Publicitātes foto

Būtiskas izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 0

Anita Pirktiņa, “Agro Tops”, AS “Latvijas Mediji”

Neatstāj ieslēgtu mūzikas centru! Cik kWh mēnesī patērē kontaktā iespraustas ierīces? 4
FOTO. Šūmahera sieva deviņus gadus pēc traģēdijas: mums Mihaela ļoti pietrūkst, viņš vienmēr mūs sargāja 1
Karstuma vilni jaunnedēļ nomainīs stipras lietavas, bet atklāj, kad tas atkal atgriezīsies
Lasīt citas ziņas

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informējis, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti 10 jauni ķīmiskie un viens mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis (AAL). Pieņemti lēmumi par divu augu aizsardzības līdzekļu anulēšanu, kā arī pagarināts vairāku AAL reģistrācijas termiņš.

Herbicīdi

CITI ŠOBRĪD LASA

* Xerton – 2. reģ. klase; darbīgā viela: etofumezāts, 417 g/l.

Atļauts lietot kā selektīvu sistēmas iedarbības herbicīdu maura skarenes (Poa annua) ierobežošanai un parastās rudzusmilgas (Apera spica-venti) daļējai ierobežošanai ziemas kviešu sējumos.

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju līdz trīs sāndzinumu stadijai (AS 11–23), nezāļu attīstības stadijā, sākot ar pirmo lapu, līdz cerošanas sākumam (AS 10–21). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 02.02.2022.–31.10.2032.

 

* Gallup 360-K – 2. reģ. klase; darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Atļauts lietot kā vispārējas sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību–sārņaugu ierobežošanai pēc sējas un pirms burkānu, sīpolu un kartupeļu sadīgšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, ābeļu, bumbieru, vīnogulāju, ķiršu un plūmju stādījumos, zālājos, papuvēs, mežā pirms stādījumu ierīkošanas, koku jaunaudzēs pēc ierīkošanas mežā, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās.

Nav selektīvs, augi uzņem caur lapām un mizu. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 23.03.2022.–15.12.2023.

* Krypt 540 – 2. reģ. klase; darbīgā viela: glifosāts, 540 g/l.

Atļauts izmantot kā vispārējas sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību–sārņaugu ierobežošanai pēc sējas un pirms burkānu, sīpolu un kartupeļu sadīgšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, ābeļu, bumbieru, vīnogulāju, ķiršu un plūmju stādījumos, zālājos, papuvēs, mežā pirms stādījumu ierīkošanas, koku jaunaudzēs pēc ierīkošanas mežā, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās.

Nav selektīvs, augi uzņem caur lapām un mizu. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 07.03.2022.– 15.12.2023.

* Dominator 480 – 2. reģ. klase; darbīgā viela: glifosāts, 480 g/l.

Atļauts lietot kā vispārējas sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību–sārņaugu ierobežošanai tīrumos pēc ražas novākšanas, zirņu un pupu sējumos pirms ražas novākšanas, pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, pēc kultūrauga sējas, bet pirms to dīgšanas, pēc zālāju sēklu lauku novākšanas, papuvēs, ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos, skuju koku jaunajos stādījumos, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās, kā arī celmu apstrādei.

Nav selektīvs, augi uzņem caur lapām un mizu.

Reģistrācijas termiņš: 03.03.2022.– 15.12.2023.

* Tristar 50 SG – 2. reģ. klase; darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.

Atļauts lietot kā selektīvu, sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un vasaras miežu sējumos.

Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21–32). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 23.03.2022.–31.01.2035.

Fungicīdi

* Winotote – 2. reģ. klase; darbīgā viela: fenpropidīns, 750 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles sējumos.

Ierobežo: graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis), brūno rūsu (Puccinia recondita), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis), pundurrūsu (Puccinia hordei).

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – divas.

Reģistrācijas termiņš: 09.02.2022.–31.12.2023.

* Silvron – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: biksafēns, 100 g/l, fluropirams, 100 g/l.

