw-xqt7ptwAO1B1RIuWXiPZhGEs8Ou9QvC1dYKwQLnNLQF2wSjFXhM.

[4] ECT 1976. gada 7. decembra spriedums lietā Handyside pret Apvienoto Karalisti (iesnieguma nr. 5493/72), 49.rindkopa

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
Asinis pārstāj riņķot. Sibīrijā gaisa temperatūra nokrītas zem -58 grādiem. Cik tas ir “pēc sajūtām”?
TV24
Ko nozīmē Putina veltītie vārdi Latvijai, ik pa laikam izskanot runām par iespējamu uzbrukumu Baltijas valstīm? Skaidro Slaidiņš
Dokumentus nenokārtojušo Krievijas pilsoņu izraidīšana būs sarežģīts un smagnējs process – šobrīd skaita, cik tādu ir
Ne tu būsi tas, kurš pakļausies dabas likumiem! Horoskopi 7. decembrim
ASV pirmoreiz izvirza apsūdzības par kara noziegumiem Ukrainā – četri krievu zaldāti spīdzinājuši un imitējuši nāvessodu ASV pilsonim
Lasīt citas ziņas
Signāls Ukrainai. Kā pasaule aizmirsa par notiekošo karu Sīrijā, tā aizmirsīs..
Veselam
VIDEO. “Rēķini trešo valstu pilsoņiem var būt arī 8000 eiro…” Pacienti Latvijā ir parādā slimnīcām simtiem tūkstošus eiro
ASV pirmoreiz izvirza apsūdzības par kara noziegumiem Ukrainā – četri krievu zaldāti spīdzinājuši un imitējuši nāvessodu ASV pilsonim
Kokteilis
FOTO. Viņš nejūtas drošībā! Princis Harijs tiesā apstrīd netaisnīgu attieksmi pret viņa drošību
Enerģijas uzglabāšana un klimatneitralitāte Baltijas valstīs
06:40
Veselam
VIDEO. “Rēķini trešo valstu pilsoņiem var būt arī 8000 eiro…” Pacienti Latvijā ir parādā slimnīcām simtiem tūkstošus eiro
06:35
TV24
STOPkadri: Latvijas ierēdņiem un amatpersonām patīk “fāzēt” ne pa jokam!
06:30
Asinis pārstāj riņķot. Sibīrijā gaisa temperatūra nokrītas zem -58 grādiem. Cik tas ir “pēc sajūtām”?
TV24
STOPkadri: Latvijas ierēdņiem un amatpersonām patīk “fāzēt” ne pa jokam!
Dokumentus nenokārtojušo Krievijas pilsoņu izraidīšana būs sarežģīts un smagnējs process – šobrīd skaita, cik tādu ir
Covid-19 uzņem apgriezienus, pieaug stacionēto slimnieku skaits; gripa visvairāk “ķer” mazos bērnus
Baltijas jūrā šobrīd ledus apjoms jau astoņreiz lielāks par normu – 33 000 kvadrātkilometru; parasti ir ap – 4000
TV24
Latvija ir neizdevusies valsts – kā veidojas šī propaganda?
VIDEO. Daugavpils mērs izceļas Ziemassvētku pasākumā un saņem administratīvo protokolu
VIDEO. Rīgas centrā ap miskastēm “spieto” žurku bars. Ko par to saka Rīgas dome un tuvējā veikala vadība?
Veselam
Skatītājs izbrīnīts par invaliditātes grupas piešķiršanas kārtību: “Vai ir paredzams, ka amputētais loceklis ataugs?”
Divu dienu laikā lidojumā salūzušas piecas Krievijas aviokompāniju lidmašīnas
Vai sievietēm izdosies sākt Krievijā kluso pretošanos? Viņas pieprasa atgriezt vīriešus no frontes, par to tiekot pie.. – ‘disidentu zīmoga’
FOTO. Šodien daļu Latvijas priecēja skaista dabas parādība – saules dārzs jeb māņu saules
Kokteilis
VIDEO. “Krišjānis lido!” Satīriska dziesma par bijušā premjera lidojumiem guvusi plašu popularitāti
Kokteilis
VIDEO. “Tu esi mana mīļākā vīra bijusī sieva!” Elīnu Maliginu un Džilindžera pašreizējo sievu saista kas īpašs
Receptes
Bauda arī acīm: fotopamācība dažādu ēdienu dekorēšanā svētku galdam
Mājas
Svētku dekoru vietā – dzīvie augi: orhidejas, ciklamenas, puansetijas
Mājas
Silti un mežģīņoti. Adām dūraiņus aukstam laikam
Ne tu būsi tas, kurš pakļausies dabas likumiem! Horoskopi 7. decembrim
“Laika apstākļi ir pietiekami labvēlīgi.” Latvijas-Baltkrievijas žoga plāns šogad paveikts par 92%; cik kilometru tas ir?
Skaidrs, kāds būs atbalsts kredītņēmējiem – 30% no procentu maksājumiem. Birokrātiju pieskatīs VID
Solvita Āboltiņa no Itālijas pārcelsies uz Nīderlandi, kļūs par Latvijas vēstnieci šajā valstī
Premjere: Ģimenes ārstiem jābūt pacietīgiem; es neieteiktu šantāžas veidā runāt ar veselības ministru
Irāna kosmosā nogādājusi kapsulu ar dzīvniekiem. Iepriekš turp nosūtīja mērkaķi, bet ko tagad?
Baidens: Ja Putins ieņems Ukrainu, viņš pie tās neapstāsies, viņš ir to diezgan skaidri pateicis