Kultūra
Literatūra

Janīna Kursīte, Rasma Noriņa, “Svētupe krustām šķērsām” 16

“Nordik”, 444 lpp.

Folkloriste un vēsturniece kopīgajā grāmatā skaidrojušas Svētupes krastu 45 vecsaimniecību vēsturi. Vid­zemes lībieši, viņu saiknes ar latviešiem līdz nesenam laikam bija palikušas pētnieku uzmanības perifērijā. Tieši tāpēc grāmatā aplūkoti Svēt­upes apkaimē dzīvojošie pēdējie Vidzemes lībieši, viņu pakāpeniskās iekļaušanās process latviešos. Pētot upi un tās tuvāko aploci (cilvēkus un viņu personvārdus, uzvārdus, viņu etnisko un reliģisko piederību, viņu mājas, piederošās lietas, mājdzīvniekus, veidoto kultūrainavu), vienlīdz izmantots gan arhīvu materiāls, gan fotogrāfijas, arī abu grāmatas autoru lauku pētījumos Limbažu un Salacgrīvas novadā iegūtās ziņas un folklora.

 

 

LA.lv