Foto: Anda Krauze

“Jaungada kalendārs” nodokļu maksātājiem: kad celsies bērnu pabalsts, augs IIN pensionāriem un mainīsies noteikumi pašnodarbinātājiem 25

Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Reklāma
Reklāma
VIDEO. Putina ministri krīt ārkārtējā kaunā – vienkāršs Ziemeļkorejas ierēdnis viņus padzen no sēdvietām 65
Kokteilis
“Mūsu tētis šodien atkal precas…” Bijusī sieva pavēsta, ka komponists Jānis Lūsēns iestūrējis laulības ostā 61
Mājas
Sieru nevar uzglabāt ledusskapī šādā veidā – vērtīgs padoms mājsaimniecēm 6
Lasīt citas ziņas

Jaunajā gadā “Latvijas Avīzes” lasītājiem vērts iegaumēt dažus datumus, lai, dzīves dārdzībai augot, nepārsteigtu izdevumi, ar kuriem viņi būs spiesti rēķināties.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Strādājošajiem

CITI ŠOBRĪD LASA

No 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūnijam maksimālā diferencētā ar IIN neapliekamā minimuma apmērs palielināsies līdz 350 eiro mēnesī. Bet no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim – līdz 500 eiro mēnesī.

No 2022. gada 1. janvāra IIN nav jāmaksā, ja tiek atsavināts tāds nekustamais īpašums, kura sastāvā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un ēkas. IIN atbrīvojumu ienākumam no lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšanas piemēro proporcionāli sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējumā norādītajai lauksaimniecības zemes vērtībai nekustamā īpašuma kopvērtējumā.

Ja īpašumā ir tikai zeme, tad IIN atbrīvojumu ienākumam no lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšanas piemēro proporcionāli sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējumā norādītajai lauksaimniecības zemes vērtībai nekustamā īpašuma kopvērtējumā. Ja šāda vērtējuma nav, tad līdzšinējā kārtībā, proti, proporcionāli lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības īpatsvaram zemes kopplatībā.

No 2022. gada 1. janvāra ar IIN neapliks atbalstu dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta maksājumus par individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošanu mājsaimniecībās, vietējās pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādei vai kanalizācijai, kā arī atbalstus tām mājsaimniecībām, kuras nomainīs azbestu saturošus jumtu segumus.

Autoratlīdzību saņēmējiem

Līdz 2022. gada 31. decembrim autoratlīdzību saņēmējiem, kuriem autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kurš nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par viņiem samaksās ienākuma izmaksātājs, apgrozījumam līdz 25 000 eiro piemērojot IIN likmi 25% apmērā, bet apgrozījumam, kas pārsniedz 25 000 eiro – IIN likmi 40% apmērā.

Reklāma
Reklāma

Pašnodarbinātajiem

2022. gadā pašnodarbinātie no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 10 procentu apmērā pensiju apdrošināšanai aprēķina par gadu, paziņojot par to Valsts ieņēmumu dienestā (VID) līdz nākamā gada 17. janvārim un samaksājot līdz nākamā gada 23. janvārim.

Pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu, vienu reizi ceturksnī būs jāmaksā VSAOI pensiju apdrošināšanai 10 procentu apmērā no ienākuma.

Savukārt tie pašnodarbinātie, kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu, vismaz no minimālās mēnešalgas maksās VSAOI vispārējā kārtībā un papildus 10 procentus no minimālās mēnešalgas un faktisko ienākumu starpības pensiju apdrošināšanai.

Ja par gadu pašnodarbinātais būs maksājis VSAOI no mazāka ienākuma nekā 12 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tad viņam būs jāmaksā VSAOI 10 procentu apmērā no reālā ienākuma (mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – no apgrozījuma) un minimālo VSAOI starpības.

Ja pašnodarbinātais, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, pro­gnozē, ka viņa ienākums ceturksnī nesasniegs VSAOI minimālo apmēru, viņam būs jāiesniedz VID apliecinājums par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam vai vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu vai 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas.

Pašnodarbinātais līdz 17. janvārim var iesniegt VID apliecinājumu par gadā plānotajiem ienākumiem. Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņam aprēķinās minimālās VSAOI. Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, tad viņam jāmaksā VSAOI no faktiskā ienākuma.

Pašnodarbinātajam katru gadu līdz 23. jūnijam jāsamaksā minimālās VSAOI par iepriekšējo gadu.

Līdz 2022. gada 1. februārim pašnodarbinātais drīkstēs precizēt ziņojumu par VSAOI no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim.

Pensionāriem

No 2022. gada 1. janvāra pensionāriem palielināsies ar IIN neapliekamā ienākumu daļa – līdzšinējo 330 eiro vietā 350 eiro mēnesī.

