Foto: LETA

Latvijas IKP deviņos mēnešos pieaudzis par 5,2% 14

Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad deviņos mēnešos pieaudzis par 5,2%, salīdzinot ar 2020.gada attiecīgo periodu, tostarp trešajā ceturksnī pieaugums ekonomikā bijis straujāks, nekā sākotnēji lēsts – pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem, IKP audzis par 5,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

VIDEO. Zēns 11 gadu vecumā kļūst par tēvu: “Viņa teica, ka mīl mani, taču nevēlas, lai kāds to uzzina”
Tamperes hokeja halles šova meistars, kurš spēles laikā lika latviešu dziesmas: “Tas ir bijis mans sapnis – vadīt spēli šādiem skatītājiem”
VIDEO. Latvijas tenisa zvaigzne Aļona Ostapenko zaudējot spēli, rupji krievu valodā nolamā sāncensi no Amerikas 128
Lasīt citas ziņas

Iepriekš tika vēstīts, ka, pēc ātrā novērtējuma datiem, Latvijas IKP trešajā ceturksnī palielinājies par 4,8%.

Vienlaikus 2021.gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, proti, šā gada otro ceturksni, pēc sezonāli un kalendāri koriģētajiem datiem, Latvijas IKP palielinājies par 0,6%.

CITI ŠOBRĪD LASA

Faktiskajās cenās Latvijas IKP šogad deviņos mēnešos bija 23,798 miljardu eiro apmērā, tostarp trešajā ceturksnī – 8,852 miljardu eiro apmērā.

Ražojošo nozaru pievienotā vērtība šogad trešajā ceturksnī veidoja 2,234 miljardus eiro, pakalpojumu nozaru pievienotā vērtība bija 5,467 miljardu eiro apmērā, bet produktu nodokļi un subsīdijas (saldo) bija 1,151 miljarda eiro apmērā.

Statistikas pārvaldē norāda, ka 2021.gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2020.gada attiecīgo periodu lauksaimniecības nozares pievienotās vērtības samazinājums novērtēts 9,3% apmērā, tostarp augkopībā samazinājums bija par 12,5%, kamēr lopkopībā bija pieaugums par 0,4%. Savukārt mežsaimniecībā un mežizstrādē bija kāpums par 2%, bet zivsaimniecībā bija samazinājums par 2%.

Pēc statistikas pārvaldē minētā, nozīmīgu ieguldījumu kopējās pievienotās vērtības pieaugumā radīja veiksmīga darbība apstrādes rūpniecības nozarēs, kurās bija pieaugums par 7,9%, tostarp izaugsme bija vērojama 17 nozarēs no 22.

Stabilu izaugsmi vairākus ceturkšņus pēc kārtas uzrādīja lielākā apstrādes rūpniecības nozare – koksnes un koka izstrādājumu ražošana, kurā bija kāpums par 4,5%. Būtiski pieaugumi bija vērojami arī citās nozīmīgās apstrādes rūpniecības nozarēs, tostarp ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 37,1%, mēbeļu ražošanā – par 24,1%, kā arī gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 9,1%.

Pārējās rūpniecības nozarēs darbības rezultāti bija atšķirīgi, tostarp ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 8,1%, savukārt samazinājums par 7,8% bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, bet kritums par 1,9% bija ūdens apgādē, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā.

Būvniecības izmaksu pieauguma un aktīvo objektu skaita samazinājuma ietekmē, būvniecībā apmēri salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,3%. To negatīvi ietekmēja kritums ēku būvniecībā – par 12,8% un par 3,5% mazāk veiktie specializētie būvdarbi, kur samazinājums bija trijās no četrām apakšgrupām.

Savukārt pozitīvi nozares attīstību veicināja inženierbūvniecības veikto darbu apmēra pieaugums par 4,4%, tostarp pieaugums bija visās trijās apakšgrupās: ceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 4,8%, pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā – par 3,4% un pārējā inženierbūvniecībā – par 3,5%.

