Uncategorized

Valsts atbalsts apgrozāmo līdzekļu iegādei – 51,6 miljonu eiro0

Foto – Shutterstock

Valsts atbalsts apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai sniegts 51,6 miljonu eiro apmērā, teikts Finanšu ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par valsts atbalsta programmu, kas tiek īstenotas finanšu instrumentu veidā, novērtējuma izstrādes gaitu”.

Saskaņā ar VAS “Latvijas attīstības finanšu institūcija “Altum” (“Altum”) sniegto informāciju, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai” līdz 2014. gada 31. decembrim ir piešķirti 1118 aizdevumi par kopējo summu 51 601 947 eiro.

Finanšu ministrija uzskata, ka programma ir sasniegusi savu mērķi, jo minētos aizdevumus visaktīvāk izmanto mazie un mikrouzņēmumi. Atbalsta pasākumu nodrošināšanai 2011. gadā tika palielināta aizdevumiem paredzētā kredītlīnija. Aizdevumu skaita samazinājums izskaidrojams ar “Altum” restrukturizāciju, jo klienti, kuriem nebija nepieciešami attīstības bankas pakalpojumi, pārgāja uz komercbankām.

Ministrija uzsver, ka programma ir nozīmīgs tirgus instruments, kas sniedz atbalstu lauksaimniekiem un darbojas tirgū kā drošības elements. Realizējot programmu, ne tikai palielinās resursu pieejamība, bet arī tiek nodrošināta stabilitāte sektorā, jo lauksaimnieki var rēķināties ar stabilu naudas plūsmu un publiski pieejamiem atbalsta nosacījumiem ilgu laiku uz priekšu.

Programmas mērķauditorija lielākā daļā gadījumu ir uzņēmumi, kuri nevar citās bankās saņemt aizdevumu nodrošinājuma prasību vai paaugstināta riska dēļ. Saskaņā ar lauksaimniecības sektora speciālistu aplēsēm programmas gaitā gada laikā vidēji atbalsts tiek sniegts 5% no aktīvajām tirgus orientētajām lauku saimniecībām.

Paredzams, ka nākotnē saglabāsies tādas pašas pieprasījuma tendences. Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, negatīvu ārējo tirgu tendenču, trešo valstu tirdzniecības ierobežojumu vai citu ārējo apstākļu ietekmē programmas resursu pieejamība ir vitāli nepieciešama lauksaimniecības sektora dzīvotspējas nodrošināšanai, un pieprasījums pēc tās var būtiski pieaugt.

LA.lv