Ekonomika
Nauda

Ēnu ekonomikas mazināšanai rosina ieviest “čeku loteriju” 0

Foto LETA

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un biedrība “Business against shadow economy” (“Uzņēmēji pret ēnu ekonomiku” jeb BASE) sagatavojušas savus priekšlikumus ēnu ekonomikas ierobežošanas plānam, paredzot atteikties no akcīzes nodokļa piemērošanas kafijai, ieviest taksometru ikmēneša nodokli, izskaust pirātismu un ieviest “čeku loteriju”.

Dokumentā apkopoti LTRK, LDDK un BASE biedru priekšlikumi, kā arī valsts iestāžu priekšlikumi, kurus atbalsta minētās uzņēmēju biedrības. Ceturtdien notiekošajā ikgadējā ēnu ekonomikas apkarošanai veltītajā konferencē tiks uzklausīti viedokļi par minētajiem priekšlikumiem un pēdējie ieteikumi pirms ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Nodokļu jomā uzņēmēji rosina izstrādāt vidēja termiņa valsts nodokļu politiku, kas būtu saistīta ar vidēja termiņa Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteikto, nodrošinātu nodokļu politikas kvalitatīvu un pilnīgu realizāciju un paredzētu nodokļu politikas instrumentiem sasniedzamos mērķus un rezultatīvos rādītājus. Tāpat jānodrošina nodokļu sistēmas stabilitāte un prognozējamība, jāmazina darbaspēka nodokļu slogs tādā veidā, kas nepalielina administratīvo slogu, kā arī jāpārskata valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

Tāpat uzņēmēju organizācijas rosina ieviest obligāto veselības apdrošināšanu, atbrīvot no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reinvestēto peļņu maziem un vidējiem uzņēmumiem, ieviest reverso pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību visās iespējamajās jomās, kā arī atcelt akcīzes nodokli kafijai, kas, pēc uzņēmēju domām, ir neefektīvs, taču tā atcelšana veicinās PVN ieņēmumus.

Ēnu ekonomikas mazināšanai rosina arī ieviest taksometru pārvadājumu ikmēneša nodokli uz vienu taksometru 286 eiro apmērā mēnesī, kas aizstātu iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un VSAOI, kā arī atcelt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli taksometriem.

Administratīvā sloga mazināšanā uzņēmēju organizācijas rosina ieviest “viena loga” principu valsts un pašvaldību iestādēs, pilnveidot Publisko iepirkumu likumu attiecībā uz kritērijiem saimnieciskā izdevīguma vērtēšanā, kā arī ieviest vienotā konta koncepciju pēc Igaunijas parauga, kur nodokļu maksātājs visus nodokļu maksājumus iemaksā vienā kontā, no kura Valsts ieņēmumu dienests (VID) atskaita katram nodoklim pienākošo summu noteiktā termiņā.

Efektīvākas kontroles un sodu jomā uzņēmēji iesaka ieviest pasākumu kompleksu, kas nodrošinātu sodu ātrāku piemērošanu un piespriesto sodu atbilstību likumā noteiktajām sankcijām, efektivizēt kriminālatbildības piemērošanu par krāpšanu nodokļu jomā, kā arī pilnveidot darba samaksas sistēmu valsts pārvaldē un pārskatīt funkcijas. Uzņēmēju organizācijas arī aicina apkarot un ierobežot nelegālos audiovizuālā tirgus – televīzijas programmu un filmu – izplatītājus.

Ēnu ekonomikas mazināšanā iesaka arī ierobežot fizisko personu nereģistrēto saimniecisko darbību nekustamo īpašumu izīrēšanas jomā, izmantot Igaunijas piemēru PVN krāpšanās apkarošanai auto tirdzniecības nozarē, kā arī ierobežot negodīgu komersantu iesaistīšanos apsardzes pakalpojumu darījumu shēmās. Tāpat uzņēmēju organizācijas rosina pārskatīt ģenerāluzņēmēja pienākumus būvniecības procesā, pārskatīt administratīvās atbildības piemērošanu būvniecībā, kā arī noteikt solidāru atbildību ģenerāluzņēmumam vai apakšuzņēmumam būvniecības nozarē par apkšuzņēmuma deklarēto nodokļu maksājumu nomaksu.

Uzņēmēju ieskatā, ir jāpilnveido taksometru un citu pārvadātāju licencēšanas noteikumi, kā arī jāprecizē taksometra definīcija, lai taksometru pārvadājumiem nevarētu izmantot vieglās automašīnas ar baltajām valsts reģistrācijas numuru zīmēm. Tāpat jāstiprina savstarpējā informatīvā palīdzība starp Latvijas un Baltkrievijas muitas dienestiem par abu valstu robežu šķērsojušo preču un transportlīdzekļu muitas kontroles rezultātus raksturojošo datu apmaiņu, tai skaitā kravu skenēšanas rezultātā iegūtās informācijas apmaiņu.

Saistītie raksti

Uzņēmēji arī aicina nodrošināt informācijas sniegšanu par ārstniecības iestāžu saņemto samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, nosakot ārstniecības iestādēm pienākumu nodrošināt VID tiešsaistes pieeju šo datu saņemšanai.

Sabiedrības un uzņēmēju iesaistes jomā uzņēmēju biedrības iesaka ieviest “čeku loteriju”, proti, patērētāji ievada VID datu bāzē čekus un piedalās loterijā, kas kalpotu arī kā informācijas avots VID kontrolēm. Tāpat ieteicams izveidot aplikāciju, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem skenēt un nosūtīt VID kases čekus.

LA.lv