Foto: Līvija Zariņa

Vai labību rind­starpu rušināšana būtu ieteicamāka nekā līdz šim jau labi zināmā sējumu ecēšana? 0

Līvija Zariņa, AREI vadošā pētniece, “Agro Tops”, AS “Latvijas Mediji”

“Vislabākais ir sasist jau izejas pozīcijā.” Slaidiņš par to, kas notiks, ja baltkrievi šķērsos Ukrainas robežu
“Latvija pirmā vietā” tiks pāri 5% barjerai rūkdami! Kovida afēra tiks izmeklēta un – ticiet man! – kāds tiks iesēdināts!” – Līcīša feļetons 30
Ja elektrības biržas cena šodien sasniedz rekordu, patērētājiem jāpārkārto dienas darbi 23
Lasīt citas ziņas

Pēdējā laikā aizvien biežāk tiek uzdots jautājums, vai labību rind­starpu rušināšana būtu ieteicamāka nekā līdz šim jau labi zināmā sējumu ecēšana? Neiedziļinoties atbilde vienkārša – abi labi. Tomēr daudzviet praktiskā pieredze rāda, ka izvēlētās metodes efektivitāte nezāļu ierobežošanā atšķiras gan atkarībā no audzētās sugas, gan konkrēta lauka un, svarīgi, no tehnoloģijas izpildes precizitātes.

Tradicionālās ecēšanas trūkumi

CITI ŠOBRĪD LASA

Galvenie trūkumi, kas saistīti ar tradicionālo sējumu ecēšanu, ir: fakts, ka šī metode ir bezspēcīga mietsakņu un arī jau labi iesakņojušos citu nezāļu kontrolei; ecēšanas laikā vairāk vai mazāk tiek traumēti pamatkultūraugi. Praktiķu vidū zināmais teiciens – ecē droši, bet neskaties atpakaļ – ir nepamatots arguments, jo kultūraugu traumēšana jau reāli notiek.

Vien jāapzinās, cik lielā mērā un ar ko rēķināties turpmāk. Īpaši svarīgi ecēšanu neveikt, kamēr iesētajai labībai nav vismaz trīs lapiņas. Ecēt divās lapās, kas minēts dažos ieteikumos, pārsvarā gadījumu ir par agru, jo jaunie labību dīgsti vēl nav pietiekami nostiprinājušies un pret mehāniskām darbībām ir jutīgi.

Vai minētie ecēšanas trūkumi kompensējas ar ecēšanas ieguvumiem – nezāļu dīgstu traumēšanu, augsnes virskārtas slāņa irdināšanu, mazinot iztvaikošanu, atmirušās biomasas vai pirms tam izkliedētā mēslojuma sajaukšanu ar augsni, nelīdzenumu izlīdzināšanu? Ne vienmēr. Tāpēc arī tiek meklētas alternatīvas – galvenokārt tieši kultūraugu saudzēšanas nolūkā.

Alternatīva – rindstarpu rušināšana

Viena no alternatīvām, kas jau tiek izmēģināta arī Latvijas saimniecībās, ir labību sējumu rindstarpu rušināšana. Šim nolūkam ir izstrādāti un tirdzniecībā pieejami speciāli rindstarpu rušinātāji. Šīs metodes pamatā ir princips, ka, paplašinot labību rindstarpas līdz 20–25–30 cm, starp rindām tiek darbināti tā sauktie lemešu asmeņi. Šie asmeņi ir agresīvāki nekā ecēšu zari, un nezāļu ierobežošana bāzējas uz nogriešanas principu, kas ir efektīvāk tieši problemātisko nezāļu sugu gadījumā, piemēram, viendīgļlapju un sakņu dzinumu nezālēm.

Apstrādes laiks, veicot starprindu apstrādi, nav tik būtisks kā ecēšanai, jo asmeņu griešanas darbība kontrolē arī nezāles, kas jau paaugušās un pārsniedz to jutīgāko stadiju, esot ar vairāk nekā divām līdz trim īstajām lapām. Daudzgadīgajām nezālēm, piemēram, usnei, virszemes dzinumu nogriešana gan stimulē tās ataugšanu, bet tajā pašā laikā iztukšojas tās pazemē esošo sakņu daļu barības rezerves, tādējādi noņemot spēku tālākai izdzīvošanai.

Īstenojot ELFLA programmas ZM atbalstītu projektu Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas, divos gados uzkrājusies gan laba, gan arī slikta pieredze. Abos gadījumos tā ir noderīga, jo īpaši vērtīga tā ir tiem praktiķiem, kuriem šobrīd aktuāla ir sējumu kopšanas tehnoloģijas un tādējādi arī atbilstošas tehnikas izvēle.

Atbilstošas tehnikas izvēles kritērijii

Rindstarpu rušināšanas variantā veiksmīgs rezultāts vienmēr būs tajās reizēs, kad nodrošināta precīza stūrēšana, un tas nozīmē, ka agregātu komplektācijā jābūt arī kamerai, kas fiksē reālo situāciju uz lauka un komandē automātisko stūrēšanas sistēmu. Ir ļoti svarīgi, lai lemesīša asmens neaizķer iesētās labības rindu un (vai) neizraisa pārmērīgu tās apbēršanu ar augsni.