Atļauts izmantot kā sistēmas iedarbības fungicīdu ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras rudzu, vasaras tritikāles, speltas kviešu un auzu sējumos.

Ierobežo: kviešu lapu pelēkplankumainību (Zymoseptoria tritici), brūno rūsu (Puccinia recondita), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis), graud­zāļu miltrasu (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis), pundurrūsu (Puccinia hordei), ramulāriju (Ramularia collo-cygni), auzu lapu brūnplankumainību (Pyrenophora avenae), auzu vainagrūsu (Puccinia coronata).

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59). Speltas kviešiem – AS 30–39.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Reģistrācijas termiņš: 15.02.2022.–31.01.2025.

Insekticīdi

* Mospilan 20 SG – 2. reģ. klase; darbīgā viela: acetamiprīds, 200 g/kg.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības insekticīdu kaitēkļu ierobežošanai ziemas rapšu, vasaras rapšu, ziemas ripšu, vasaras ripšu un lauka pupu sējumos, kartupeļu, ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu un Briseles kāpostu stādījumos, salātu, spinātu, garšaugu, ēdamo ziedu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos atklātā laukā, stādu un dēstu sējumos un stādījumos kokaudzētavās atklātā laukā un Ziemassvētku eglīšu stādījumos atklātā laukā.

Apkaro: krustziežu spīduli (Meligethes aeneus), krustziežu sēklu smecernieku (Ceutorhynchus assimillis), krustziežu sēklu pangodiņu (Dasyneura brassicae), laputis (Aphididae), kartupeļu lapgrauzi (Leptinotarsa decemlineata), cikādes (Eupteryx aurata), pupu sēklgrauzi (Bruchus rufimanus), ābolu tinēju (Cydia pomonella), tinējus (Tortricidae), bruņutis (Parthenolecanium cornis), ābeļu lapu pang­odiņu (Dasineura mali), bumbieru lapu pangodiņu (Dasineura pyri), bumbieru ziedu smecernieku (Anthonomus piri), ķiršu mušu* (Rhagoletis cerasi), zāģlapsenes (Hoplocampa spp.), siltumnīcu baltblusiņas (Trialeurodes vaporariorum), tripšus (Thysanoptera), lapgraužus* (Chrysomeliade).

Reģistrācijas termiņš: 28.03.2022.–28.02.2034.

* Carnadine Extra – 2. reģ. klase; darbīgā viela: acetamiprīds, 200 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības insekticīdu kaitēkļu ierobežošanai ābeļu un kartupeļu stādījumos, ziemas un vasaras rapšu sējumos.

Apkaro: krustziežu spīduli (Meligethes aeneus), rapšu stublāju smecernieku (Cetorhynchus napi), krustziežu stublāju smecernieku (Ceutorhynchus pallidactylus), krustziežu pāksteņu pangodiņu (Dasyneura brassicae), krustziežu sēklu smecernieku (Ceutorhynchus assimilis), laputis (Aphididae), kartupeļu lapgrauzi (Leptinotarsa decemlineata), cikādes (Eupteryx aurata), ābolu tinēju (Cydia pomonella).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 02.03.2022.–28.04.2034.

* Koron 100 SC – 2. reģ. klase; darbīgā viela: deltametrīns, 100 g/l.

Atļauts lietot kā pieskares iedarbības insekticīdu kaitēkļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras miežu un ziemas rapšu sējumos, kartupeļu un galviņkāpostu stādījumos.

Apkaro: labību lapgraužus (Oulema spp.), kartupeļu lapgrauzi (Leptinotarsa decemlineata), rapša stublāju spradzi (Psylliodes chrysocephala), krustziežu spīduli (Meligethes aeneus), krustziežu sēklu smecernieku (Ceuthorhynchus assimilis), krustziežu pāksteņu pangodiņu (Dasineura brassicae), kāpostu balteni (Pieris brassicae), rāceņu balteni (Pieris rapae), kāpostu pūcīti (Mamestra brassicae), kāpostu laputis (Brevicoryne brassicae).

