Foto: pexels.com

No 1. jūlija izmaiņas paternitātes pabalstā, ja bērna tēvam ir vairākas darbavietas 13

Jaundzimušo tēviem, kuri strādā divās vai vairākās darbavietās un izmanto tiesības doties 10 darba dienu ilgajā paternitātes atvaļinājumā, no 1. jūlija mainīsies šī pabalsta piešķiršanas un aprēķina kārtība, vēsta lvportals.lv.

Reklāma
Reklāma
Veselam
5 populāri pārtikas produkti izraisa atmiņas zudumu – to iedarbība novērota jau īstermiņā 20
Kokteilis
FOTO. No politiķiem par aktieriem: mākslīgais intelekts nosaucis 5 latviešu politiķus, kuri uz skatuves justos kā zivis ūdenī
TV24
Slaidiņš: Karš beigsies tikai divos gadījumos. Viens – ja Putinam iedotu ielūgumu uz Kobzona koncertu 275
Lasīt citas ziņas

Izmaiņas paredz Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumu Nr. 753 “Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi” grozījumi, kas stājas spēkā 1. jūlijā.

Paternitātes pabalsta saņēmējiem, kuriem vienlaikus ir vairāki darba devēji, bet atvaļinājums saistībā ar bērna piedzimšanu piešķirts par atšķirīgiem periodiem, no 2024. gada 1. jūlija mainīsies pabalsta piešķiršanas un vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība:

CITI ŠOBRĪD LASA

– paternitātes pabalstu piešķirs par pirmajām 10 atvaļinājuma darba dienām;
– vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķinās no ienākumiem, kuri gūti pie visiem darba devējiem 12 mēnešu periodā, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, kurā sācies piešķirtais atvaļinājums, proti, arī no ienākumiem pie darba devēja, pie kura darbinieks neatrodas atvaļinājumā un turpina gūt ienākumus.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vērš uzmanību: ja paternitātes pabalsts par 10 darba dienām jau ir piešķirts, tad pabalstu par cita darba devēja piešķirto atvaļinājumu nepiešķirs.

Piemērs: Pabalsta saņēmējam, kuram ir divi darba devēji (A un B), 2024. gada jūlijā pirmreizēji atvaļinājumu par 10 darba dienām piešķir tikai darba devējs A. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu paternitātes pabalstam VSAA aprēķinās par periodu no 2023. gada maija līdz 2024. gada aprīlim. Tiks ņemti vērā visi 12 mēnešu periodā reģistrētie ienākumi pie abiem darba devējiem. Darba devējs B atvaļinājumu par 10 darba dienu periodu piešķirs 2024. gada septembrī. Par darba devēja B piešķirto atvaļinājumu VSAA paternitātes pabalstu nepiešķirs, jo tas jau ir piešķirts un izmaksāts par visu likumā paredzēto 10 darba dienu periodu un tā apmērs ir noteikts no visiem algotā darbā gūtajiem ienākumiem.

Pabalsta piešķiršana līdz 30. jūnijam
Līdz 2024. gada 30. jūnijam saglabājas iepriekš (pašreiz) noteiktā pabalsta aprēķināšanas kārtība. Tas nozīmē, ka pirmreizēji piešķirtais pabalsts tiek aprēķināts no ienākumiem, kuri gūti pie darba devēja, kas piešķīris atvaļinājumu. Ja pēc tam arī cits darba devējs piešķir atvaļinājumu, tad iepriekš aprēķinātais pabalsts tiek pārrēķināts.

Reklāma
Reklāma

To, kā paternitātes pabalsti tiks aprēķināti līdz 30. jūnijam, ar piemēriem skaidro VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska.