Pat nelielas stūres novirzes darbības laikā var nopietni traumēt kultūraugus un tādējādi samazināt ražu. Noskaidrojies, ka aktīvajām darba virsmām rindstarpās nevajadzētu darboties tuvāk par 2,5–3 cm no iesētās rindas. Jo šaurāka rindu atstarpe, jo problemātiskāk to ievērot. Veiksmīgu darbu sekmēs tas, vai sējumu kopšanas tehnika ir saskaņota ar sējai izmantoto tehniku (galvenokārt darba platuma ziņā).

Pēdējos gados rindstarpu apstrādei paredzētā tehnika ir pilnveidota. Labību rindstarpu apstrādes metode ir kļuvusi precīzāka, un līdz ar vadības atbalsta sistēmu parādīšanos darba procesu var veikt ar lielāku ātrumu. Lai gan sākotnēji metode bija paredzēta zemkopības sistēmām ar zemu atlieku daudzumu uz lauka (tātad standarta augsnes primārai apstrādei, lauku uzarot), pēdējo 20 gadu laikā aprīkojums ir pārveidots, lai to izmantotu arī sistēmās ar augstāku atlieku daudzumu (minimālā augsnes primārā apstrāde). Minētajā projektā tehnoloģija tika pārbaudīta laukos, kas primāri tika uzarti.

Pētnieki Dānijā bioloģiskajās saimniecībās līdz ar palielināto rindu atstarpju ieviešanu (no 12,5 cm uz 25 cm) vasarāju graudaugos iesaka šaut divus zaķus – ierobežot nezāles un vienlaikus starp graudu rindām iesēt slāpekli piesaistošu starpkultūru. Teorētiski – ļoti laba doma, taču tad jābūt skaidrībā, kā to īstenot praktiski. Skaidrs, ka uzrušinātā rindstarpā starpkultūrā iesētajai sēkliņai vieglāk iesakņoties.

Izsējas norma

Dāņi labību rindstarpu rušināšanas tehnoloģijai pārbaudīja arī piemērotāko izsējas normu. Dati liecināja – kamēr, palielinot rindstarpas, tiek saglabāts augu skaits un tiek novērsti ražas mehāniski bojājumi, rindstarpu palielināšana līdz 30 cm neradīs ražas zudumu. Attiecībā uz nezāļainību viņu pētījumos vasarāju labībās nezāļu kontrole starp rindām kopumā samazināja nezāļu skaitu par vairāk nekā 75%, lai gan agresīvās sugas tika samazinātas mazāk. Variantā ar iesēto starpkultūru rindās starp labību rindām pēc ražas novākšanas samazināja daudzgadīgo nezāļu daudzumu.

Apgūstot tehnoloģiju mūsu apstākļos, radās arī vairāki citi praktiski jautājumi. Piemēram, vai izsējas norma, sējot attālās rindās, ir jāsamazina? Mēs samazinājām par 10%. Ražas starpība abos pētījumu gados – nebūtiska. Pētījumu dati ASV liecina, ka, attālinātās rindstarpās izsējas normu samazinot uz pusi, atsevišķām šķirnēm ražas samazinājums bija līdz 15%, bet citām ražas samazinājums netika novērots, jo ražas iznākums bija līdzvērtīgs standartsējā iegūtajai ražai.

Tāpēc, izvēloties sējumu kopšanas tehnoloģiju, jārēķinās arī ar šķirnes bioloģiskajām īpašībām. Latvijā diemžēl nav datu par to, kura šķirne būtu piemērotāka audzēšanai platajās rindās un kura mazāk piemērota. Saimniekam iespējamo risku nākas uzņemties pašam.

Inovatīvās tehnoloģijas praktiskais novērtējums

Savos izmēģinājumu laukos pārliecinājāmies, ka inovatīvās tehnoloģijas lietošana:

* prasa līdzenu, bezakmeņainu lauku, rindstarpu rušināšanas procesā nevēlami ir tie akmeņi, kas lielāki par dūres izmēru;

* rindstarpu apstrādi nevajag veikt pārāk mitrā augsnē (augsnei labi jādrūp);

* lielākajai daļai nezāļu rind­starpu apstrādes brīdī vajadzētu būt ar ne vairāk kā 3–4 īstajām lapām. Vairākumā gadījumu pirmā apstrāde ieteicama cerošanas stadijā (BBCH augšanas stadija 22–30);

* lemesim augsne jāapstrādā līdz 2–3 cm augsnes dziļumā, un braukšanas ātrums uz priekšu nedrīkst pārsniegt tādu, kas varētu izraisīt kultūraugu pārmērīgu pārklājumu ar augsni.

Vai pietiek ar vienu apstrādi? Mūsu dati liecina, ka nezāļu ierobežošanas efektivitāte ir lielāka ar divreizēju rindstarpu apstrādi, taču, piemēram, auzām ražas starpība pa variantiem – ecēts ar standarta ecēšām, rušināts vienu reizi un rušināts divas reizes ar divu nedēļu starplaiku – bija nebūtiska.

