Praktiski
Mājas mīluļi

Tirgojat kucēnus? Samaksājiet nodokļus!0

Foto-Fotolia

Audzējam suņus. Sapārojām kucīti, tai piedzima bērni. Tikko pagāja divi mēneši, tā uzreiz tie tika noaktēti (aktēšana – speciālistu veiktas pārbaudes) un no finanšu nodaļas atnāca paziņojums (esam jau pieskaitīti pie nodokļu nemaksātājiem; kucēnus tirgojām caur sludinājumu internetā). Uz kāda pamata viņi var pieprasīt maksāt nodokļus? ANITA CĒSĪS

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 1.¹ daļa nosaka, ka par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Šā likuma panta 1.³ daļā savukārt skaidrots, ka fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1) darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumu taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumu trijos taksācijas periodos);

2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 eiro un vairāk taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma atsavināšanas atbilstīgi šā likuma 9. panta pirmās daļas 19.² punktam;

3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

! Apzināti pavairotus dzīvniekus pārdošanai var uzskatīt par saimniecisko darbību, kura jāreģistrē, jākārto grāmatvedība un jāmaksā nodokļi.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek 9. panta 19.² punktā noteikto ienākumu no personiskā īpašuma (fiziskajai personai piederošas personīgai lietošanai paredzētas tādas kustamas lietas kā mēbeles, apģērbs un citas kustamas lietas) atsavināšanas, izņemot ienākumu no:

a) pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas (ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanas,

b) kapitāla pieauguma un pārējā ienākuma no kapitāla;

c) metāllūžņu pārdošanas.

Tā kā likumdevējs nav paredzējis atbrīvot no nodokļa ienākumus no dzīvnieku pārdošanas, iesakām sazināties ar Finanšu ministriju un lūgt šo priekšlikumu iekļaut likuma grozījumos. Priekšlikumus var sūtīt uz Smilšu ielu 1, Rīgā, LV-1919; e-pasts: pasts@fm.gov.lv; tālr. 67095405.

LA.lv