Reklāmraksti

Par ieguldījumu pieaugušo izglītības veicināšanā – pateicība „Mēness aptiekai”0

Publicitātes foto

Jau senatnē cilvēki saprata: mūžu dzīvo – mūžu mācies. Mūsdienās šis sakāmvārds nozīmē ne vien spēju uzkrāt pieredzi un jēgpilni to pielietot, bet arī vēlmi un varēšanu zināšanas papildināt, attīstīt profesionālās kompetences un prasmes. Ne mazu artavu pieaugušo tālākizglītībā sniedz darba devēji. Šoruden to ieguldījumu izvērtēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju. Par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo prasmju apguves veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanu darba vidē pateicības rakstu saņēma arī akciju sabiedrība Sentor Farm aptiekas, kas strādā ar zīmolu Mēness aptieka. Par to, kā uzņēmumā izdevies radīt visaptverošu tālākizglītības sistēmu, saruna ar personāla vadības direktori BAIBU PEDRAUDZI.

Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība uzņēmumam ir augsts novērtējums. Kādēļ tas nāk tieši tagad?

Rudenī Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbības projekta ietvaros ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) veica darba devēju aptauju par to, ko uzņēmumi dara pieaugušo izglītības jomā. Anketa bija plaša, aptverot jautājumus par izglītības apjomu, saturu, metodēm, sadarbību, par iesaistīto darbinieku skaitu. Aprakstīju visu, ko uzņēmumā esam izdarījuši trijos gados. No ministrijas uzzināju, ka esam parādījuši īpašu sniegumu. Izvērstai sarunai ar IZM pārstāvi sekoja uzaicinājums uzstāties forumā, kurā piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un izglītības iestāžu pārstāvji. Desmit uzņēmumiem, kuru pulkā bija arī Mēness aptieku pārvaldītājs Sentor Farm aptiekas, pasniedza pateicības rakstus par ieguldījumu pieaugušo izglītībā.

Investējot izglītībā, uzņēmums nodrošina to, ka darbinieki ir produktīvi šodienas darbā un iegūst zināšanas nākotnes darba vajadzībām. Izglītības iespēju piedāvājums darbiniekiem ir nozīmīga uzņēmuma pašiniciatīva un liels ieguldījums.

Minējāt triju gadu posmu, kura laikā uzņēmumā veikts apjomīgs izglītības sistēmas izveides darbs, aptverot visus darbinieku līmeņus. Tās, Baiba, ir jūsu idejas.

Pirms tam lielākoties notika mācības farmaceitiem, kas vienmēr ir bijušas svarīgas, jo farmaceits ir reglamentēta profesija, zināšanas regulāri jāpapildina, uzkrājot arī Latvijas Farmaceitu biedrības noteiktu tālākizglītības punktu apjomu.

Kad radās doma, ka jāmācās ir visiem, arī vadītājiem, bija svarīgi izveidot tādu mācību saturu, kas sniegtu uzņēmumam vajadzīgos rezultātus. Nākamais solis bija uzrunāt zinošus, profesionālus pasniedzējus un tad saņemt akceptu nepieciešamajam finansējumam. Tas ir izdevies jau trīs gadus. Ideju var būt ļoti daudz, taču vispirms īstenojas tās, kas palīdz apgūt ikdienas darbā nepieciešamo prasmi.

Kāda ir uzņēmuma izglītības filozofijas dziļākā jēga?

Mācamies nevis ko darīt, bet kā darīt. Mums nepieciešamas metodes, kas ļauj ātrāk sasniegt rezultātu. Svarīgi saprast, kādas zināšanas un prasmes vajadzīgas šodien, un sniegt informāciju vienu solīti uz priekšu. Tas attiecas uz visiem, arī farmaceitiem. Viņiem ir nepieciešami, piemēram, kompleksi risinājumi farmaceitiskajā aprūpē. Kā to var efektīvi apgūt? Vai sēžot un pierakstot gudra cilvēka stāstījumu par to, ka ar katru klientu jāsasveicinās, jāuzdod atvērtie jautājumi? Tas ir dzirdēts neskaitāmas reizes un nav par to, kā darīt, bet gan – ko darīt. Mans uzdevums bija izdomāt, kā šādu šķietami vienkāršu tēmu padarīt taustāmu. Radās ideja – uzdrīkstamies spēlēt!

