Ventspils kontūra.
Ventspils kontūra.
Publicitātes foto

Ventspils samazinās izdevumus par 5 miljoniem 0

Ventspils pilsētas šā gada budžeta izdevumi būs par 5,1 miljonu eiro mazāki nekā pērn, liecina Ventspils pilsētas pašvaldības apstiprinātais 2020.gada budžets.

LE
LETA
Ziņas
Lielais sals atkāpsies, taču laikapstākļi nelutinās. Sinoptiķu prognoze tuvākajām dienām 5
7 stundas
RR
Rolands Repša
Ziņas
Rolands Repša: Ja karaspēka koncentrācijas zonā ir izveidoti pārvietojamie morgi, tad lieta ir nopietna 80
17 stundas
SD
Sandra Dieziņa
Ziņas
Cepumu “Selga” reklāma izraisīja pircēju viļņošanos. Kāpēc tā un kas cepumiem “vēderā”? 27
8 stundas
Lasīt citas ziņas

Kā aģentūru LETA informēja Ventspils pilsētas domes finanšu nodaļas vadītājs Kaspars Vitenbergs, Ventspils pilsētas pašvaldības kopējie finanšu resursi šogad plānoti 85,1 miljoni eiro.

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tajā skaitā iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, šogad paredzēti 76,8 miljoni eiro. Tādējādi šā gada beigās paredzams naudas līdzekļu atlikums 8,4 miljoni eiro apmērā.

CITI ŠOBRĪD LASA

Pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi, ko šogad budžetā plānots saņemt 32,9 miljonu eiro apmērā jeb 49% no pašvaldības kopbudžeta ieņēmumiem.

Pārējos ieņēmumus veidos valsts budžeta un ārvalstu finansējums, pašvaldības iestāžu ieņēmumi un nenodokļu ieņēmumi, proti ziedojumi un dāvinājumi.

Vitenbergs skaidroja, ka nodokļu ieņēmumos lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kuru apmērs šogad plānots 28,2 miljoni eiro. Otrs lielākais nodokļu ieņēmumu avots ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi, kas plānoti 4,5 miljoni eiro.

Šī nodokļa ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido nodoklis par ēkām un būvēm – 51%, nodoklis par zemi – 42%, bet mājokļa nodokļa ieņēmumi – 7%.

NĪN likmes šogad saglabātas esošajā apmērā, kā arī 2020.gadā nemainās īpašumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības. Līdzšinējā apmērā tiek saglabāti arī visi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tajā skaitā, trūcīgām un maznodrošinātām personām atvieglojumi attiecīgi 90% un 70% apmērā, bet nodokļa maksātājiem ar trīs un vairāk bērniem – 50% apmērā par dzīvošanai izmantotajām ēkām un zemi, piebilda Vitenbergs.

Viņš atgādināja, ka, ņemot vērā no 2018.gada īstenotās nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžetu ieņēmumiem, veidojot vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam un valsts budžetu 2018.gadam, tika panākta vienošanās par ieņēmumu kompensāciju pašvaldībām – 2018., 2019. un 2020.gadā pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu kopā ar valsts budžeta kompensāciju, īpatsvars kopbudžeta nodokļu ieņēmumos, neskaitot VSAOI veselības apdrošināšanai būs 19,6% apmērā.

Lai izpildītu minēto nosacījumu un pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars kopējos valsts budžeta ieņēmumos veidotu 19,6% , valstij šogad visām pašvaldībām kopā būtu bijis jānovirza 226,3 miljoni eiro, tomēr pieņemot likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam”, tika piešķirta speciālā dotācija 148,1 miljoni eiro jeb par 78,2 miljoniem eiro mazāk, norāda Ventspils pašvaldība.

Šī dotācija piešķirta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam un tās sadale veikta pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas principiem. Speciālās dotācijas īpatsvars pašvaldību nodokļu ieņēmumos ir palielinājies no 1,3% 2018.gadā līdz 8,2% 2020.gadā. Minēto izmaiņu rezultātā Ventspils pilsētas pašvaldība 2020.gadā saņems dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 0,8 miljonus eiro.

Vitenbergs norādīja, – ja valsts budžeta speciālā dotācija pašvaldībām būtu piešķirta likumā noteiktajā apmērā jeb 226,3 miljoni eiro, Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi šogad pēc finanšu izlīdzināšanas būtu par 1,23 miljoniem eiro lielāki nekā plānots pašlaik.

Pilsētas sociālās nozares izdevumi šogad plānoti 6,1 miljona eiro apmērā, tajā skaitā 2 miljoni eiro paredzēti sociālo pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanai. Šogad ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, uzsvēra Vitenbergs.

Šogad tiks realizēts projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, kurā ir plānots izveidot dienas aprūpes centru Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, lai nodrošinātu sociālos pakalpojumus 55 bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un 40 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī divus dzīvokļus Vītolu ielā 21, Ventspilī, katru astoņu bērnu ārpusģimenes aprūpei.