Piemērs: Pabalsta saņēmējam, kuram ir divi darba devēji (A un B), 2024. gada martā pirmreizēji atvaļinājumu par 10 darba dienām piešķīris tikai darba devējs A. Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga paternitātes pabalstam tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 31 .decembrim. To aprēķina no šajā periodā reģistrētajiem ienākumiem pie darba devēja A, kurš ir piešķīris atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, un pabalsts tiek izmaksāts par piešķirtā atvaļinājuma 10 darba dienām.

Norādītā darba alga pie darba devēja A ir 800 eiro mēnesī.

Aprēķinātā dienas vidējā iemaksu alga ir 26,30 eiro (800 x 12 : 365 = 26,30 eiro).

Paternitātes pabalsta apmērs ir 307,18 eiro (26,30 x 10 x 0,8 x 1,46 = 307,18 eiro).

Darba devējs B atvaļinājumu par 10 darba dienu periodu piešķir 2024. gada jūnijā. VSAA pārrēķinās iepriekš piešķirto pabalstu, un noteiktajā 12 kalendāro mēnešu aprēķina periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim tiks ņemti vērā arī ienākumi pie otra darba devēja (t. i., darba devējs A + B).

Norādītā darba alga pie darba devēja B ir 900 eiro mēnesī.

Aprēķinātā dienas vidējā iemaksu alga ir 55,89 eiro ((800 + 900) x 12 : 365 = 55,89 eiro).

Paternitātes pabalsta apmērs ir 652,79 eiro (55,89 x 10 x 0,8 x 1,46 = 652,79 eiro).

VSAA pēc pārrēķina piemaksās 345,61 eiro.

(652,79 – 307,18 = 345,61 eiro)

Kā šim tēvam tiks aprēķināts pabalsts, ja otrā darbavietā paternitātes atvaļinājumu viņš vēlēsies izmantot jūlijā?

Piemērs: Ja darba devējs B atvaļinājumu par 10 darba dienu periodu piešķirs 2024. gada jūlijā, tad arī šajā gadījumā sākotnēji piešķirtais paternitātes pabalsts un vidējā iemaksu alga tiks pārrēķināta, ņemot vērā ienākumus, kas gūti pie šī darba devēja (darba devējs A + B), jo paternitātes pabalsts jau ir piešķirts un izmaksāts par visu likumā paredzēto 10 darba dienu periodu un apdrošināšanas gadījums (atvaļinājuma pirmā diena) ir iestājies līdz 30.06.2024.

10 darba dienu atvaļinājums saistībā ar bērna piedzimšanu
Darba likuma 155. pantā bērna tēvam ir noteiktas tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

Tiesības uz šo atvaļinājumu ir arī citai personai (kas nav bērna māte), ja bērna paternitāte nav atzīta (noteikta) vai bērna tēvs ir miris, vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības.

Atvaļinājums sakarā ar bērna dzimšanu nav obligāti jāizmanto vienlaikus visās darbavietās, ja vien tiek ievērots likumā noteiktais paternitātes atvaļinājuma izmantošanas termiņš.

Praksē var būt situācijas, kad persona nemaz neizmantos iespēju pieprasīt paternitātes atvaļinājumu pie otra (cita) darba devēja un turpinās gūt ienākumus.

Pabalsts tiks piešķirts par pirmajām 10 atvaļinājuma dienām, un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķinās no personas ienākumiem pie visiem darba devējiem šajā periodā arī tad, ja atvaļinājums pie kāda no darba devējiem netiks pieprasīts. Līdz ar to nepasliktināsies personas situācija gadījumā, ja viņam būs nepieciešama sociālā apdrošināšana, – arī šāda iespēja skaidrota Ministru kabineta noteikumu grozījumu anotācijā.

Paternitātes pabalsts – kam un kad pienākas
Arī tiesībām uz paternitātes pabalstu ir nepieciešams minimālais sociālās apdrošināšanas iemaksu jeb kvalifikācijas periods.