Un tika radīta īpaša mācību metode – spēle Frontline, kas farmaceitiem ļauj apgūt ikdienas darbā nepieciešamās prasmes, aktīvi līdzdarbojoties.

Šīs idejas īstenošanai bija nepieciešams laiks. Kad uzņēmuma vadītājam teicu, ka mums vajag galda spēli, lai farmaceiti varētu mācīties sniegt kompleksu risinājumu farmaceitiskajā aprūpē, izšķiroša izrādījās mana pārliecība par to, ka šī metode patiešām strādā. Tad bija svarīgi izveidot komandu – piesaistīt aptieku vadītājus, kolēģus, lai viņi savu laiku investētu kaut kam lielākam. Vajadzēja arī rūpīgi izvēlēties trenerus, kuri spēs vadīt šādas nodarbības.

Spēle nav riču – raču, kur izmet kauliņu, iet savu gājienu un ik pa laikam patērzē. To vajadzēja uzbūvēt, izmantojot situācijas no aptieku reālās dzīves, un tas nebija vienkārši, taču sešos mēnešos paveicām. Jāsaka liels paldies apmācību uzņēmumam „Nordic Training Internationl”, kas sniedza kvalitatīvu un profesionālu situāciju izstrādes atbalstu.

Īpaša mācību metode – spēle „Frontline”, kas farmaceitiem ļauj apgūt ikdienas darbā nepieciešamās prasmes, aktīvi līdzdarbojoties.
Publicitātes foto

Tad jau var teikt, ka spēle ir attaisnojusi jūsu cerības. Kas tālāk?

Ar spēli aktīvi strādājam ikdienā un to esam demonstrējuši arī Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā. Šo izglītības iestāžu mācību spēki atzina, ka spēle būtu lielisks veids, kā farmaceita asistentiem mācīt sniegt kompleksu risinājumu farmaceitiskajā aprūpē, jo ikviens aptiekas klients grib justies labi aprūpēts, saņēmis personisku risinājumu savai vajadzībai. Šī mērķa realizācijai ir liels mācību iestāžu atbalsts, apmācot jaunos speciālistus sniegt augsta līmeņa farmaceitisko aprūpi. Spēle var būt labs praktiski lietojams instruments mācību procesā.

Mūsu uzņēmumā piedāvāto izglītības programmu filozofijas pamats vienmēr ir klienta vajadzības – kādu aprūpi, pakalpojumu, servisu klients sagaida. Mans uzdevums – saprast, kādiem jābūt darbiniekiem un viņu vadītājiem, lai sniegtu aptiekas klientiem to, kas viņiem patiešām nepieciešams. Kad tas ir skaidrs, var nonākt pie metodēm, ar kādam šīs prasmes efektīvi apgūt. Pieaugušo izglītība nav viena semināra noklausīšanās. Tas, ka dzirdu, vēl nenozīmē, ka protu arī darīt, jo zināt un prast ir divi atšķirīgi vārdi. Esmu par to, ka mācību metodei jābūt atraktīvai, maksimāli iesaistot dalībniekus.

Kādus izglītības mērķus izdodas realizēt, izmantojot mūsdienīgas, pat inovatīvas mācību metodes?

Ir daudz interesantu metožu, kuras atsvaidzina procesu. Dinamisku metožu izmantošana palīdz atvērt nodarbību dalībniekus un ātrāk virzīties uz priekšu.