Vai ziemājiem ieteicama rušināšana arī rudenī? Saskaņā ar mūsu datiem gaidītais efekts izpalika. Redzēsim, kā veiksies šosezon.

Agregātam noteikti jāatrodas turpat saimniecībā uz vietas, jo ar nomātu vai aizņemtu agregātu visbiežāk neizdodas tikt uz tīruma īstajā laikā. Bet īstais laiks kādas darbības veikšanai katram laukam ir atšķirīgs.

Dabaszinības varēšot apgūt mežā – kopīga piedzīvojuma veidā, ierosina “Latvijas Valsts meži” 3
Lielākajā Latvijas biotehnoloģiju un starpdisciplinārās augtākās izglītības iestādē turpināsies uzņemšana līdz 31. augustam 1
Vienoti pret spāņu negantniekiem – kailgliemežiem mūsu dārzos 5
Ģenētiski modificēta pārtika Latvijā nav pieejama, tomēr dažos produktos ĢMO atrodami 11
“Vislabākais ir sasist jau izejas pozīcijā.” Slaidiņš par to, kas notiks, ja baltkrievi šķērsos Ukrainas robežu
“Latvija pirmā vietā” tiks pāri 5% barjerai rūkdami! Kovida afēra tiks izmeklēta un – ticiet man! – kāds tiks iesēdināts!” – Līcīša feļetons 30
Ja elektrības biržas cena šodien sasniedz rekordu, patērētājiem jāpārkārto dienas darbi 23
FOTO. “Nez, ko tie ragi varētu nozīmēt?”. Ministres Anitas Muižnieces “radziņi” fotogrāfijā ar kolēģiem soctīklos raisa jautras diskusijas 6
Tveicei neatkāpjoties, no valsts rietumiem virzās pērkona negaiss 2
Lasīt citas ziņas
Ražas novākšanas laikā autobraucējien jārēķinās ar lielāku lielgabarīta tehnikas klātbūtni, kas mēdz kavēt satiksmi 9
Uzkritis traktors, pļaušanas mehānismā ierauts cilvēks: darot lauksaimniecības darbus nelaimes gadījumi mēdz būt arī letāli
Kā efektīvi cīnīties ar augu slimībām un kaitēkļiem augustā?
“Ja, piemēram, nomedī grūsnu vilku māti – lielas nepatikšanas, bet, ja vilks saplēš grūsnu aitu māti, tas nav nekas…”: lauksaimnieki bažīgi par vilku uzbrukumiem 45
Garšīgi, daudz ūdens un maz kaloriju! Kas vērtīgs kabačos?
Zvejnieks: “tāda mērvienība malkai kā beramkubs – tas parādījās, kad tirgotāji izmantoja vecu cilvēku lētticību un smērēja kuba vietā” 145
Bijuši gadījumi, kad ir atteikts darbs, jo cilvēks nezina svešvalodu. VDI direktors par to, kad krievu valodas prasība ir pamatota
Skolotāju mērs ir pilns! LIZDA vienojas beztermiņa streiku sākt 19.septembrī 20
“Viss vienkārši klapēsies ciet.” Eilands labprāt sagaidītu skaidrus plānus, kā cilvēkiem dzīvot, nevis izdzīvot 3
“Es šo visu nedarīju naudas dēļ!” Dukurs skaidro pārdomāto lēmumu aiziet no profesionālā sporta 1
VIDEO. “Viņa gāja pa gaisu!”: eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga pastāsta, ka mammas reakcija uz viņas saderināšanos ar mīļoto Imantu nemaz nebija tik jauka
Par fiktīvu vakcinēšanu medicīnas darbiniecei Larisai piespriež divu gadu nosacītu brīvības atņemšanu un mantas konfiskāciju 17
kā ir šaubas par policistu iespējami neprofesionālu rīcību, ministrs Eklons pieprasa veikt dienesta izmeklēšanu 17
Latvijā apstiprināta ģimenes attiecību pastāvēšanu starp diviem vīriešiem 55
VIDEO. Aleksandrs Lukašenko pie sevis ciemos uzaicinājis gubernatorus: viesi spiesti vakariņot pie galda, uz kura atrodas… suns
Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa no 21. līdz 26.jūnijam
Emīls, Egita un Monvīds – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?
Megana Mārkla pēc viesošanās Londonā gaužām neapmierināta ar 96 gadus vecās karalienes Elizabetes II “uzvedību”
VIDEO, FOTO. “Tu esi mans varonis!”: Holivudas aktieris Bens Stillers devies uz Ukrainu, lai satiktu tur Zelenski
Mūsējie uzvar īpašā auto rallijā Dānijā
Tukuma pusē teju par 40% varētu pieaugt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs
Karteļa lietā soda būvniekus
19:00
Handikaps nākotnei
19:00
TIEŠRAIDE. Jaunākais par karu Ukrainā ar Jāni Slaidiņu
18:59