Lasītāju viedokļi

Cik strauji celt pensionēšanās vecumu? 0

Ainārs Mors (21), strādā un dzīvo Anglijā: “Respektējot vecāka gadagājuma cilvēkus, pensijas vecumu vajag palielināt, jo ne visi cilvēki savos sešdesmit gados ir vāji un bezspēcīgi.

 

Turklāt lielākā daļa no valsts saņem smieklīgu pensiju un izdzīvot bez citu palīdzības nav iespējams. Ja strādājot var nopelnīt vairāk un iekrāt vecumdienām, tad pensijas vecums ir jāpalielina. Šaubos, ka pensijas vecuma palielināšana varētu kaut kā ietekmēt arī mani, jo man ir pensijas krājkonts Latvijā un maksāju nodokļus Anglijā. Par savām vecumdienām esmu jau padomājis pirms diviem gadiem un, kad pienāks mans laiks iet pensijā, varēšu atpūsties.”

Velta Šinkarenko (51), skolotāja Olaines 2. vidusskolā: “Pensijas vecumu palielināt jau 2014. gadā nav laba doma. Tas nedos nekādu labumu ne valstij, ne pašiem cilvēkiem. Iedzīvotājam, kas nostrādājis godprātīgi līdz pensijas vecumam, maksājot nodokļus, ir jāļauj atpūsties. Jāsaprot, ka cilvēks, kurš ir 60 gadus vecs, vairs nebūs tik labs darbinieks. Ja valsts grib paaugstināt pensijas vecumu, tad jādomā arī par papildu atvaļinājumu piešķiršanu. Ja kāds rīkos protesta mītiņu pret pensijas vecuma palielināšanu, noteikti tajā piedalīšos, bet referenduma rīkošana par šo jautājumu būtu lieka naudas izšķiešana.”

Santa Rudzīte (21), studē mediju zinības Anglijā: “Esmu noteikti pret pensijas vecuma celšanu jau 2014. gadā. Cilvēkiem ir jādod laiks, lai sagatavotos šādam notikumam. Lēmums to sākt agrāk tikai izraisa paniku un nedrošību par to, kas notiks tālāk. Es nezinu, kā tas ietekmēs mani, jo, lai gan mācos ārzemēs, plānoju atgriezties un strādāt Latvijā. Atliek cerēt, ka manā jomā pieredze būs svarīgāka par jaunības entuziasmu un augsts pensionēšanās vecums nebūs problēma.”

Zane Šleicere (21), Rīgas Stradiņa universitātes studente: “No vienas puses, demogrāfiskā situācija Latvijā ir viena no sliktākajām Eiropā. Pensijas vecuma paaugstināšana varētu mīkstināt sabiedrības novecošanās sekas, kā arī palielināt sociālo budžetu, kas ir sabiedrības interesēs. No otras puses, radīsies problēmas ar pirmspensijas vecuma cilvēkiem, jo viņiem darba tirgū klāsies krietni grūtāk. Pensijas apjoms ir atkarīgs no darba laikā saņemtās algas. Sākumā būtu jāapkaro ēnu ekonomika un jāpanāk, lai nebūtu tik milzīga atšķirība starp algām. Ir citi sektori, kur var piemērot budžeta samazināšanu, pensionāri šobrīd jau ir gana apdalīti. Kad man būs bērni, gribu, lai viņiem ir vecvecāki uz “pilnu slodzi”, kas varētu pavadīt ar mazajiem pietiekami daudz laika.”

 

Uzziņa

* Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) vakar sāka vēstuļu akciju, protestējot pret valdības lēmumu sākt pensionēšanās vecuma celšanu jau no 2014. gada. Vēstules paraugu var atrast LBAS mājaslapā www.arodbiedribas.lv. Arodbiedrības aicina Latvijas pilsoņus parakstīt šo vēstuli un elektroniski nosūtīt Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai.

* Tiesībsargs Juris Jansons paudis viedokli, ka strauja pensionēšanās vecuma paaugstināšana nav savienojama ar sociāli atbildīgas valsts principu un ir pretrunā Satversmei. Viņaprāt, par samērīgu un atbalstāmu būtu atzīstama lēzenāka pensionēšanās vecuma paaugstināšana – no 2016. gada līdz 2026. gadam.

LETA

 

 

LA.lv