Dabā
Zaļā dzīvošana

Vidzemē atrasta retākā Latvijas ūdeņu iemītniece – ziemeļu ūdenspērlene 11

Foto: Wikimedia Commons

Vidzemē atrastas sešas dzīvas ziemeļu ūdenspērlenes – visretāk sastopamā ūdens radība Latvijā, aizsargāta tiek arī informācija par to, kur tā atrodama, šodien ziņo Latvijas Televīzija.

Divvāku gliemene agrāk visvairāk izplatīta bija Vidzemes upēs, kur notika arī to zveja. Tolaik gliemeņu pērles no Latvijas piegādāja Krievijas un Zviedrijas augstmaņiem.

Zveja vairs nenotiek, bet ūdenspērleņu populācija ir apdraudēta vēl joprojām. Vienā no Vidzemes upēm, kurā līdz šim bija atrastas tikai tukšās ūdenspērlenes, nu atrastas arī dzīvas.

AS “Latvijas Valsts meži” vides eksperts Mārtiņš Kalniņš uzņēmuma upes apseko regulāri un čaulas atradis līdz ar sešām dzīvām ūdenspērlenēm, kuras savu dzīvi turpina upē.

Upi Mārtiņš Kalniņš neatklāj, un tas pamatojams ar sugas apdraudētību.

Dabas aizsardzības pārvaldības sistēmā, kur reģistrē aizsargājamo augu un dzīvnieku atradnes, informācija par šo radību nav pieejama pat visiem ekspertiem, tāpat kā informācija par klinšu ērgli un orhideju dzimtas augu dzegužkurpīti, kas ir teju slepena, un vietas, kur radības mīt, zina tikai tie, kuriem tās jāpalīdz saglabāt.

“Mūsu atrastās gliemenītes bija metru pusotru viena no otras, bet Skandināvijas upēs, kur šī suga vēl ir sastopama lielā skaitā, viņas var būt kā akmeņi viena pie otras,” stāsta Kalniņš.

Šīm gliemenei nepieciešams vēss, tekošs un tīrs ūdens. Tās dzīvo akmeņainās vietās, kur starp akmeņiem ir smilts, kurā ierakties. Ūdenspērleņu mazuļi var attīstīties tikai ar citu dzīvo radību – lašu, taimiņu vai strauta foreļu palīdzību.

LA.lv