Publicitātes foto

Vai ar OIK atcelšanu valsts ietaupa? 2

Viktorija Smirnova-Čerkasa, Valts Nerets, Elvis Grinbergs, ZAB “Sorainen”, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jautājumi un ierosinājumi par OIK kategorisku atcelšanu Latvijā nav nekas jauns. Varas pārstāvji periodiski aktualizē šos jautājumus, ikreiz radot satraukumu atbalstu saņēmušo enerģijas komersantu vidū.

Tomēr grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā un 17. septembra deputātu balsojums par tā pieņemšanu pirmajā lasījumā jau ir radikāls solis OIK atcelšanai, ko, iespējams, būtu jāuzskata par rītdienas realitāti.

Arī attiecībā uz tās iespējamām sekām.

Nav jau tā, ka kāds no nodokļu maksātājiem, kas maksā OIK katrā elektroenerģijas rēķinā, būtu pret OIK atcelšanu un rēķinu samazināšanu. Tomēr jautājums par OIK likvidēšanu nav tikai par to. Tas arī nav par to, ka kādam varas pārstāvim būtu jābūt drosmīgam un jāpieņem šis lēmums.

Drīzāk būtu jāapzina, kādas ir iespējamās sekas lēmumam pilnībā likvidēt OIK, cik tāds lēmums var izmaksāt valstij.

Un jautājums arī par to, vai tie paši nodokļu maksātāji, kas aktīvi iestājas par OIK atcelšanu, piekristu tam, ka no to samaksātajiem nodokļiem valstij jākompensē šāda lēmuma sekas.

Turklāt nepārprotamus apliecinājumus nodomam iesniegt šādus pieteikumus jau ir snieguši atjaunojamās enerģijas ražotāji. Bet par visu pēc kārtas.

Visupirms aizsargāti ir ārvalstu investori

Lielākā daļa valstu, tostarp Latvija, slēdz ieguldījumu aizsardzības līgumus. Tie ir starptautiski līgumi, ar kuriem valstis nodrošina savu investoru aizsardzību citās valstīs, vienlaikus apņemoties aizsargāt ārvalstu investorus savā teritorijā.

Lai arī Eiropas Savienības iekšienē notiek pakāpeniska atteikšanās no divpusējiem ieguldījumu aizsardzības līgumiem, šobrīd Latvijai ir saistoši vairāki desmiti divpusējo ieguldījumu aizsardzības līgumu ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tāpat saistības pret ārvalstu investoriem Latvijai izriet no virknes daudzpusēju vai Eiropas Savienības parakstītu dokumentu par ieguldījumu aizsardzību.

Ar šiem līgumiem Latvija ārvalstu investoriem garantē aizsardzību pret īpašuma prettiesisku atņemšanu, taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi, vislielākās labvēlības režīmu, kā arī piešķir citas garantijas.

Tomēr jāpatur prātā, ka katrs ieguldījumu aizsardzības līgums individuāli nosaka gan ārvalstu investoru aizsardzību, gan izņēmumus.

Ieguldījumu aizsardzības līgumi satur arī strīdu risināšanas mehānismus. Ja tiek aizskartas ārvalsts investora tiesības, tas var vērsties pret valsti starptautiskā šķīrējtiesā un pieprasīt kompensāciju par pārkāpuma rezultātā radītajiem zaudējumiem. Latvija nav izņēmums, un jau vismaz divos gadījumos ārvalstu investori, kuri darbojas enerģētikas nozarē, ir vērsušies pret Latviju šķīrējtiesā.

Tāpat ir vērts pievērst uzmanību citu valstu pieredzei. Piemēram, Spānija 2013. gadā reformēja atbalstu elektroenerģijas ražotājiem, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Atbalsta sistēma Spānijā tika būtiski mainīta, atbalsta apjomu piesaistot efektivitātei, ierobežojot pieļaujamo peļņu, kā arī dažādi palielinot ražotāju izmaksas.

Tomēr šī reforma rezultējās ar 40 (!) ārvalstu investoru prasībām pret Spāniju.