Izglītības nozarei paredzēti 21,2 miljoni eiro jeb 28% no kopējiem budžeta izdevumiem. Šogad plānots turpināt rīcības programmu mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās.

Programma paredzēta, lai sniegtu atbalstu skolotājiem kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanai skolās, sekotu katras skolas progresam – skolēnu sniegumam, mācīšanas darba kvalitātei un skolas vadības darba kvalitātei, attīstot skolēnu kompetences mācību procesā.

Pedagogu motivācijas programmā katru gadu paredzēts materiāli stimulēt līdz 56 skolu, Mākslas skolas, Jaunrades nama un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, kuri ar savu darbu sekmējuši skolēnu zināšanu izaugsmes dinamiku, aktīvi un mērķtiecīgi piedalījušies savas profesionālās meistarības paaugstināšanā.

Šogad Ventspils Pārventas pamatskolā paredzēts atjaunot skolas sporta laukuma mākslīgo segumu, paredzēts veikt grupu telpu remontu Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs “Margrietiņa” un “Varavīksne”, tiks atjaunots grīdas klājums Ventspils 1.pamatskolas sporta zālē un Jaunrades nama skatuvei, kā arī grīdas klājums Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas un pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” svētku zālēs, kā arī tiks veikti citi remontdarbi saskaņā ar apstiprināto plānu.

Ventspils budžets paredz, ka tiks turpināta projekta pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana. Šogad projektā Ventspils 1.pamatskolā, Ventspils 2.pamatskolā, Ventspils 2.vidusskolā, Ventspils 4.vidusskolā, Ventspils Pārventas pamatskolā un Ventspils 6.vidusskolā plānoti 50 mācību telpu remonti.

Ventspils 1.pamatskolā, Ventspils Pārventas pamatskolā un Ventspils 2.vidusskolā tiks veikti elektroapgādes sistēmu atjaunošanas būvdarbi, jaunu ugunsgrēka automātisko atklāšanas sistēmu izbūve un balss apziņošanas sistēmas izbūve. Mācību procesa uzlabošanai atsevišķi mācību kabineti tiks aprīkoti ar jauniem projektoriem.

Ventspils Digitālais centrs arī šogad turpinās realizēt rīcības programmu datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošo skolu 1.-12.klašu skolēniem, kuras laikā katram skolēnam atbilstoši vecumam un prasmēm tiek piedāvāta iespēja apgūt digitālā foto un video pamatus, datorgrafikas un datoranimācijas pamatus, datorzinību pamatus, mājaslapu izveidi, digitālās mājturības prasmes, ļoti plašu programmēšanas kursu klāstu u.c. interešu izglītības kursus.

Interešu izglītības nodarbībās iesaistīto dalībnieku skaits ir palielinājies no gandrīz 300 dalībniekiem 2015./2016.mācību gadā līdz 754 dalībniekiem 2019./2020.mācību gadā.

Pilsētvides uzlabošanas pasākumiem un pilsētas uzturēšanas darbiem šogad plānoti 22,8 miljoni eiro. Līdzekļus paredzēts izlietot Ventspils pilsētas teritorijas sakopšanai un uzturēšanai, investīciju projektiem, infrastruktūras atjaunošanai un pilsētvides sakārtošanai, kā arī jaunu objektu izveidei.

Vitenbergs informēja, ka šogad uzsvars tiks likts, lai turpinātu realizēt jau iesāktos investīciju projektus ar piesaistīto finansējumu. Tiks īstenots Zinātnes un inovāciju centra projekts, kā ietvaros plānots labiekārtot un sakārtot publisko infrastruktūru, izveidot tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūru, kas iemājos 6270 kvadrātmetrus plašā un mūsdienīgās arhitektūras stila ēkā, kura atradīsies Ventspilī, Rūpniecības ielā 2.

Jaunajā Zinātnes un inovāciju centrā kopā plānots radīt aptuveni 120 jaunas darba vietas Ventspilī, tajā skaitā Inovāciju centrā paredzētas nomas telpas jaunajiem uzņēmējiem ar 90 jaunām darbavietām, bet interešu izglītības jeb Zinātnes centrā būs ap 30 jaunām darba vietām un kopumā 93 eksponātiem.

Savukārt vecpilsētas ēkām Pils ielā 45 un Pils ielā 47 veiks vēsturisko fasāžu atjaunošanu, izveidojot tajā infrastruktūru komercdarbības attīstībai un veicinot vismaz 37 jaunu darbavietu izveidi.