2021.gada trešajā ceturksnī, pēc statistikas pārvaldē paustā, būtiski pieaugušas tirdzniecības apakšnozares: automobiļu un motociklu tirdzniecības un remonta nozarē bijis kāpums par 19,5%, bet vairumtirdzniecībā – par 8,6%. Mazumtirdzniecībā pieaugums bija par 4,4%, ko veicināja nepārtikas preču mazumtirdzniecības pieaugums par 8,1%, kamēr pārtikas preču tirdzniecībā bija kritums par 2,2%.

Transporta un uzglabāšanas nozari, kurā pieaugums bija par 5,4%, pozitīvi ietekmēja kāpums sauszemes un cauruļvadu transporta nozarē – par 0,7%, gaisa transporta pārvadājumos – 3,6 reizes, uzglabāšanas un transporta palīgdarbībās – par 8,3%, kā arī pasta un kurjeru darbībās – par 6,8%. Savukārt negatīvi nozares attīstību ietekmēja samazinājums par 8% ūdens transporta nozarē.

Informācijas un komunikāciju nozares pievienotās vērtības pieaugumu par 9,5% sekmēja apmēru kāpums informācijas pakalpojumu nozarē par 15,3%, datorprogrammēšanā un konsultēšanā – par 11,9% un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā – par 2,4%.

Finanšu un apdrošināšanas nozarē pieaugumu 41,7% apmērā nodrošināja apakšnozaru veiksmīgā darbība šajā ceturksnī, skaidro statistikas pārvaldē. Finanšu pakalpojumos palielinājušies komisijas naudas ieņēmumi, kā arī finanšu instrumentu tirdzniecības darījumi bija nesuši peļņu pretstatā zaudējumiem iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Apdrošināšanas darbību un pensiju uzkrāšanas nozarē pieaugums bija gan apdrošināšanā, kur pieauga bruto parakstītās prēmijas, gan pieauga kopējās iemaksas privātos pensiju plānos.

Profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozares apmēru pieaugumu par 10,5% būtiski sekmēja izaugsme par 32,5% reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumos, par 12,3% – juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā un par 10,7% – centrālo biroju darbībās, konsultēšanā komercdarbībā un vadībzinībās.

Administratīvo un apkalpojošo dienestu pakalpojumu nozares pieaugušas par 5,2%, tostarp pieaugums bija trijās no sešām apakšnozarēm. Nozīmīgākais pieaugums bija Covid-19 pandēmijas mazināšanas ierobežojumu būtiski skartajai ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumu nozarei – par 68,4%, kamēr iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga nozare pieauga par 16,9%, bet darbaspēka meklēšanas un nodrošināšanas ar personālu pakalpojumi – par 4,7%. Samazinājums bija apsardzes pakalpojumos un izmeklēšanā – par 4,9%, ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumu sniegšanā – par 3,5% un biroju administratīvajās un citās uzņēmumu palīgdarbībās – par 6,3%.

Produktu nodokļu (pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes un muitas nodokļi) apmērs šogad trešajā ceturksnī palielinājās par 4,1%, ko ietekmēja pieaugums lielākajā produktu nodokļu grupā (pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi) un samazinājums akcīzes nodokļa ieņēmumos.

Statistikas pārvaldē arī informē, ka 2021.gada trešajā ceturksnī kopējie galapatēriņa izdevumi auga par 7,9%, ko, galvenokārt, ietekmēja mājsaimniecību galapatēriņa izdevumu pieaugums par 9%. Mājsaimniecību patēriņu sekmēja gan bezdarba samazināšanās, gan vidējās darba algas pieaugums un samērā zemie Covid-19 ierobežojumi.