Lai arī lielākā daļa no investoru prasībām vēl nav izlemtas, Spānija jau ir bijusi spiesta kompensācijās izmaksāt vairākus simtus miljonus eiro.

Līdzīgi arī Itālija no 2014. gada ir veikusi būtiskas izmaiņas savā atbalsta shēmā elektroenerģijas ražotājiem, jo sniedzamo atbalstu apjoms bija krietni lielāks, nekā Itālija sākotnēji bija rēķinājusies. Arī šī reforma rezultējās vairākās ārvalstu investoru prasībās. Turklāt jaunākā prasība pret Itāliju par atbalsta apjoma samazināšanu ir iesniegta šī gada oktobrī.

Ārvalstu investori rūpīgi izpēta ieguldījumu aizsardzības režīmu, pirms pieņem lēmumu ieguldīt konkrētā valstī. Līdz ar to pastāv liela iespēja, ka Latvijā esošie ārvalstu investori ir gatavi izmantot savas tiesības vērsties pret valsti. Vienlaikus strīdi starp esošajiem investoriem un valsti var būt kā brīdinājuma signāls potenciāliem investoriem, tādējādi atturot tos no jaunu ieguldījumu veikšanas.

Arī vietējām investīcijām garantēta aizsardzība

Lai arī vietējie investori netiek aizsargāti saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, tomēr zināmu aizsardzības līmeni nodrošina arī Latvijas normatīvie akti.

Nepārdomāti, sasteigti un bravūrīgi lēmumi saistībā ar OIK atcelšanu var aizskart tiesisko paļāvību, kas ir izveidojusies, investējot līdzekļus pie noteikta tiesiskā regulējuma.

Tas savukārt ir pamats aizskartajām personām vērsties Sa­tversmes tiesā un apstrīdēt grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā vai citos normatīvajos aktos.

Līdz ar to pastāv risks, ka šādi grozījumi tiktu atzīti par neatbilstošiem Satversmei un spēkā neesošiem. Līdz ar to visa OIK sistēma nonāktu tajā pašā izejas punktā, kādā tā bija pirms reformu uzsākšanas.

Tāpat vietējie investori būs tiesīgi pārsūdzēt konkrētus individuālos lēmumus, ar kuriem tiem tiks atņemts atbalsts. Lai arī tas nemainītu pašu regulējumu, tomēr aizskartās personas būtu tiesīgas cīnīties par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu. Turklāt masveidīgas tiesvedības tik un tā būtu slogs Latvijas valstij.

Populistisko lēmumu dārgā cena

No ziņām publiskajā telpā var rasties priekšstats, ka visskaļākie ir aicinājumi būt stingriem lēmumu pieņemšanā un nekavējoties likvidēt OIK. Tomēr dokumentos viss nav tik bravūrīgi. Tā šībrīža valdības deklarācijas 30. punktā norādīts – “likvidēsim obligātā iepirkuma komponenti, ievērojot tiesiskuma principus, nepieļaujot šo maksājumu veikšanu no citiem finanšu avotiem un veicot to valsts budžetam un iedzīvotājiem ekonomiski un finansiāli izdevīgākajā veidā”.

Līdzīgi arī izveidotā parlamentārās izmeklēšanas komisija, kuras galaziņojums publicēts 2020. gada 6. martā, secinājumu daļā ir visai atturīga un cita starpā norāda, ka Ekonomikas ministrijai jāuzdod “[..] nekavējoties izstrādāt tiesību normu, ar kuru atceļ OIK sistēmu, protams, ievērojot, ka likuma atcelšana neietekmēs jau noslēgtos līgumus, kā arī gadījumus, kad atbilstoši tiesiski saņemtai atļaujai jau ir veiktas būtiskas un neatgriezeniskas investīcijas konkrēta energoražošanas objekta izveidē [..]”.

Arī Finanšu ministrija 14.05.2020. vēstulē Saeimai ir norādījusi, ka nav izvērtēti “tiesiskie aspekti un ietekme uz valsts budžetu”. Un šis viss ir, nemaz neuzskaitot daudzās investoru un komersantu vēstules Saeimai.