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 23.03.2022.–31.10.2023.

Mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis

* T34 Biocontrol – 2. reģ. klase (iepakojumi 500 g un mazāki – 3. reģ. klase); darbīgā viela: Trichoderma asperellum celms T34, 120 g/kg.

Apstrādājamie kultūraugi: tomāti, paprika, baklažāni (segtās platībās); dekoratīvie augi* podos un konteineros, stādi* kokaudzētavās; garšaugi: baziliks*, mētras*, dižzirdzene*, estragons*, izops*, ķimenes*, koriandrs*, mazā brūnvālīte*, smaržīgais mirris*, melisa*, lapu kārvele*, kressalāti*, sinepes*, lupstājs*, majorāns*, piparmētra*, oregano*, rozmarīns*, salvija*, lapu selerijas*, timiāns*, laurs*, cigoriņi*, fenhelis*, endīvijas*, Sareptas sinepes*, pētersīļi*, dārza portulakas*, salātu baldriņi*, rukolas*, galvas salāti*, maurloki*, spināti*, cukini* ēdamajiem ziediem, kabači* ēdamajiem ziediem, patisoni* ēdamajiem ziediem; kāpostaugi: Briseles kāposti*, galviņkāposti*, Pekinas kāposti, Āzijas kāposti*, Ķīnas kāposti*, ziedkāposti*, lapu kāposti*; brokoļi*, kolrābji*, cukini*, kabači*, gurķi*; melones*, ķirbji* (segtās platībās); sīpoli*, ķiploki*, puravi*, šalotes sīpoli*; pupiņas*, zirņi*, galda bietes*, burkāni*, mārrutki*, redīsi*, pipari*, sparģeļi*; kaņepes*; ogulāji: krūmmellenes*, upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, kazenes*, avenes*, zemenes*, dzērvenes* (segtās platībās); melnais plūškoks*, zīdkoks*.

Apkaro sakņu puves (Fusarium spp., Pythium spp.). Pieskares iedarbība.

* Mazais lietojums

Anulētie AAL

* Avaunt. Reģistrācijas beigu termiņš – 19.03.2022. Krājumus, kas saražoti līdz 2022. gada 19. martam un paredzēti izplatīšanai Latvijā, atļauts ievest un izplatīt līdz 2022. gada 30. jūnijam un izlietot līdz 2022. gada 19. septembrim.

* Sindoxa. Reģistrācijas beigu termiņš – 19.03.2022. Krājumus, kas saražoti līdz 2022. gada 19. martam un paredzēti izplatīšanai Latvijā, atļauts ievest un izplatīt līdz 2022. gada 30. jūnijam un izlietot līdz 2022. gada 19. septembrim.

SAISTĪTIE RAKSTI

Izdots Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2022

Latvijas Republikā reģistrēto AAL saraksts visu laiku mainās, jo tiek reģistrēti gan jauni līdzekļi, gan anulētas AAL reģistrācijas, kā arī noteiktas izmaiņas atsevišķu reģistrētu AAL lietošanas nosacījumos. Aktuālā informācija par izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā pieejama VAAD tīmekļvietnē registri.vaad.gov.lv. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2022 ir pieejams elektroniski VAAD mājaslapā; to var saņemt arī drukātā formātā VAAD – Lielvārdes ielā 36, Rīgā, vai reģionālajās nodaļās. Izdevuma cena – 4,31 eiro. Uzziņas pa tālruni 67185479.