Mājsaimniecību izdevumi auguši galvenajās patēriņa grupās: pārtikas preču iegādei – par 1,8%, ar mājokli saistītie izdevumi – par 2,3%, kā arī izdevumi transportam – par 11,9%. Mājsaimniecību izdevumi atpūtai un kultūrai pieauguši par 16,3%. Šo grupu veido mājsaimniecību izdevumi audiovizuālās, fotogrāfiskās un informācijas apstrādes iekārtu iegādei, atpūtas un kultūras priekšmetu iegādei, ar dārzu un mājdzīvniekiem saistīto preču iegādei, atpūtas un kultūras pakalpojumu iegādei, laikrakstu, grāmatu un kancelejas preču iegādei, kā arī mājsaimniecību pirktie kompleksie atpūtas pakalpojumi. Par 2,5% palielinājušies mājsaimniecību izdevumi izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem, kas gan lielā mērā saistīts ar zemo bāzes efektu 2020.gadā un vēl joprojām būtiski atpaliek no 2019.gada līmeņa.

Valdības galapatēriņa izdevumi šogad trešajā ceturksnī palielinājušies par 4,4%.

Ieguldījumi bruto pamatkapitāla veidošanā attiecīgajā periodā auguši par 6%. Ieguldījumi mašīnās un iekārtās, tostarp transporta līdzekļos, palielinājušies par 16%, bet intelektuālā īpašuma produktos – par 18,3%, kamēr būvniecībā bijis kritums par 3,3%.

Preču un pakalpojumu eksporta apmēri auguši par 5,4%. Tostarp preču eksports audzis par 4,4%. Galvenās eksportētās preces šajā ceturksnī bija koks un tā izstrādājumi, kā arī elektroierīces un elektroiekārtas. Savukārt pakalpojumu eksports palielinājies par 8,6%. Pieaugumu galvenokārt ietekmēja datorpakalpojumu un transporta pakalpojumu eksports.

Preču un pakalpojumu imports trešajā ceturksnī palielinājās par 13,9%. Tostarp preču imports auga par 11,8%, bet pakalpojumu imports palielinājās par 27,5%. Visvairāk tika importētas elektroierīces un iekārtas, minerālprodukti, kā arī mehānismi un mehāniskās iekārtas. Palielinājās transporta pakalpojumu un citu saimnieciskās darbības pakalpojumi imports.

Statistikas pārvaldē arī informē, ka 2021.gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2020.gada trešo ceturksni, faktiskajās cenās kopējais darbinieku atalgojums palielinājās par 10,8%, tostarp kopējā darba alga palielinājās par 11,3%, bet darba devēju sociālās iemaksas palielinājā par 8,7%.

Visstraujāk kopējais darbinieku atalgojums pieaudzis informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 16,5% un apstrādes rūpniecībā – par 15%. Pakalpojumu nozaru grupā kopējais darbinieku atalgojums palielinājies par 7,5%.

