Ekonomika
Bizness

“Latvijas dzelzceļš” publisko pirmo ilgtspējīgo gada pārskatu 16


VAS ” Latvijas dzelceļš” padomes loceklis Aigars Laizāns (no labās), Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa, LDz prezidents Edvīns Bērziņš, viceprezidents Aivars Strakšas, auditorkompānijas ” PricewaterhouseCoopers” pārstāve Ilanda Lejiņa un viceprezidents Ēriks Šmuksts piedalās preses konferencē saistībā ar LDz ilgtspējas pārskatu.
VAS ” Latvijas dzelceļš” padomes loceklis Aigars Laizāns (no labās), Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa, LDz prezidents Edvīns Bērziņš, viceprezidents Aivars Strakšas, auditorkompānijas ” PricewaterhouseCoopers” pārstāve Ilanda Lejiņa un viceprezidents Ēriks Šmuksts piedalās preses konferencē saistībā ar LDz ilgtspējas pārskatu.
Foto LETA

Satiksmes ministrija šodien, 27.aprīlī ir apstiprinājusi VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) 2016.gada pārskatu. Papildus ikgadējam finanšu pārskatam LDz šogad pirmo reizi ir sagatavojis ilgtspējas pārskatu atbilstoši starptautiski atzītajām “Global Reporting Initiative” (GRI) G4 vadlīnijām. Tajā atspoguļota uzņēmuma darbības ietekme uz valsts tautsaimniecību, sabiedrību un vidi.

Kā norāda LDz prezidents Edvīns Bērziņš. uzņēmuma mērķis nav gūt maksimālu peļņu, bet gan radīt apstākļus tautsaimniecībai kopumā, lai transporta un citu nozaru dalībnieki, izmantojot konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūru, varētu attīstīties. ” Tādēļ šogad pirmo reizi veicām plašāku uzņēmuma nefinanšu ietekmes izvērtējumu, kas atspoguļots mūsu ilgtspējas pārskatā, turklāt veidots pēc līdzīgiem principiem, kā daudzu citu pasaules uzņēmumu pārskati. Vienlaikus esmu patiesi gandarīts, ka “Latvijas dzelzceļš” ir pirmais dzelzceļa un loģistikas nozares uzņēmums Baltijā, kas izstrādājis GRI ilgtspējas pārskatu,” preses konferencē norādīja Bērziņš.

Kopumā 2016.gads uzņēmumam bija izaicinājumiem bagāts, tomēr darba rādītāji ir sekmīgi – izmantojot LDz infrastruktūru, ir pārvadāti 47,8 miljoni tonnu kravu un 17,2 miljoni pasažieru. Tā rezultātā uzņēmuma apgrozījums bija 192,6 miljoni eiro, bet peļņa – 0,9 miljoni eiro.

Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem dzelzceļa nozares īpatsvars pakalpojumu eksporta sektorā ir 7,8%, kas apliecina uzņēmuma ievērojamo ekonomisko ietekmi uz valsts tautsaimniecību. Savukārt nomaksātie nodokļi 66,61 miljona eiro apmērā ļauj būt starp desmit lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī, tādējādi dodot ieguldījumu valsts funkciju finansēšanā sabiedrībai būtiskās jomās.

Turklāt LDz ir viens no lielākajiem darba devējiem valstī – uzņēmumā strādā 6808 darbinieki, no kuriem 30% nodarbināti Latgalē, tādējādi dodot pienesumu arī reģionu, īpaši Latgales attīstībai.

Nolūkā sekmēt darbinieku iesaisti uzņēmuma nākotnes veidošanā LDz šogad ir ieviesis “Ideju banku”. “Šāda iniciatīva mūsu uzņēmumā ir unikāla, jo līdz šim nav bijis tādas tradīcijas. Bez šaubām, drošība, kas neizbēgami saistās ar zināmu disciplīnu, joprojām ir nozīmīgākā vērtība LDz, taču, lai augstu un attīstītos, uzņēmumam jākļūst atvērtākam jaunām idejām,” uzsver Bērziņš.

Rūpējoties par energoresursu efektīvu izmantošanu vērā ņemams sasniegums ir LDz saņemtais ISO energopārvaldības sertifikāta saņemšana, kas apliecina, ka uzņēmums pilda Energoefektivitātes likumā lielajiem uzņēmumiem noteiktos pienākumus par energoefektivitātes politikas īstenošanu. Darbs tiek turpināts, lai nākotnē padarītu uzņēmumu vēl energoefektīvāku.

2016.gadā arī izstrādāta un ieviesta koncerna Krāpšanas novēršanas politika. Tās ietvaros tiek nodrošināta anonīmas ziņošanas iespēja, ja kādam ir pamatotas aizdomas un informācija par negodprātīgiem darījumiem, kā arī uzņēmums izstrādā un ievieš praksē ētikas pamatprincipus sadarbības partneriem.

Savukārt 2017.gadā LDz mērķis ir kļūt par konkurētspējīgu loģistikas uzņēmumu grupu ne tikai Latvijas un Baltijas mērogā, bet arī daudz plašāk, apgūstot Āzijas un Tuvo austrumu tirgu. Lai sekmētu nozares konkurētspēju, norit pie aktīvs darbs investīciju projektiem. 2014.-2020.gada plānošanas periodā plānots īstenot projektus 645 miljonu eiro apmērā. To vidū ir Rīgas un Daugavpils mezglu modernizācija, pie kuras darbs jau uzsākts, kā arī dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts, kuram saņemts Ministru kabineta akcepts.

Tāpat šogad plānots noslēgt nozares stratēģisko dokumentu izstrādes posmu un, balstoties uz Satiksmes ministrijas izstrādāto Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu, noslēgt daudzgadu līgumu starp Satiksmes ministriju un infrastruktūras pārvaldītāju – LDz. Līgumā būs skaidri definētas valsts prasības un finanšu līdzsvara nodrošināšanas mehānismi.

Turpinot pagājušā gada nogales pozitīvos darbības rezultātus, arī šī gada sākumā vērojama pozitīva tendence – pirmajā ceturksnī pa LDz infrastruktūru jau pārvadāti 14,06 miljoni tonnu kravu, kas ir par 8,1% vairāk nekā 2016.gada pirmajos trīs mēnešos. Uzņēmuma apgrozījums bija 53,99 miljoni eiro, un tas par 4,5% pārsniedz iepriekšējā gada pirmā ceturkšņa rādītājus. Savukārt peļņa pieaugusi par 96%, sasniedzot 10,13 miljonus eiro. 6,4% pieaugums vērojams arī pārvadāto pasažieru sektorā, gada pirmajos trīs mēnešos sasniedzot 3,9 miljonus cilvēku.
LDZ ilgtspējas pārskats ir pieejams LDz mājaslapā http://parskati.ldz.lv, kā arī būs ikvienam interesentam pieejams starptautiskajā GRI datu bāzē līdzās tādiem nozares uzņēmumiem kā Vācijas, Krievijas, Somijas un citu valstu dzelzceļi.

LA.lv