Tādējādi, lai no OIK atcelšanas valstij nenāktos maksāt vairāk nekā no tās saglabāšanas, Latvija nedrīkst nepārdomāti un “kā ar nazi” nogriezt atbalstu elektroenerģijas ražotājiem, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem.

Tā vietā ir jāstrādā pie tā, lai OIK tiktu atcelts saskaņoti ar Latvijas normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijai saistošajiem ieguldījumu aizsardzības līgumiem.

Saeimai ir īpaši jāvērtē normatīvo aktu izmaiņu pamatojums un samērīgums. Turklāt ir jāpatur prātā, ka arī atsevišķas mazākas modifikācijas atbalsta sistēmā, kopā ņemtas, var radīt būtiskus zaudējumus investoriem.

Tāpat, ir jāsaprot tas, ka ar OIK atcelšanu saistītie riski nav unikāli tikai šai nozarei. Valstij, veicot būtiskas izmaiņas jebkurā nozarē, ir jācenšas izvairīties no sistemātiskas investoru tiesību aizskaršanas, jo tas var novest pie prasību lavīnas daudzu miljonu eiro apmērā.

Visbeidzot, Latvijas valstij, veicot jebkādus investoriem negatīvus grozījumus iepriekš tiesiski noteiktās attiecībās (t.i., iepriekšējā valsts apsolījumā), ir jāņem vērā šādas rīcības sekas attiecībā uz turpmāku ārvalstu investoru piesaistes iespējamību.

Saistītie raksti

Apstākļos, kad valdības pieaicināti konsultanti ir atzinuši, ka OIK tūlītēja atcelšana uz šķietama investoru rēķina radītu valstij tiesvedību risku miljarda eiro apmērā, OIK atcelšana sūtītu spēcīgus signālus investoriem, ka Latvija nav valsts, kas ņem vērā risku izvērtējumus un iepriekš uzņemtās saistības.