SAISTĪTIE RAKSTI

Darbības koprezultāts un jauktais ienākums palielinājās par 15,4%, bet ražošanas un importa nodokļu un subsīdiju saldo palielinājās par 14%.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
VIDEO. Zēns 11 gadu vecumā kļūst par tēvu: “Viņa teica, ka mīl mani, taču nevēlas, lai kāds to uzzina”
Tamperes hokeja halles šova meistars, kurš spēles laikā lika latviešu dziesmas: “Tas ir bijis mans sapnis – vadīt spēli šādiem skatītājiem”
VIDEO. Latvijas tenisa zvaigzne Aļona Ostapenko zaudējot spēli, rupji krievu valodā nolamā sāncensi no Amerikas
Krievijā aizliedz pieminēt “Vagner” un Prigožina vārdu. Kas noticis?
Attēls, kas liek raudāt visai pasaulei: Kijivā krievu uzbrukumā nogalinātās meitenītes vectēvs neatkāpjas no mirušās mazmeitas
Lasīt citas ziņas
“Var gadīties, ka mums notiks kardināla iekšējā varas pārdale…” Saruna ar Ilgu Kreitusi pēc Valsts prezidenta vēlēšanām
SPECIĀLIZLAIDUMS. Vai Rinkēvičs tagad ir laimīgs? Saruna ar jaunievēlēto Latvijas prezidentu
“Krievi pāriet uz aizsardzību…” Slaidiņš pārliecināts, ka tuvākajā laikā gaidāma strauja notikumu attīstība Ukrainā
Tamperes hokeja halles šova meistars, kurš spēles laikā lika latviešu dziesmas: “Tas ir bijis mans sapnis – vadīt spēli šādiem skatītājiem”
Jautā skatītāja: Vai kāds neuzdzīvojas uz ziedojumiem ukraiņiem?
23:09
Divgadniekam Ziemeļkorejā piespriests mūža ieslodzījums, viņš nekad neredzēs dzīvi ārpus cietuma sienām
22:34
Daudzsološs sākums “Rīgas festivāla” programmai
22:01
Krievijas teritorijā atkal rosās krievu brīvprātīgie: notiek apšaudes, dzirdamas kaujas skaņas un sprādzieni
Attēls, kas liek raudāt visai pasaulei: Kijivā krievu uzbrukumā nogalinātās meitenītes vectēvs neatkāpjas no mirušās mazmeitas
FOTOREPORTĀŽA. Ziedoņa muzejs Murjāņos sāk jauno jubilejas sezonu ar drosmīgiem jaunumiem
Tas ir tāpēc, ka Krievija nepiedalījās… Krievijas medijos izsmieti Latvijas hokeja izlases panākumi
FOTO. Dārza karalienes! Cita par citu skaistākas – Rīgas centrā 100 rožu šķirņu izstāde
Trīs zēni un viena meitene! Tallinā piedzimuši četrīši
Uz Dienvidu tilta apgāzusies kravas automašīnas piekabe ar koka dēļu atgriezumiem
Šausminošs moments: lidojuma laikā lidmašīnā uzsprāgst elektroniskā cigarete, izraisot paniku pasažieros
Bahmutas virzienā Krievijas armija pārgājusi aizsardzībā
FOTO. Aizvadīta Rīgas sezonas atklāšanas regate! Uzlabota vairāku Rīgas jahtklubu infrastruktūra
LTV par ķibeli ar hokejistu sagaidīšanas tiešraidi pie Brīvības piemineļa: “Atvainojamies ikvienam skatītājam par vilšanos…”
Nedaudz, bet tomēr – Latvijas iedzīvotāju skaits pērn palielinājies par 0,4%; Rīgā un Pierīgā dzīvo 53%
FOTO, VIDEO. Suņi, kaķi, putni un skaista Latvija: ar ko soctīklos dalās mūsu jaunais prezidents Rinkēvičs?
“Tas ir grūti. Darba vietā nemitīgi tiek baumots” – vai tam ir kāds risinājums?
hokejā Latvijas ekonomikai piesaistījis 44 miljonus eiro. Par ko šī nauda tika tērēta?
“Šajā reizē sods ir par bargu,” SEPLP locekle par portāla sodīšanu vārda “deportācija” dēļ
CILVĒKSTĀSTS. “Es netīšām nošāvu govi. Pašam pilnas acis ar šaujampulveri” – Andris pēc negadījuma zaudējis redzi, taču ne dzīvesprieku
SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā
„Režisores priekšstatu skavās.” Dailes teātra iestudējuma „Lilioms” recenzija
“Es gandrīz nekad tās sirēnas nedzirdu…” Metla-Rozentāle norāda ne vien uz trauksmes sirēnu, bet arī mobilo tīklu darbības problēmām
Klimata izmaiņas. Tā ne tikai šķiet – alerģijas ik sezonu kļūst arvien spēcīgākas. Pētnieki meklē risinājumus
VIDEO. Zēns 11 gadu vecumā kļūst par tēvu: “Viņa teica, ka mīl mani, taču nevēlas, lai kāds to uzzina”
Drossinternets.lv: Sākoties vasaras brīvdienām, jāpievērš uzmanība bērnu pavedināšanas riskiem internetā
LA.LV jautā Slaidiņam: Kas varētu būt dronu sūtītājs pie Krievijas elites mājām, tādējādi pārbiedējot Kremļa svītu?