×
Mobilā versija
Brīdinājums +12.7°C
Jānis
Svētdiena, 24. jūnijs, 2018
28. janvāris, 2013
Drukāt

Bezstrīdus piedziņa

pasts3

Pirms četriem gadiem pie notāra noslēdzu aizdevuma līgumu ar savu radinieku. Tajā bija rakstīts, ka nauda jāatdod divu gadu laikā. Līdz pat šim brīdim parādnieks man to nav atdevis kaut vai daļēji. Vēlos iesniegt prasību tiesā. Varbūt varat ieteikt, kā to izdarīt ātrāk? Cik zinu, tiesas procesi parasti ir ļoti ilgi…
Kristaps Tukumā

 

Juriste Kristīne Krēsliņa iesaka: uz tiesu varat neiet, bet gan iesniegt pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu naudas maksājumu saistībā. To iesniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā parādnieka deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā. Likums paredz, ka saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama notariāli apliecinātiem un tiem juridiskā spēka ziņā pielīdzinātiem terminētiem līgumiem (tādiem, kuros ir norādīts aizdevuma atmaksas termiņš) par naudas samaksu vai par kustamās mantas atdošanu. Pieteikumā jānorāda, kādas saistības un pēc kāda dokumenta kreditors lūdz pakļaut bezstrīdus piespiedu izpildīšanai (šoreiz tas ir aizdevuma līgums). Tāpat pieteikumā par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un naudas samaksu jānorāda galvenais parāds, līgumsods un procenti – gan līgumā paredzētie, gan likumā noteiktie (6 % gadā).

Pieteikumam pievieno:

• bezstrīdus piespiedu kārtībā izpildāmo aktu (aizdevuma līgumu) un tā norakstu;

• dokumentu par valsts nodevas samaksu;

• pierādījumu par brīdinājuma izsniegšanu parādniekam.

Apliecinājums par brīdinājuma izsniegšanu var būt arī zvērināta tiesu izpildītāja vai viņa palīga sastādīts akts par atteikšanos saņemt brīdinājumu. Tas nozīmē, ka pirms šāda pieteikuma iesniegšanas jums ir jānosūta parādniekam vēstule, kurā jānorāda parāda summa (ieskaitot procentus un līgumsodu), kā arī jābrīdina, ka griezīsieties ar pieteikumu par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu.

Pieteikumu varat pamatot ar Civillikuma 1934. pantu, kur noteikts, ka ar aizdevuma līgumu jāsaprot zināma daudzuma atvietojamu lietu nodošana īpašumā ar pienākumu atdot saņemto tādā pašā daudzumā un tādas pašas šķiras un labuma lietās. Arī Civillikuma 1943. pants paredz, ka aizņēmējam jāatdod tāda pati naudas summa vai tāds pats lietu daudzums, kādu viņš saņēmis.

Turklāt Civillikuma 1587. pantā norādīts, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesības atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.

Pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu izskata tiesnesis vienpersoniski septiņu dienu laikā no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas. Par pieteikumu jāmaksā valsts nodeva – 2 % no parāda summas, bet ne vairāk par 350 latiem.

Tiesnesis, pārbaudot iesniegtā pieteikuma saturu un atzīstot, ka tas ir pamatots, nosaka, kādas saistības un kādā apjomā jāizpilda bezstrīdus piespiedu kārtībā. Lēmuma norakstu triju dienu laikā nosūta pieteicējam un parādniekam. Tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, un tam ir izpildu dokumenta spēks.

Ja tiesnesis atzīst, ka pieteikums nav pamatots vai tajā norādītā līgumsoda apmērs ir nesamērīgs ar galveno parādu, vai izpildāmais akts satur patērētāju tiesības aizskarošus netaisnīgus līguma noteikumus, viņš pieņem lēmumu par tā noraidīšanu. Lēmuma norakstu kopā ar iesniegtajiem dokumentiem tiesnesis nosūta pieteicējam.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+