Latvijā

Palīdzība uzņēmējiem Eiropas Savienības tiesībpārkāpumu risināšanā0

Uzsākot uzņēmējdarbību ārpus Latvijas, var nākties saskarties ar citu valstu noteikumiem, kas nesaskan vai pārkāpj vispārējās Eiropas Savienības (ES) tiesības. Piemēram, jūsu metālapstrādes rūpnīca pārdod balkona margas daudzviet Eiropā. Jūs esat nolēmuši uzsākt komercdarbību arī Vācijā, bet Vācijas iestādes nedod jums šādu atļauju un pieprasa veikt papildu pārbaudes. SOLVIT mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmējiem risināt problēmas, kas radušās valsts iestāžu nepareizi piemērota ES dalībvalstu iekšējā tirgus tiesību akta rezultātā. Šādā situācijā Latvijas SOLVIT pārstāvniecība sazinātos ar Vācijas centru, kur strādātu pie lietas risināšanas. SOLVIT ir starptautiska organizācija ar pārstāvniecību katrā ES dalībvalstī, kas atvieglo un paātrina komunikāciju starp iesaistītajām pusēm.

Palīdz uzņēmējiem jau teju 15 gadus

Nākošgad aprit 15 gadi, kopš Latvijas SOLVIT Koordinācijas centrs darbojas kā daļa no LR Ekonomikas ministrijas. Dažas no tipiskākajām situācijām, kurās uzņēmējs var vērsties pie SOLVIT tiešsaistes tīkla, ir profesionālās kvalifikācijas atzīšana, problēmas ar tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu, kapitāla vai maksājumu pārrobežu plūsma, un PVN atlīdzība.

SOLVIT bezmaksas centrs ir palīdzējis austriešu fizioterapeitam iegūt atļauju praktizēt Portugālē, Francijas uzņēmumam saņemt PVN atmaksu no Vācijas un dažādos citos valsts iestāžu jautājumos. Svarīgi atcerēties, ka šis dienests varēs rast risinājumus tikai tad, ja citas ES valsts, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas publiskā sektora iestāde neievēro tiesības, ko jums kā privātpersonai vai uzņēmumam garantē Eiropas Savienība. SOLVIT nevarēs palīdzēt situācijās, kur iesaistīti citi uzņēmumi.

“Problēmjautājumi ir dažādi, bet Latvijas SOLVIT centrā visbiežāk tiek iesniegtas problēmās saistībā ar uzturēšanās atļaujām un sociālo apdrošināšanu,” Latvijas SOLVIT centra darbību komentē Ketija Grīnvalde, Ekonomikas ministrijas ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas pārstāve. Visi Eiropas Savienības SOLVIT centri sola iesniegtās lietas atrisināt 10 nedēļu laikā, Grīnvalde stāsta, ka Latvijas centram 2017. gadā šo solījumu izdevies turēt vismaz 66.7% lietu. “Bieži lietu atrisināšana aizņem ilgāku laiku, jo jārēķinās arī ar citu mūsu valsts atbildīgo iestāžu atbildes laiku, līdz ar to gadās, ka lietu nav iespējams slēgt laikā.”

Pirms lietas iesniegšanas jāapzinās, ka ne vienmēr SOLVIT būs tā instance, kas spēs palīdzēt jūsu biznesam. Šeit par iemeslu var būt vairāki faktori, kurus SOLVIT komanda rūpīgi pārbaudīs, pirms lietas nodošanas apstrādē. SOLVIT nevar palīdzēt, ja jūsu uzņēmuma problēmas ir saistītas ar citu uzņēmumu vai jūsu patērētāja tiesību aizsardzību. Vēl SOLVIT nespēs jums palīdzēt, ja vēlaties saņemt zaudējumu atlīdzību, kā arī, ja grasāties vērsties tiesā sakarā ar konkrēto situāciju.

Kā pieteikt sūdzību SOLVIT tīklā?

SOLVIT pakalpojums notiek tiešsaistē, tāpēc pieejams no jebkuras vietas. Lai iesniegtu lietu, interesentam jādodas uz SOLVIT vietni, kur savas valsts pārstāvniecībā tiek iesniegta sūdzība. Piemēram, neatkarīgi no valsts, kurā radusies problēma, sava lieta jums jāiesniedz Latvijas SOLVIT pārstāvniecībā. Latvijas centrs tālāk sazināsies ar tās valsts pārstāvniecību, kurā radušās konkrētās neskaidrības, un kopīgi strādās pie lietas risināšanas. SOLVIT tiecas rast risinājumus 10 nedēļu laikā, sākot no dienas, kad lieta ir pieņemta tās valsts SOLVIT centrā, kur radusies problēma.

Detalizēta informācija par SOLVIT tiešsaistes centru meklē šeit vai noskaties video.

Publikācija tiek finansēta no Eiropas Savienības COSME programmas (2014.-2010.)

LA.lv