Praktiski
Manas tiesības

Brālis gadiem nerūpējās par mammu un saplēsa testamentu. Vai māju mantos abi bērni līdzīgi?0

Foto-Shutterstock

Ģimenē esam divi bērni – brālis un es. Mammai piederēja lauku māja, ko gribēja novēlēt man, jo brālis dzīvoja Latvijas otrā malā un par mammu nerūpējās. Pēdējo desmit gadu laikā pat ne reizi neatbrauca ciemos! Zinu, ka mamma uzrakstīja testamentu, kurā es biju vienīgā mantiniece. Neilgi pirms mammas nāves pēkšņi atbrauca brālis, viņi sastrīdējās, testaments tika saplēsts. Mammai kļuva pavisam slikti ar sirdi, un vakarpusē viņa nomira. Vai tiešām māju tagad mantosim abi? Citu radinieku mums nav, tētis nomira pirms daudziem gadiem. ANDA MADONAS NOVADĀ

Civillikumā ir noteikti gadījumi, kad persona mantojumu zaudē kā necienīga mantot. Tās ir personas, kuras:
• tīši sagādājušas nāvi mantojuma atstājējam vai savam tuvākam priekšmantiniekam vai tīši nodarījušas mantojuma atstājējam tādu veselības bojājumu, kas padara to nespējīgu sagatavot vai atcelt pēdējās gribas rīkojumu;
• ar vardarbību vai viltu pamudinājušas vai atturējušas mantojuma atstājēju sagatavot, mainīt vai atcelt pēdējās gribas rīkojumu;
• ļaunprātīgi iznīcinājušas vai viltojušas mantojuma atstājēja pēdējās gribas rīkojumu;
• atteikušās no viņām pēdējās gribas rīkojumā uzliktā aizbildņa amata vai pienākuma kādu audzināt;
• neizpilda viņām uzlikto pienākumu rūpēties par mantojuma atstājēja apbedīšanu;
• gada laikā no pēdējās gribas rīkojuma spēkā stāšanās bez ievērojamiem iemesliem neizpilda mantojuma atstājēja uzlikumu (nosacījumus, kas jāņem vērā un jāizpilda).

Tāpat tas attiecas uz personām, kurām atņemtas aizgādības tiesības ar spēkā stājušos tiesas spriedumu.

Taču atņemt mantojumu necienības dēļ var, vienīgi iesniedzot prasību tiesā. Iespējams, tāds ir arī jūsu gadījums, jo, ja mamma slimības dēļ nevarēja uzrakstīt jaunu testamentu saplēstā vietā (brālis to bija iznīcinājis), to var kvalificēt kā ļaunprātīgu rīcību, bet to, protams, lems tiesa. Atgādinām, ka šādu prasību jūs varat iesniegt piecu gadu laikā, skaitot no dienas, kad radušās tiesības to iesniegt.

Ja kādam mantojums atņemts kā necienīgam, viņa vietā, ja par to nav nekādu īpašu noteikumu, stājas tas, kurš bija aicināts mantot kopā ar necienīgo vai tieši pēc viņa, piemēram, līdzmantinieks vai tuvākais likumiskais mantinieks (šajā gadījumā – jūs, meita). Taču tam, kurš stājas necienīgā vietā, jāizpilda viss, kas šim cilvēkam bijis uzlikts (piemēram, jāuzņemas mantojuma parādi utt.). Ja necienīgais jau būs saņēmis to, kas bijis piešķirts, viņam tas būs jāatdod ar visiem iegūtajiem labumiem.

Mantojuma lietas nav vienkāršas, tāpēc iesakām tomēr doties pie kāda jurista vai notāra, lai nekļūdītos un noformētu mantojumu atbilstīgi visām likuma prasībām.

SVARĪGI

Testamenta saturam jāizteic mantojuma atstājēja patiesa griba. Testaments jāsagatavo bez spaidiem, maldības vai viltus, taču tikai vienkārša pierunāšana nav uzskatāma par spaidiem un neatņem testamentam tā spēku.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv