Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 5. janvārī 16

“Jaunais Vārds”

Par Ziemas svētku balvu atvešanu latviešu strēlniekiem. Dažos latviešu laikrakstos bija aizrādīts, ka balvas strēlniekiem esot vestas no Mētraines un Maskavas. Lai neceltos pārpratumi, organizācijas komiteja dara zināmu, ka balvas veda un sūtīja it čakli un bagātīgi no dzimtenes malu malām, tāpat no vairākām vietām aiz Latvijas robežām. Cik daudz atsaucīgās un mīlestības sildītās tautas sirdis un rokas devībā saziedojušas mūsu neaizmirstamiem dzimtenes sargiem, to liecinās kvitējumi par ziedojumiem laikrakstos, tiklīdz būs nokārtota balvu galīga izdalīšana un rēķini noslēgti. Visus ziedotājus un balvu atvedējus mūsu strēlnieki paturēs mīļā atmiņā.

LA.lv