Ventspilī plānots turpināt dažādus pilsētas sakārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbus, piemēram, Bērzu ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz Zvaigžņu ielai, Bangu ielas seguma atjaunošana, iekšpagalmu Celtnieku ielā un P.Stradiņa ielā labiekārtošana, gājēju pāreju izgaismošanu Sarkanmuižas dambja un Lauku ielas krustojumā, apgaismojuma uzlabošanas darbi Krievlaukos un Annas un Pils ielā, Reņķa dārza trenažieru atjaunošana un tiltiņa remonts, Piedzīvojumu parka attīstība, veloturētāju izbūve pilsētas pludmalē, un citus. Tiks turpināti projektēšanas darbi bērnu atpūtas un aktivitāšu centra izveidei.

Sporta jomā pašvaldības finansējums visu 1200 sporta klubu audzēkņu un 1181 sporta skolas “Spars” audzēkņu sporta aktivitātēm šogad paredzēts līdzšinējā apmērā. Kopumā sporta attīstībai 2020.gadā plānots finansējums 3,4 miljoni eiro.

Kultūras jomai 2020.gadā plānots finansējums 9,2 miljoni eiro. Tiks organizēti tradicionālie svētki un pasākumi, piemēram, Ventspils pilsētas svētki, Jūras svētki, Pārventas svētki, Bērnu svētki, Zilā karoga pacelšanas svētki, pasākumi “Piektdienas vakara pastaiga”, Latvijas Proklamēšanas gadadiena, Jaunā gada sagaidīšana un citi.

Šogad turpināsies projekta “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā” realizācija. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu, izbūvējot jaunu bibliotēkas infrastruktūru Kuldīgas ielā 138, Ventspilī, kas vienlaikus būs tūrisma objekts, sabiedriskais un kultūras centrs.

Līdzās bibliotēkas pamatpakalpojumiem tas piedāvās dažādus izstāžu un koncertu ciklus, interešu klubus, kā arī jaunus pakalpojumus, kas cieši saistīti ar tradicionālā dzīvesveida un savdabības aizsardzību un attīstību tādās jomās kā ventiņu valodas un folkloras izzināšana, seno arodu prasmes, literatūra un rakstniecība, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana.

Tāpat tiks nodrošināta pieeja teritorijā esošiem vērtīgiem dižkokiem un veicināta interese par Ziemeļkurzemes dabas mantojuma daudzveidību.

Ventspils muzejs kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem šogad turpinās darbu pie daudzfunkcionālās ēkas projekta izstrādes un celtniecības uzsākšanas, kā arī jaunas pastāvīgās ekspozīcijas veidošanas Piejūras brīvdabas muzejā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros.

Projekta aktīva realizācija paredzēta 2021.gadā, to pabeidzot 2022.gadā. Tāpat tiks turpināta projektu “Laivu nojume Piejūras brīvdabas muzejā” un “Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: Piejūras brīvdabas muzeja zvejas laivu kolekcijas restaurācija” īstenošana.

Īstenojot projektus ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu palīdzību, Ventspils pilsētas pašvaldība 2020.gadā plāno nodrošināt būtisku pasūtījumu komersantiem – būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri savukārt nodrošina darbavietas pašvaldības iedzīvotājiem.