Citiem vārdiem – Latvija investoru acīs var kļūt par valsti, kas ir neprognozējama un kurā investīcijas nav drošas. Tā būtu sliktākā iespējamā kombinācija ārvalstu investīciju piesaistei apstākļos, kad ekonomikas atjaunošanai investīcijas ir vitāli nepieciešamas.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
LA
LA.LV
Ziņas
Kāpēc nedarījām visu, lai maskas ražotu Latvijā? Muižniece par ASV izbrāķētajiem respiratoriem miljonu vērtībā 1
2 stundas
KD
Krista Draveniece
Stāsti
“Kad veda uz slimnīcu, bērniem šoks, suns gaudo, tas bija sirreāli!” Kristaps atklāti par cīņu ar Covid-19 15
7 stundas
SK
Skaties.lv
Stāsti
Talsu pusē viens pēc otra pazūd vietējie veikali. Ciema iedzīvotāji paliek bez iespējas nopirkt pārtiku
18 minūtes
SK
Skaties.lv
Stāsti
Ķepainis par dzīvību cīnījās pēdējiem spēkiem! Ogrē, pateicoties drošsirdīgam garāmgājējam, izglābj slīkstošu suni
57 minūtes
IE
Ināra Egle
Ziņas
Kā Covid-19 laikā strādā lielākā daļa ministriju?
2 stundas
IK
Ilze Kuzmina
Ziņas
Šobrīd skolas vecuma bērni ar koronavīrusu inficējoties biežāk nekā Latvijas iedzīvotāji vidēji 2
2 stundas
VS
Viesturs Sprūde
Stāsti
Ienīda ne tikai Maskavā. Kāpēc tika gāzts politisko intrigu upuris – ģenerālis Radziņš
2 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Gudrais luksofors” identificē auto vadītājus, kuri brauc pie sarkanās gaismas
3 stundas
VB
Vija Beinerte
Stāsti
Vija Beinerte: Kad melns tiek pasludināts par baltu 5
5 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. SPKC direktore atklāj, kur saslimstība ar Covid-19 ir vislielākā
9 stundas
AK
Aija Kaukule
Kokteilis
Aktrise Rēzija Kalniņa: “Man šķiet, šobrīd ar mums vienkārši spēlējas…” 5
Intervija 10 stundas
SK
Skaties.lv
Ziņas
Rīgā pa nakti vairākiem auto nozagti lukturi – zagli interesējis tikai vienas markas auto 2
11 stundas
LE
LETA
Ziņas
Vidzemē desmit pusaudži nozog automašīnu un bēg no policijas 2
6 stundas
SK
Skaties.lv
Ziņas
Bundža, Černobiļa, Deficīts. Kādus vārdus Latvijā liek kaķiem un, kurš ir vispopulārākais? 2
12 stundas
KD
Krista Draveniece
Ziņas
„Mums jārestartē domāšana!” AS „Olainfarm” priekšsēdētājs Jerūns Veitess par Covid-19, narkotiku baumām un kaitīgo cukuru
6 stundas
AJ
Anita Jaunbelzere
Laukos
“Latvijas valsts meži”: Gaidāmas lielas izmaiņas uzņēmuma attīstībā 5
13 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Tradicionālie britu karaliskās ģimenes Ziemassvētki apdraudēti: darbinieki uzsākuši boikotu pret karalieni 2
9 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Ballēšanās krāšņajā “Rīgas ballē” ierobežojumu laikā var nepalikt nesodīta 4
9 stundas
VK
Vita Krauja
Stāsti
“Kā staigājot pa naža asmeni.” Saruna ar “Lielā dzintara” valdes priekšsēdētāju Timuru Tomsonu
14 stundas
LE
LETA
Ziņas
Nicā pie baznīcas noticis uzbrukums: noslepkavoti trīs cilvēki, vairāki ievainoti 2
10 stundas
SK
Skaties.lv
Veselam
“Viņiem ir bail.” Daļa veselības aprūpes darbinieku plāno atteikties strādāt ar Covid-19 pacientiem 25
1 diena
MA
Māris Antonevičs
Ziņas
Māris Antonevičs: Latvijas veiksmes formula izputējusi? Pašlaik Kariņa balsī skan tāds kā izmisums 16
1 diena
LE
LETA
Veselam
Viņķele: Ja skaitļi iet uz augšu, uzreiz viens no pirmajiem risinājumiem ir aizvērt bārus un krogus 29
1 diena
LA
LA.LV
Veselam
Ģimenē ar Covid-19 inficējies bērns. Mamma Elīna pastāsta, kā izdevies nesaslimt pārējiem 3
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Mūziķis Ralfs Eilands saviem faniem sagādājis patīkamu pārsteigumu
10 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Kamēr maksās algas, viņi klusēs. Ainars Mielavs par sašķeltību Latvijā 9
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Kā vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieki – Laimonis, Laimis, Elvijs, Elvis un Elva
10 stundas
LE
LETA
Ziņas
Vai beidzot būsim pelnījuši baltus Ziemassvētkus? Nākamo mēnešu laika prognoze 1
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Rīgas Modes nedēļā notikusi īpaša modes skate: kolekcija tapusi sadarbībā ar bērniem
9 stundas
ML
Māra Libeka
Ziņas
Pabalsti Latvijā mudina vai attur no ģimenes veidošanas? Sola vērienīgas pārmaiņas 15
1 diena
LA
LA.LV
Kokteilis
Šodien tu vari būt ļoti trausls un viegli ievainojams! Horoskopi 30.oktobrim
3 stundas
SK
Skaties.lv
Stāsti
Talsu pusē viens pēc otra pazūd vietējie veikali. Ciema iedzīvotāji paliek bez iespējas nopirkt pārtiku
22:20
SK
Skaties.lv
Stāsti
Ķepainis par dzīvību cīnījās pēdējiem spēkiem! Ogrē, pateicoties drošsirdīgam garāmgājējam, izglābj slīkstošu suni
21:41
LE
LETA
Ziņas
Pēc mēneša par mutes un deguna aizsega nelietošanu varēs piemērot līdz 50 eiro sodu 1
21:04