Labs palīgmateriāls ir, piemēram, asociāciju kārtis, kārtis par vērtībām vai kārtis par problēmsituācijām. Ja pajautāju, kas tev dzīvē ir svarīgi vai kāda ir tava kā vadītāja stiprākā īpašība, atbildi nereti ir grūti formulēt. Bet, ja uz galda ir izklātas kārtis ar attēliem un tekstiem par vērtībām, var izvēlēties vienu, visvairāk sev atbilstošo. Tas rosina diskusiju, turklāt nav jātērē laiks, lai meklētu īstos vārdus atbildei. Arī kārtis ar problēmsituāciju aprakstu funkcionē līdzīgi. Tā piešķiram sarunai dinamiku. Man patīk, ja varam ātrāk tikt pie rezultāta. Svarīgi, lai mācību saturs ir interesants un sasniedz vajadzīgos mērķus konkrētajā brīdī.

Aptiekas pārrauga reģionālie vadītāji. Kādas ir viņu tālākizglītības iespējas?

Reģionālajiem vadītājiem ir iespēja mācīties Vadītāju akadēmijā 3. Lai saprastu, kādas ir reģionālo vadītāju izglītības vajadzības, talkā nāk Mēness aptiekas mazumtirdzniecības direktors un viņa vietniece farmācijas jautājumos. Komandā pārrunājam, ar kādām situācijām reģionālie vadītāji saskaras. Viņu darba pienākumi, mērķi un darba izpildes vērtēšanas kritēriji ir skaidri definēti. Bet! Kas ir jāprot, lai to izdarītu labi? Reģionālie vadītāji pastāvīgi ir ceļā no vienas aptiekas uz nākamo, viņu biežākais komunikācijas kanāls ir tālrunis, un klātienē viņi viens otru redz vien pāris reižu mēnesī. Katram savā reģionā ir vairāk nekā divdesmit aptieku, un katrs no viņiem risina līdzīga satura situācijas un radniecīgas problēmas.

Šī līmeņa vadītāji bieži vien ir kā dzirnakmeņos starp uzņēmuma mērķiem, biroja kolēģu vēlmēm un aptieku, kur farmaceiti vērtē, vai visas izvirzītās prasības ir reālas un izpildāmas. Reģionālajam vadītajam to visu jāspēj amortizēt, jābūt emocionālajam un racionālajam filtram, lai salāgotu visu vēlmes un vajadzības.
To apzinoties, sapratu, ka šiem vadītajiem ir svarīga iespēja reflektēt – tas ir vēl viens veids, kā mācās pieaugušie. Tādēļ dodam iespēju reizi mēnesī sanākt visiem kopā, supervizora vadībā reflektēt un uzklausīt, kā citi rīkojas līdzīgā situācijā vai kā iesaka rīkoties. Nodarbības beigās ikviens vadītājs saprot, ka jebkurai situācijai ir vairāki labi risinājuma varianti.

Reģionālajiem vadītājiem ir arī individuālie attīstības plāni, kas radušies pārrunās ar viņu vadītāju, un arī tas tiek ņemts vērā mācību satura izveidē.

Uzņēmums ir ieinteresēts reģionālo vadītāju spējā strādāt dinamiskos darba apstākļos, tādēļ mācību saturs nepārprotami izriet no ikdienas. Viņiem svarīgi mācēt atrast labu veidu, kā nodot ziņu aptieku kolektīviem, kā pārliecināt, kā rast risinājumu, kad ar vajadzību no reģiona jādodas uz biroju. Mūsu uzdevums – saglabāt darbinieku produktivitāti, neļaut izdegt.

Mēness aptieka finansiāli atbalsta farmaceita asistenta programmas apguvi divās koledžās. Vai arī tā ir daļa no uzņēmuma pieaugušo izglītības plāna?

Mēness aptieka divas reizes gadā uzrunā interesentus pieteikties uzņemšanai farmaceita asistenta studiju programmā LU Rīgas 1. medicīnas koledžā un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, un arī to kvalificēju kā pieaugušo izglītības projektu. Bieži vien studijām piesakās cilvēki ar citu izglītību un profesiju, ar lielu dzīves pieredzi, nāk ar stāstu par to, ka reiz vēlējušies strādāt aptiekā, taču dzīves ceļi aizveduši citā virzienā. Nodrošinot uzņēmuma finansiālo atbalstu studijām un darbavietu pēc studiju pabeigšanas, dodam iespēju iegūt profesiju, ar ko var nopelnīt, iespējams, dzīvot labāk, darīt jēgpilnu darbu un brieduma gados piepildīt savu seno aicinājumu.