Ventspils pilsētas budžets tika pieņemts ar septiņām balsīm. Pret balsoja Ģirts Valdis Kristovskis (JV) un Aivis Landmanis (LRA), Ivars Landmanis (LRA). Savukārt deputāti Aivars Lembergs (“Latvijai un Ventspilij”) un Dace Korna (V) balsojumā nepiedalījās.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
LE
LETA
Ziņas
Lielais sals atkāpsies, taču laikapstākļi nelutinās. Sinoptiķu prognoze tuvākajām dienām 5
7 stundas
RR
Rolands Repša
Ziņas
Rolands Repša: Ja karaspēka koncentrācijas zonā ir izveidoti pārvietojamie morgi, tad lieta ir nopietna 80
17 stundas
SD
Sandra Dieziņa
Ziņas
Cepumu “Selga” reklāma izraisīja pircēju viļņošanos. Kāpēc tā un kas cepumiem “vēderā”? 27
8 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Tas, kas ir izdarīts ar Rīgas ielām ir noziegums!”: kur braukt avārijas dienestiem un medicīniskajai palīdzībai? 93
4 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Skatītājs jautā: kāpēc nav statistikas par nāves gadījumiem pēc vakcinācijas? 180
1 diena
Lasīt citas ziņas
LE
LETA
Ziņas
Patēriņa cenas Latvijā gada laikā pieaugušas par 7,5%. Kuras preces kļuvušas dārgākas? 16
1 stunda
LA
LA
Ziņas
Igaunijā uz ielām vairs nekaisa sāli. Kāpēc Latvija, taupot auto un dabu, nav spērusi šādu soli? 11
51 minūtes
LE
LETA
Ziņas
Vietām gaisa temperatūra noslīdēs zem -20 grādiem. Laika prognoze ceturtdienai
12 minūtes
LA
LA
Ziņas
“Kādreiz dzērāji bļaustījās uz policiju, bet ne jau Saeimas deputāts,” Vārpiņš uzskata, ka Gobzems “velk” tautu uz anarhiju 100
2 stundas
LE
LETA
Ziņas
Vietām gaisa temperatūra noslīdēs zem -20 grādiem. Laika prognoze ceturtdienai
14:52
LE
LETA
Ziņas
Atbalsta kriminālvajāšanas sākšanu pret Ādamsonu par spiegošanu un krāpšanu 4
14:30
LA
LA
Ziņas
Igaunijā uz ielām vairs nekaisa sāli. Kāpēc Latvija, taupot auto un dabu, nav spērusi šādu soli? 11
14:13
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. “Eirovīzijas” konkursa atlasei Latvijā pieteikts rekordliels skaits dziesmu 9
2 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Tas, kas ir izdarīts ar Rīgas ielām ir noziegums!”: kur braukt avārijas dienestiem un medicīniskajai palīdzībai? 93
4 stundas
SD
Sandra Dieziņa
Ziņas
Cepumu “Selga” reklāma izraisīja pircēju viļņošanos. Kāpēc tā un kas cepumiem “vēderā”? 27
8 stundas
ML
Māra Libeka
Veselam
Latvija izceļas ar augstāko novēršamo mirstību. Kāpēc mūsu valstī ir tik augsti mirstības rādītāji? 90
5 stundas
LE
LETA
Ziņas
Lielais sals atkāpsies, taču laikapstākļi nelutinās. Sinoptiķu prognoze tuvākajām dienām 5
7 stundas
LA
LA
Ziņas
Jenzis: Ja mājās var pulcēties 10 pieaugušie, kāpēc tikpat nedrīkst sēdēt pie viena galdiņa kafejnīcā? 23
3 stundas
TA
Tavs Auto TV
Ziņas
VIDEO: Intars Rešetins dodas izbraucienā ar pilnībā elektrisko “Mini Cooper SE” 5
1 stunda
SR
Sandra Ruska
Praktiski
Ziemassvētku eglīte dārzā: kādu izvēlēties un vai kociņu podā pēc svētkiem var pārstādīt?
1 stunda
LA
LA.LV
Ziņas
“Kur ir deficīts, tur cenas aug.” “Sadales tīkla” priekšsēdētājs atzīst, ka ar bažām skatās uz elektrības cenu kāpumu 58
9 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Atklājies, ka princis Harijs ar savu tēvu princi Čārlzu nav sarunājies jau mēnešiem ilgi 4
3 stundas
LS
LSM.lv
Ziņas
“Veļu mazgājam naktī, pīķa stundā ejam pastaigāties,” Daudzbērnu ģimenes tētis par elektrības taupīšanu, kad tā dubultdārga 33
4 stundas
GN
Gunārs Nāgels
Ziņas
Gunārs Nāgels: Latviešu gods sakauts Zēdelgemā – atzinums ir patiešām nožēlojams un aizvainojošs 22
4 stundas
LE
LETA
Ziņas
Atklāj, cik daudz pedagogu pametuši darbu Covid-19 sertifikāta neesamības dēļ 63
6 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Viss, kas vajadzīgs izciliem svētkiem: Ziemassvētku siera kūka 1
2 stundas
RR
Rolands Repša
Ziņas
Rolands Repša: Ja karaspēka koncentrācijas zonā ir izveidoti pārvietojamie morgi, tad lieta ir nopietna 80
17 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Skatītājs jautā: kāpēc nav statistikas par nāves gadījumiem pēc vakcinācijas? 180
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
FOTO. Kā šogad uz Ziemassvētkiem izrotāta “lampiņu karaliene” Ogre 7
16 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
“Ja auto nereaģē vai stūre šķiet “vaļīga” – ceļš ir slidens!”: eksperts skaidro, kā, braucot ziemā, nepieļaut liktenīgas kļūdas 15
1 diena
LE
LETA
Ziņas
Valdība apstiprina neapliekamā minimuma apmēra aprēķināšanas kārtību 31
1 diena
"V
"Mājas Viesis"
Stāsti
Iepazīstamies ar trīs jauktu tautību ģimenēm. Kā viņi jūtas Latvijā? 19
20 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
“Ja man kontos ir palikuši tikai 10 tūkstoši, man reāli sākas panika”: Kašers šogad zaudējis visus ietaupījumus 64
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Smags zaudējums: mūžībā devies vēl viens karalienes Elizabetes II tuvinieks 10
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
“Darba devēji saka: mēs neko tādu neesam piedāvājuši.” Dombrovskis izklāsta piemēru par valsts naudas izšķērdēšanu 25
23 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Veģetārais plovs ar burkāniem, ķirbīti un kariju 1
1 diena