Praktiski
Manas tiesības

Atlaides par nekustamā īpašuma nodokli invalīdiem0

Foto-Fotolia

Dzirdēju, ka no 2018. gada invalīdiem būs atlaides par nekustamā īpašuma nodokli. Vai mums atmaksās nodokli arī par iepriekšējiem gadiem un, ja jā, tad par cik gadiem? VALENTĪNA JELGAVĀ

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.1 daļa nosaka, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, – trūcīgām personām 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām – līdz 90% no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz dzīvojamajām mājām un tām piekritīgo zemi.

Tas nozīmē, ka jāskatās konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos. Jūsu gadījumā tie būs Jelgavas pilsētas pašvaldības 22.09.2016. saistošie noteikumi Nr.16–19 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Šajos noteikumos gan nav noteiktas atlaides par nekustamā īpašuma nodokli cilvēkiem ar invaliditāti. Arī nekāda nodokļu atmaksa nav paredzēta.

LA.lv