Pabalstu var saņemt jaundzimušā tēvs, kas ir sociāli apdrošināts (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), ja Latvijā ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā pirms mēneša, kurā sācies bērna tēvam piešķirtais atvaļinājums, vai ne mazāk kā sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Tiesības uz paternitātes pabalstu ir arī Darba likuma 155. pantā paredzētajai personai, kura pēc bērna mātes lūguma iesaistās bērna aprūpē, ja bērna paternitāte nav noteikta, bērna tēvs ir miris vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības.

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par piešķirtā atvaļinājuma 10 darba dienām. Tas ir vienīgais pabalsts, ko maksā par darba dienām.

Darba likumā paredzētajam atvaļinājumam jābūt piešķirtam 6 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas piešķirta saistībā ar bērna piedzimšanu.

Kā aprēķina pabalstu
Nosakot paternitātes pabalsta apmēru, ņem vērā darba ņēmēja vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, kurā sācies bērna tēvam piešķirtais atvaļinājums; pašnodarbinātajam – pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sācies bērna tēvam piešķirtais atvaļinājums.

Pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, piemērojot koeficientu 1,46.

Paternitātes pabalsta saņēmēju skaits nemainās
Paternitātes pabalsta saņēmēju skaits pēdējos 10 gados nav būtiski mainījies, kaut gan varētu sagaidīt, ka tam būtu jāpieaug, jo ir pieejams vairāk informācijas un pabalsta nosacījumi ir kļuvuši labvēlīgāki.

Tomēr var secināt, ka tēvi kļūst ieinteresētāki, bet proporcionālu pieaugumu skaitļi neatspoguļo tāpēc, ka ar katru gadu sarūk jaundzimušo skaits.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2013. gadā Latvijā piedzima 20 596 bērni, 2023. gadā – 14 121 bērns.

Paternitātes pabalstu 2013. gadā saņēma 8,8 tūkstoši tēvu, 2016. un 2017. gadā – vairāk nekā 11 tūkstoši. Turpmāk pabalsta saņēmēju skaits ir mazinājies. 2022. gadā to saņēma 9,1 tūkstotis, pērn – 11,4 tūkstoši personu.

VSAA Statistikas daļas vadītāja Evita Česka paskaidro, ka pabalsta saņēmēju skaits 2023. gadā tika noteikts, ņemot vērā arī gadījumus, kuriem pērn tika veikti pārrēķini saistībā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 753 “Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi”, kas paredzēja jaunu paternitātes pabalsta apmēra aprēķina formulu un pabalsta piešķiršanas, pārrēķina un izmaksas kārtību par bērniem, kuri dzimuši no 2022. gada 1. augusta.

Šī iemesla dēļ 2023. gadā ir ļoti liels pabalsta saņēmēju skaits, tāpat arī tas ietekmēja pabalsta vidējā apmēra rādītāju.

2013. gadā pabalsta vidējais apmērs bija 210,31 eiro. Tas pakāpeniski pieaudzis: 2021. gadā šī pabalsta lielums bija 405,97 eiro, 2022. gadā – 439,64 eiro, 2023. gadā – 602,33 eiro.

Komentārā par pabalsta saņēmēju skaitu un pabalsta apmēru E. Česka vēl piebilst, ka jāņem vērā – šajos desmit gados ir mainījušies pabalsta izmaksas nosacījumi:

– pabalstu sāka maksāt adoptētājiem par bērna līdz trīs gadu vecumam adoptēšanu;
– pēc tam mainījās norma, kas noteica, ka adoptētājiem maksā par jebkura vecuma bērna adoptēšanu;
– pabalstu varēja saņemt ne tikai tēvs, bet arī citas atbalstošās personas (piemēram, vecmāmiņas);
– pabalsta izmantošanas periods tikai mainīts no diviem uz sešiem mēnešiem;
– tika mainīti pabalsta apmēra aprēķināšanas nosacījumi, un nosacījums par vidējā apmēra aprēķinu būtiski maina pabalsta apmēra attiecību pret algu.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.