Kā jums šķiet, vai pastāv saistība starp uzņēmumā organizētās tālākizglītības un darbinieka karjeras izaugsmes iespējām?

Gribētos teikt, ka var rēķināt korelāciju, taču vienādības zīmi gan likt nevaru. Lai darbinieks uzņēmumā veidotu vertikālo karjeru, ir jābūt pienesumam, labam darba rezultātam. Ar cītīgu piedalīšanos mācībās nepietiek. Iegūtās zināšanas ir jāpielieto praksē, jāizpilda uzticētie uzdevumi augstā kvalitātē, un tikai tad notiek karjeras izaugsme. Cilvēkam jāspēj sev atbildēt, ko tieši vēlas sasniegt un kur būt, un pietiekami kritiski paskatīties uz to, kas izdodas, kas neizdodas, ko iemācīties un kā vēl to var izdarīt, jo iespējams mācīties arī citādi. Piemēram, var paēnot kolēģi, kurš konkrēto darbu dara izcili, vai kopā pusdienās parunāt, kā iespējams gūt tik labus panākumus. Pie prasmēm mēs nenonākam pa vienīgo taisno ceļu. Ja vēlos nokļūt punktā X un zinu, kurš tur jau ir, varu noskaidrot, kā tas viņam izdevās, un saprast, ko darīt man – lasīt profesionālo literatūru, mācīties bezmaksas kursos internetā, izmantot visas uzņēmumā piedāvātās iespējas… Un jau šodien sasniegt rezultātu, ko darba devējs no manis sagaida. Tas ir priekšnoteikums nākamajam solim.
Tomēr ne visi darbinieki mācās, lai pakāptos pa karjeras kāpnēm augstāk. Daudziem patīk pilnveidoties un aizvien uzzināt kaut ko jaunu esošajā darbā.

Kā ar nākotnes iecerēm?

Protams, tās ir. Brīnišķi būt piederīgai uzņēmumam, kam ir sava filozofija par izglītību un iespējas to īstenot. Zinoši cilvēki atnes jaunas idejas, un viņu ieinteresētība to realizācijā ir krietni lielāka. Tomēr vēlos uzsvērt, ka jāmācās ir visu laiku, turklāt neatkarīgi no tā, ko piedāvā un nodrošina uzņēmums. Tikai esot zināšanu plūsmā, var virzīties uz priekšu.

LA.lv
RE
REKLĀMA
Reklāmraksti
Akciju tirgus – kazino vai labākā vieta ieguldījumiem?
3. janvāris, 2020
RE
REKLĀMA
Reklāmraksti
5 kļūdas, kuras sievietes pieļauj, lietojot smaržas
2. janvāris, 2020
RE
REKLĀMA
Reklāmraksti
Dīvānu pildījumi – kurš no tiem ir labāks?
2. janvāris, 2020

Lasītākie raksti

Par svarīgo

ML
Māra Libeka
Veselam
Mediķu palīgpersonāla vairākumam ienākumi mazāki par 1000 eiro
33 minūtes
LE
LETA
Pasaulē
Irāna apstiprinājusi, ka pret Ukrainas lidmašīnu tika izšautas divas raķetes
1 stunda
LE
LETA
Dabā
Šonedēļ laboti jau 11 temperatūras rekordi
2 stundas
LA
LA.LV
Ekonomika
Atklāj cik daudzi uzņēmumi pieteikušies konkursam par pasažieru pārvadāšanu līdz 2030.gadam
1 stunda
LE
LETA
Veselam
Saslimstība ar gripu Jelgavā mazinājusies. Latvijā gripas epidēmija vēl ir izsludināta
1 stunda