Latvijā
Sabiedrība

Latvija skaitļos. Kristīgā Latvija 0

Latvijā reģistrētās reliģiskās draudzes

Luterāņu: 286

Katoļu: 249

Pareizticīgo: 125

Baptistu: 95

Vecticībnieku: 71

Vasarsvētku: 53

Septītās dienas adventistu: 51

Jehovas liecinieku: 36

Musulmaņu: 16

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Latvijā ir reģistrētas 1163 reliģiskās draudzes, un viskuplāk pārstāvētas ir lielākās kristīgās konfesijas: luterāņi, katoļi, pareizticīgie un baptisti. Kopš neatkarības atjaunošanas draudžu skaits ir audzis gandrīz divkārt, jo 1990. gadā Latvijā bija reģistrētas 693 draudzes. Baznīcu oficiālā statistika rāda, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir piederīgi kādai no kristīgām konfesijām, tomēr liela daļa ticīgo ir neaktīvi un ikdienā neiesaistās draudzes darbā.

LA.lv