Ekonomika
Latvijā

Bezdarbnieku apmācībās turpmākos septiņus gadus plāno ieguldīt 96 miljonus1


Kronvalda parkā pie Kongresu nama notiek Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotais Vakanču gadatirgus.
Kronvalda parkā pie Kongresu nama notiek Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotais Vakanču gadatirgus.
Foto-LETA

Labklājības ministrija (LM) tuvāko septiņu gadu laikā bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanā plāno ieguldīt 96,43 miljonus eiro, tādējādi kopumā atbalstot 85 000 bezdarbnieku un darba meklētāju, informē LM.

No minētajiem 96,43 miljoniem eiro Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums būs 81,96 miljoni eiro, valsts budžeta finansējums – 12,19 miljoni eiro, bet privātais līdzfinansējums 2,28 miljoni eiro.

Laikā no 2015.gada līdz 2021.gadam plānoti dažādi ESF līdzfinansēti apmācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, lai bezdarbniekiem un darba meklētājiem būtu iespēja paaugstināt kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām.

Minētajā laika periodā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īstenos, piemēram, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, neformālās izglītības programmu apguvi, apmācību pie darba devēja.

Tāpat NVA apmācību laikā sniegs specifiskus pakalpojumus mērķa grupu bezdarbniekiem, piemēram, ergoterapeita, surdotulka un asistenta pakalpojumus, nodrošinās specializētu transportu bezdarbniekam ar invaliditāti.

Pilnveidojot atbalsta sniegšanu bezdarbniekiem, NVA paredzējusi arī īstenot elastīgas apmācību formas, piemēram e-apmācības, tādējādi uzlabojot piekļuvi apmācību pasākumiem arī bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar ierobežotajām pārvietošanās iespējām un nelabvēlīgākajā situācijā esošajiem bezdarbniekiem un darba meklētajiem.

Vienlaikus NVA apmācību pasākumos plānots ieviest atbalstu reģionālajai mobilitātei, lai veicinātu cilvēku mobilitāti un iespēju sasniegt apmācību vietas.

Bezdarbnieku atbalsta pasākumi minētajā laika posmā paredzēti sagatavotajos noteikumos par ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanu.

Noteikumu projekts ceturtdien izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, citām institūcijām, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un jāapstiprina valdībā.

LM piebilst, ka atbilstoši NVA operatīvajiem statistikas datiem uz 6. oktobri reģistrētais bezdarba līmenis valstī 2014.gada septembrī bija 8,2% jeb 79 359 cilvēki.

LA.lv