No 2021. gada 1. jūlija pensionāriem tā palielināsies līdz 500 eiro mēnesī.

2022. gadā pensijai varēs pieteikties tie cilvēki, kuri būs sasnieguši 64 gadu un 3 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t. i., divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Tādējādi nākamgad pensionēties priekšlaicīgi varēs cilvēki, kuri būs sasnieguši 62 gadu un trīs mēnešu vecumu.

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)

Nodoklis, kuru vietējās pašvaldībās rēķina, balstoties uz zemei un ēkām noteiktajām kadastrālajām vērtībām, nākamgad vēl necelsies, tāpēc ka ar grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā līdzšinējās kadastrālās vērtības būs iesaldētas līdz 2025. gadam.

Tomēr iedzīvotājiem jāņem vērā, ka zemes kadastrālais novērtējums un līdz ar to aprēķinātā nodokļa summa var mainīties, ja, piemēram, īpašumam mainīts lietošanas mērķis.

Līdz 2025. gadam par 3 hektāriem lielākai lauksaimniecībā izmantojamai zemei aiz pilsētu robežām nekustamā īpašuma nodokli aprēķina, balstoties uz īpaši noteiktu vērtību, kuras palielinājums gadā nepārsniedz 10% no iepriekšējam gadam noteiktās vērtības.

Līdz 2022. gada 15. februārim pašvaldībām jānosūta nodokļa maksāšanas paziņojumi īpašniekiem vai daudzstāvu dzīvojamo namu apsaimniekotājiem. Tos nesaņemot, maksātājiem pašiem rakstiski par to jāpaziņo pašvaldībām līdz 15. martam. Ja nodokļa maksāšanas paziņojums nav saņemts, īpašumam aprēķinātais nodoklis tik un tā būs spēkā 22. martā.

Nodokli var samaksāt uzreiz visu vai maksājot to četrās daļās, bet ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī. Ja nodoklis nav samaksāts, tad pašvaldībā automātiski “ieslēdzas skaitītājs”, kurš skaita soda naudu par katru nokavēto dienu.

No 2022. gada 1. janvāra nekustamo īpašumu ieguvējiem iesniedzot Zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumu un tam nepieciešamos dokumentus elektroniski, kancelejas nodeva jāmaksā 90 procentu apmērā no likumā noteiktā apmēra.

Sadzīves atkritumu izvešana

Foto: New Africa/SHUTTERSTOCK

No 2022. gada 1. janvāra paaugstinās dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos – līdzšinējo 65 eiro vietā 80 eiro par tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu.

Savukārt no 2022. gada 10. janvāra SIA “Getliņi EKO” paaugstina cenu nešķiroto atkritumu apglabāšanai – 124,60 eiro par tonnu (bez PVN). Tādējādi rīdziniekiem sadārdzināsies sadzīves atkritumu izvešana. Piemēram, Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā, kur ar sadzīves atkritumu izvešanu nodarbojas SIA “Eco Baltia vide”, par nesašķiroto sadzīves atkritumu izvešanu būs jāmaksā – 24,25 eiro/m3 (ar PVN) jeb 5,82 eiro (ar PVN) par visbiežāk izmantoto 0,24 m3 konteineru. Savukārt par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā 23,37 eiro par m3 (ar PVN).

Valsts pabalstu saņēmējiem

Foto: William Potter/SHUTTERSTOCK

No 2022. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no ģimenē audzināmo bērnu skaita – vecumā no viena līdz divdesmit gadu vecumam tas tiek saņemts. Līdz šim pabalsta apmērs bija atkarīgs no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis.

No 2022. gada 1. janvāra par vienu bērnu no gada līdz divdesmit gadu vecumam ģimenes valsts pabalsts būs 25 eiro, par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu), par trijiem bērniem – 225 eiro mēnesī (75 eiro par katru bērnu). Par četriem un vairāk bērniem pabalsts būs 100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Nākamgad vienam no laulātajiem, ja tam piekrīt otrs laulātais, būs tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu ne tikai par saviem, bet arī par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem. Līdz šim pabalstu par sava laulātā bērnu, kurš nav abu kopīgs bērns, otrs laulātais nevarēja saņemt.

No 2022. gada 1. janvāra palielināsies aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai paredzētais pabalsts. Pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu nesamazinās par ģimenes valsts pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā maksātā pabalsta apmēru.

Līdz 2022. gada 31. martam valsts maksās pabalstu 20 eiro mēnesī tiem iedzīvotājiem, kuri līdz 2021. gada beigām sasnieguši 60 gadu vecumu un kuri būs pabeiguši pilnu pret Covid-19 vakcinācijas kursu vai arī saņēmuši atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.