Pirmajā pusgadā papīrmalkai cena dubultojusies, bet tie vēl neesot griesti, lēš eksperti 11
Latvijas lauksaimniekiem ļoti jāsargā tehnika: reģistrēti jau 160 noziedzīgi nodarījumi 3
Maizes ražotājs “Ķelmēni” cer ieguldījumus saules paneļos atpelnīt piecos gados
Dabaszinības varēšot apgūt mežā – kopīga piedzīvojuma veidā, ierosina “Latvijas Valsts meži” 3
Neatstāj ieslēgtu mūzikas centru! Cik kWh mēnesī patērē kontaktā iespraustas ierīces? 4
FOTO. Šūmahera sieva deviņus gadus pēc traģēdijas: mums Mihaela ļoti pietrūkst, viņš vienmēr mūs sargāja 1
Karstuma vilni jaunnedēļ nomainīs stipras lietavas, bet atklāj, kad tas atkal atgriezīsies
Ja informācija apstiprināsies, tas būs ievērojams ukraiņu spēku taktiskais panākums. Slaidiņš ieskicē situāciju Ukrainā 1
VIDEO. Lasītājs neizpratnē: “Latvijas gāzes” klientu centrs slēgts, sazvanīt nav iespējams. Kā lai sazinās? 4
Lasīt citas ziņas
Lielākajā Latvijas biotehnoloģiju un starpdisciplinārās augtākās izglītības iestādē turpināsies uzņemšana līdz 31. augustam 1
Vienoti pret spāņu negantniekiem – kailgliemežiem mūsu dārzos 5
Ģenētiski modificēta pārtika Latvijā nav pieejama, tomēr dažos produktos ĢMO atrodami 13
Ražas novākšanas laikā autobraucējien jārēķinās ar lielāku lielgabarīta tehnikas klātbūtni, kas mēdz kavēt satiksmi 9
Uzkritis traktors, pļaušanas mehānismā ierauts cilvēks: darot lauksaimniecības darbus nelaimes gadījumi mēdz būt arī letāli
efektīvi cīnīties ar augu slimībām un kaitēkļiem augustā?
Menģelsone uzsver: nedrīkst pieļaut “Nord Pool” biržas spekulācijas 83
VZD ziņo par darījumiem ar privātmājām Rīgā un Pierīgā 2022. gada 1.pusgadā: cenas augušas vidēji par 20%, reģistrēts par 37% mazāk darījumu nekā pērn
VIDEO. Neiztīrītas gultnes dēļ jau divus gadus burāšanai slēgta Jūrmalas osta, bet ostas pārvaldnieks tik aizbildinās 3
VIDEO. Slaidiņš: Lai Ukraina gūtu uzvaras, nevajag celt “gaisa pilis” ilgtermiņā 4
“Mūsu draugs, vecais kikbokseris un dievlūdzējs spēj tā zāģēt, ka ausis krīt ciet,” Līcīša feļetons
FOTO. Šūmahera sieva deviņus gadus pēc traģēdijas: mums Mihaela ļoti pietrūkst, viņš vienmēr mūs sargāja 1
Zelenskis ar Gutērrešu apspriedis arī Krievijas piekopto kodolšantāžu Zaporižjes AES. Putins piekritis ielaist ekspertus 35
“Attīstībai/Par!” rosinājusi koalīcijā nemarinēt LNG termināļa būvniecības projektu, lai Latvija neatpaliktu no kaimiņvalstīm 34
VIDEO. Aleksandrs Lukašenko pie sevis ciemos uzaicinājis gubernatorus: viesi spiesti vakariņot pie galda, uz kura atrodas… suns
Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa no 21. līdz 26.jūnijam
Emīls, Egita un Monvīds – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?
Megana Mārkla pēc viesošanās Londonā gaužām neapmierināta ar 96 gadus vecās karalienes Elizabetes II “uzvedību”
VIDEO, FOTO. “Tu esi mans varonis!”: Holivudas aktieris Bens Stillers devies uz Ukrainu, lai satiktu tur Zelenski
Mūsējie uzvar īpašā auto rallijā Dānijā
Tukuma pusē teju par 40% varētu pieaugt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs
“Mūsu draugs, vecais kikbokseris un dievlūdzējs spēj tā zāģēt, ka ausis krīt ciet,” Līcīša feļetons
23:35
1942. gada 19. augustā. Djepes katastrofa
23:30
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1922. gada 19. augustā
23:25